e
 

 

e-løsninger

Grundet den store succes på vores åbne e-learning-program, HRK®, har vi kunnet udvikle en attraktiv, standardiseret e-learning-platform, der dels på forhånd er afprøvet og bifaldet af Danmarks største virksomheder, dels kan leveres inklusiv teknologi, infrastruktur og indhold, herunder læringsprogrammer inden for ledertræning og HRM. Leveringen omfatter:

 

Indhold

Platformen leveres med en komplet version af HR-Konsulentuddannelsen, HRK®, der afdækker samtlige arbejdsdiscipliner inden for personaleområdet. Indholdet kommer direkte fra den åbne HR-Konsulentuddannelse. Læs evt. mere om indhold og læringsprogrammet her ... Den præ-installerede version af HR-Konsulentuddannelsen kan - ifm. leveringen - frit benyttes til interne e-learning-uddannelsesaktiviteter for ledere og personaleansvarlige. Indholdet er på handelshøjskoleniveau, afspejler de nuværende værktøjer og teorier og adresserer linjeledere og personaleansvarlige på alle niveauer i organisationen. I købekontrakten fremgår copy-rettighederne, der respekterer intern brug. Indholdet kan med fordel benyttes som skabelon for fremtidige interne uddannelsesforløb. Ring og hør nærmere på tlf. 45 76 58 58.

 

Infrastruktur

Platformen er indrettet med en alsidig og brugervenlig infrastruktur, der understøtter konkrete og effektive e-learning-metodikker inkl. plads til design, billeder, foto, videoklip, grafik mv. Infrastrukturen spænder fra teori, opgaver (multiple-choice-opgaver med grafikmulighed) til case(s), biblioteker, databaser, dialogforum (med dokumenteret succes) mv. Brugerfladerne er niveauinddelte (tre niveauer) og inkluderer indgange for medarbejdere (brugere), ledere (uddannelsesplanlæggere) og uddannelsesafdelingen (dataopsamling via statistik).

 

Brugervenlighed

Brugerfladerne er sikrede for fejl og dem, der forårsager dem. Det betyder, at platformen er indrettet med logiske brugerflader, der gør det let at oprette nye uddannelser 'generisk' (igen og igen), hvor både indhold, opgaver, case(s) og grafik automatisk placeres i tildelte områder på platformen, og hvor man umuligt kan ødelægge programmeringen … Medmindre man er hacker eller it-superbruger. Hele e-learning-forløb kan oprettes uden it og programmeringserfaring - oven i købet med en skabelon for både indhold og infrastruktur. Platformen kan ved et enkelt tryk på en knap 'generere' rammerne for nye e-learning-uddannelser. Det er kun virksomhedens behov og plads på egne servere, der sætter grænserne.

 

Teknologi

Platformen er programmeret i HTML, JAVA SCRIPT, ASP, SQL og leveres enten med en SQL 7.0 2000 database eller en Access database.

   

E-learning  

Learning Management og Human Resource Management har været vores metier i mere end et årti. Vi har fx stillet vores viden inden for området til rådighed for vores kunder på følgende åbne kurser:

 

E-learning I

E-learning II

E-learning III

E-learning IV

 

Kurserne sætter fokus på e-learning i relation til HRM, hvor virksomhederne kan opnå store fordele. Vi mener, at personalefunktionen er det eneste rigtige sted at opstarte e-learning-aktiviteter.

 

Defintion af e-learning

Som ordet antyder, har e-learning noget med indlæring gennem elektroniske midler at gøre. E-learning er en undervisningsform, der gør brug af alle typer af medier, og bl.a. af den grund rummer e-læring mange spændende og nye muligheder og fordele, som Deres virksomhed hurtigt og nemt kan udnytte.

 

Fleksibilitet er et nøgleord i forbindelse med e-learning, da det er en undervisningsform, der gør det muligt selv at bestemme

 

Tid

Hvornår brugeren ønsker at tilegne sig viden. Det kan gøres, når behovet opstår, og når det passer ind i medarbejderens arbejdstid.

Tempo: I hvilket tempo brugeren ønsker at lære.
Sted Hvor brugeren ønsker at arbejde.

 

E-learning kan således tilpasses den individuelles behov og situation, idet træningen bliver helt personlig og derfor skaber perfekte betingelser for den daglige indlæring. 

 

Men der er også andre fordele som fx

   

Kvalitetsgaranti: Undervisningen er altid optimal, idet der ikke opstår sygdom eller dårlige dage.
Praktisk Alle medarbejdere kan undervises i samme periode.
Lavere omkostninger: Uddannelsesomkostningerne kan minimeres, da holdstørrelser, transport, lokaler og tidspunkter ikke længere er et problem. Derudover sparer e-learning tid – hvilket ligeledes mindsker omkostningerne.
Fremtidssikring: Medarbejderen får en uddannelse, der følger med tiden. E-learning er baseret på den nyeste teknologi, hvor der anvendes to-vejs-kommunikation i uddannelsen, hvilket vil give Deres virksomheds kompetenceudvikling nye muligheder.

 

E-learning skal derfor ses som en investering snarere end en udgift, når det oven i købet tages i betragtning, at e-learning forbedrer medarbejdernes kompetencer, hvilket både er en fordel for medarbejder og virksomhed. 

 

 

 

 

 

 

 Samarbejdspartnere


 


    Se alle nyheder her

 

_

Copyright 2012, Probana. All rights reserved