Information

 

Informasjon

 

Påmelding
Påmeldinger kan skje frem til selve kursdagen. Men vi anbefaler at du melder deg på i god tid, siden det er et begrenset antall deltakere på alle kurs.
 

Som privat forbruker kan du ikke melde deg på på nettet. Dette kan skje via en henvendelse til vår administrasjon på telefonnummer +47 21 08 48 86 som i denne forbindelsen kan gi dispensasjon for evt deltakelse, hvis du ikke er tilknyttet til en virksomhet.

Avmelding
Din påmelding og dermed betaling for deltakelse på utdanningene, kursene elle arrangementene er bindende. Men vi refunderer 50 % av deltakergebyret på en- og todagerskursene ved avmelding inntil 10 dager før kurset blir arrangert. Hvis du avmelder deg senere enn 10 dager før kurset starter, refunderer vi 25 % av deltakergebyret. Hvis du avmelder deg senere enn seks uker før kurset starter, refunderer vi ikke deltakergebyret.

Overdragelse

Hvis du er forhindret i å delta på et kurs eller et arrangement, kan du velge å overdra plassen din til en kollega. Men det må være en kollega fra den samme arbeidsplassen som den man representerte da man meldte seg på. Overdragelsen kan i så fall skje gratis på dagskurs og for et gebyr på kr 2500,- ekskl. moms på utdannelsene MLU, EPU®, HRS, HRD, COU, PUK, PLU, NLU, EKL, SMK og HRK.

Mengderabatter
Ved påmelding av fem eller flere deltakere fra samme virksomhet på samme tid, får man en samlet rabatt på 20 %. Rabatten oppnås kun ved en samlet bestilling.

Interne e-læringsutdannelser
Våre e-læringsutdannelser kan med fordel kombineres med virksomhetens interne kompetanseutviklingsforløp. I denne prosessen kan vi bistå virksomheten med å utvikle og tilpasse e-læringsplattformens innhold, slik at den oppfyller virksomhetens ønsker og mål med interne utdannelser og utviklingsforløp.

Skreddersydde e-læringsforløp
Vi utvikler og setter sammen også helt nye e-læringsplattformer eller langvarige utviklingsforløp. Ut ifra virksomhetens utdannelsesbehov, utarbeider vi e-læringsplattformer som skaper optimale rammer for læring og utvikling.

Priser
En skreddersydd eller intern e-læringsutdannelse eller -plattform er ikke nødvendigvis en dyr investering. Mange ganger er den vesentlig bedre og billigere enn de dyre undervisnings- og utdannelsesinvesteringene. Ikke nøl med å ringe til oss, hvis du er interessert i å få et tilbud eller forslag til et e-læringsforløp i virksomheten din.

Betaling
Betalingsbetingelser: Netto kontant (innen 8 dager). Vi ber deg betale beløpet som en faktura eller overført til vår konto. Du får adgang til plattformen straks etter innbetaling.

Endringer
Hvis PROBANA avlyser et kurs/en utdannelse, vil beløpet som du har betalt, bli betalt tilbake. PROBANA er forøvrig ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som en følge av avlysning, undervisningens eller kursmaterialets kvalitet eller andre forhold. Ved force majeure, tekniske sammenbrudd, samt ekstraordinære situasjoner (f.eks. hvis kursholderen er syk) som PROBANA er uten skyld i, så er ikke PROBANA ansvarlig for kursdeltakerens eventuelle tap eller reiseomkostninger.

Vi tar ikke ansvar for eventuelle skoledag, konferanse eller treningsdag og kan flyttes hvis lærerne er forhindret fra oppmøte eller andre vesentlige forhold, kan den dagen ikke gjennomføres.


Øvrige vilkår, verneting mv.
Enhver tvist skal avgjøres etter norsk rett med unntak av lovvalgbestemmelser. Tvister skal bringes inn for Oslo Tingrett som eksklusivt verneting, med mindre en preseptiv lovgivning foreskriver noe annet.

Hvis et eller flere av vilkårene i disse betingelsene kjennes ugyldige, ulovlige eller ugjennomførbare, skal dette ikke påvirke gyldigheten i de øvrige vilkårene. Hvis du vil ha ytterligere opplysninger om PROBANA, kan du klikke her eller ringe oss på telefon +45 45 76 58 58.

 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com