Generelle informationer om undervisningformen på

 

Undervisningsformen Blended Learning

Alle PROBANAs uddannelser er baseret på undervisningskonceptet "Blended Learning", som indebærer, at flere forskellige læringsmetoder bliver inddraget i undervisningsforløbet. Det er med til at sikre deltagerne det mest optimale læringsforløb, så de opnår det størst mulige udbytte.

Undervisningsforløbet på PROBANAs uddannelser består af en kombination af e-learning og virtuelle undervisningsdage via online streaming. PROBANA har udviklet en e-learningplatform, som den studerende har adgang til 24 timer i døgnet. Allerede før uddannelsens start vil deltagerne få adgang til platformen. På platformen finder deltagerne pensum, cases, test-din-viden spørgsmål mm. Efter hvert endt modul bliver deltagerne inviteret til eksklusive virtuelle undervisningsdage via online streaming

På den første virtuelle undervisningsdag via online streaming får deltagerne en grundig gennemgang af modulerne. Underviserne sætter bl.a. fokus på, hvordan man udnytter kursusmaterialet optimalt, og hvordan man bedst muligt kommunikerer med underviserne og de øvrige deltagere. Desuden gives der praktiske råd omkring forberedelserne til eksamen. På de øvrige virtuelle undervisningsdage vil underviserne gennemgå pensum fra det netop afsluttede modul, besvare spørgsmål, give gode råd mm. Alle deltagere modtager automatisk referater fra undervisningsdagene, og hvis man ikke har mulighed for at deltage, vil det være muligt at få tilsendt det relevante materiale, som bliver udleveret på undervisningsdagene.

Uddannelserne består således af teorier, værktøjer, cases og seks intensive kursusdage på handelshøjskoleniveau samt en afsluttende eksamen. PROBANAs uddannelsesplatforme indeholder også supplerende undervisningsmateriale, som deltagerne kan læse, såfremt de ønsker at udbygge deres viden vedrørende et bestemt emne. Udover at deltagerne finder al relevant fagligt materiale på uddannelsesplatformen, så fungerer den også som et kommunikationsforum, hvor deltagerne har mulighed for at netværke og sparre med de øvrige på uddannelsen.  Desuden kan deltagerne have faglige diskussioner om pensum og cases.

På undervisningsplatformen finder deltageren også en lektionsplan, som er tilgængelig via deres egen personlige side på uddannelsesplatformen.  Lektionsplanerne skal ses som en hjælp til at strukturere sit uddannelsesforløb, og af planen fremgår det, hvad der skal læses, og hvad der skal afleveres. På den måde har deltagerne mulighed for altid at være up to date. 


 

 

 


 Samarbejdspartnere


 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com