Virksomhedsordning

Kursuskatalog 2016                                                                                     Bookmark and Share

 

 Der gives adgang til e-læringsplatformene online straks efter registrering

 

Oversigt & beskrivelse

Alfabetisk oversigt

Ledelse

Human Resource

Psykologi & kommunikation

Endags-konferencer

 

 

Mini MBA   Masterclass i psykologi   Masterclass i kommunikation

Mini MBA

Landets lederuddannelse # 1. Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb, der styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab, strategi og forandringsledelse.

Læs mere

 

MasterClass i Psykologi

"Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet lige nu.

Læs mere

 

Masterclass i kommunikation

"Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet lige nu.
 

Læs mere

         
Proceskonsulent  

HR Konsulent

  Masterclass i Human Resource Management

Projektleder

Viden og erfaringer er vigtige ingredienser, hvis man skal have succes som projektleder i dag. Det gælder om at have gennemslagskraft, når man skal manøvrere mellem projekterne.

Læs mere 

 

HR Konsulent

Viden, værktøjer og inspiration inden for moderne personale-ledelse.
Nu også med kommunikation, erhvervspsykologi, coaching, stresshåndtering og ledelse.
Kvalificerer til lederstillinger i både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

 

Masterclass i Human Resource Management

Evnen til at tænke og agere strategisk er afgørende, hvis du for alvor skal bidrage positivt tl virksomhedens bundlinje i din HR-funktion. HRM er en strategisk praksis, idet den overordnede organisatoriske strategi...

Læs mere

         
Personalejura   MasterClass i Forandringsledelse   Erhvervspykologi

Proceskonsulent

En metodisk, teoretisk og praktisk uddannelse for ledere på alle niveauer. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systematisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt procesarbejde.

Læs mere

 

 MasterClass i

 Forandringsledelse

MasterClass i Forandringsledelse er for ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder. Landets bedste undvisere, ekperter og erhvervsfolk står bag.

 

Læs mere

 

Erhvervspsykologi

Uddannelsen giver viden, indsigt og overblik over alle de erhvervspsykologiske værktøjer og de psykologiske faktorer i organisationen. Skab engagement, arbejdsglæde og bedre resultater.
 
 

Læs mere  

         
HR Master   Chefsekretær/Mellemleder   Nyudnævnt leder

HR Master

 

Uddannelsen beskæftiger sig med de forretnings-orienterede og strategiske sider af HRM, herunder overordnet ledelse af personale-funktionen, udarbejdelse af virksomhedens HR strategier, koblingen mellem ledelse og HRM, mv.
 

Læs mere

 

Sekretær/Mellemleder

Uddannelsen giver indsigt i, hvad det indebærer, hvilke krav det stiller, og hvordan chefsekretæren kan udfylde lederrollen så effektivt som muligt.
 
 
 

Læs mere

 

Nyudnævnt leder

Uddannelsen giver indsigt i moderne ledelse, strategi og organisation, herunder hvordan deltagerne effektivt kan udfylde lederrollen. Kurset er baseret på e-learning, men kombineres med intensive kursusdage.
 
 

Læs mere

         
Effektiv kommunikation   Coach-uddannelsen   Personalejura

Effektiv Kommunikation

God kommunikation handler om at sige det du gerne vil sige på en ren og ubesmittet måde der fastholder opmærksomheden. Uddannelsen giver et solidt overblik over de psykologiske faktorer for kommunikation, ledelse og samspillet mellem mennesker.

Læs mere

 

Coach

Coaching i strategisk perspektiv, motivation kommunikation, psykologi mv. Uddannelsen gennemføres på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis.

Læs mere

 

Personalejura

Et spændende udviklingsforløb for ledere og praktikere, der ønsker at være på forkant med lovgivningen og udviklingen på arbejdsmarkedet. Kurset giver en opdateret gennemgang af de forskellige love og praksiser.

Læs mere

         
LEAN Projektleder   Leder til HR-ansvarlig   Arbejdsmiljø

Lean Projektleder

Et metodisk, teoretisk og praktisk lean uddannelsesforløb for konsulenter, personale-ansvarlige og ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder.

Læs mere

 

Fra leder til HR-ansvarlig

For ledere på alle niveauer, der ønsker at uddanne sig inden for Human Ressource Management. Flere og flere ledere tildeles personaleansvar.

Læs mere

 

Arbejdsmiljøkonsulent

Uddannelsen, som er godkendt af Arbejdstilsynet, sætter fokus på stress og psykisk arbejdsmiljø. Uddannelsen indeholder den nyeste viden, metoder og værktøjer indenfor psykologi, kommunikation og ledelse.

Læs mere

         
Stressmanagement   Executive Master Programme

 

Masterclass i CSR

Stress Management

Uddannelsen bygger på de centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori og giver en solid og praktisk indfæring i anerkendte redskaber til at genkende og afhjælpe stress.

Læs mere

 

Executive Master Programme

EMP er ledertræning for erfarne ledere med strategisk ansvar på øverste ledelsesniveau. Programmet er inspireret af undervisningen på MBA og har fokus på forretningsudvikling, strategi og mål.

Læs mere

 

 MBAMBA – tag en fleksibel leder-uddannelse, der er udtænkt og leveret af Danmarks bedste MBA-undervisere. Den bedste
kompetenceudvikling for
private og offentlige ledere.

 

 

Læs mere

         
Integrationskonsulent   Projektledelse

 

MasterClass i Bestyrelsesarbejde

Integrationskonsulent

PROBANA har indgået samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen og tilbyder i samarbejde med AMS virksomhedskunder, der deltager på ovennævnte uddannelser, gratis optagelse på denne uddannelse.

Læs mere

 

 MasterClass i

 Projektledelse

MasterClass i Projektledelse har det klare mål at styrke dig i din karriere som projektleder og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater. Inklusiv IPMA certificering.

Læs mere

 

MasterClass i Bestyrelsesarbejde

MCB sætter fokus på de vigtige discipliner, som alle bestyrelsesmedlemmer bør kunne mestre, herunder regler og ansvar, jura, teamwork og netværk. En merritgivende uddannelse, der certificerer dig til bestyrelsesarbejde.

Læs mere

 
         
MasterClass i CSR   Mini MBA - Offentlig Ledelse

 

MasterClass i CSR

MasterClass i CSR fokuserer på virksomhedens sociale ansvar, og hvordan det kan styrke virksomhedens image. Der stilles i dag krav til virksom-heders samfundsansvar, derfor er CSR kompetencer mere eftertragtede end nogensinde før.

Læs mere

 

MasterClass i 
Offentlig Ledelse

 

Offentlig Ledelse uddannelsen er udviklet med fokus på de krav, udfordringer og muligheder, der møder danske offentlige ledere i en foranderlig og konkurrencepræget verden.

 

Læs mere

 

 
         

Endagskonferencer 2016                                                                                              Bookmark and Share

 

 Der gives adgang til e-læringsplatformene online straks efter registrering

 

Oversigt & beskrivelse

Alfabetisk oversigt

Ledelse

Human Resource

Psykologi & kommunikation

Endags-konferencer

 

Udover vores omfattende kursuskatalog, afholder PROBANA Business School en række konferencer, hvor

tidens trends og vigtige temaer er på dagsordenen.

 

Alle konferencer gennemføres i tæt samarbejde med erfarne kræfter fra Handelshøjskolen, Københavns

Universitet og erhvervslivet. Som konferencedeltager får man - Udover konferencedagen - adgang til et spændende

onlinepensum, som omhandler teorier, øvelser og værktøjer inden for konferencens emner.

 

I øjeblikket tilbyder PROBANA nedenstående konferencer:

Meditation   Livsglæde   Positiv Psykologi

  Meditation for ledere

Mediter dig til et succesfuldt arbejdsliv. Meditation kan øge den samlede hjernekapacitet efter blot 2 måneders meditation, påvirke dit stressniveau og din opfattelse af lykke i markant positiv retning.

 

LivsglædeHvem ønsker ikke at leve et lykkeligt liv? Med plads til både fordybelse, initiativ og en naturlig arbejdsglæde på arbejdspladsen samt overskud og energi i privatlivet.

 

Positiv Psykologi

Et af tidens mest anvendte og populære begreber er Positiv Psykologi. Det er kendt, at frigørelse af medarbejdernes potentialer, er et krav for succes og i den henseende er Positiv Psykologi et af de mest oplagte redskaber.

         
Krisekommunikation   Interne relationer i organisationen   Personalejura

Krisekommunikation

Hvordan håndterer du pressen, når krisen truer? Bliv klædt på til at håndtere situationen! For dig, der ønsker konkrete og effektive redskaber til at takle medierne, når mediestormen raser.

 

Det værdifulde netværk

Den der har netværket - skaber værdien! Sociale og faglige netværk har stor betydning for virksomhedens succes og kan være med til at styrke virksomhedens evne til at udnytte kompetencer, som allerede findes i virksomheden.

 

Personalejura, år 2016

Der sker hele tiden nyt indenfor personalejuraområdet og det er vigtigt, at holde sig ajour, så man ikke træffer beslutninger, som er ulovlige og ugunstige for organisationen. 

         
Coach-uddannelsen   Plads i bestyrelsen   Mindfulness

Knæk et regnskab

Regnskaber er ikke kun for økonomiafdelingen. Du vil som leder eller HR-medarbejder få er stort udbytte, ved at kende til de økonomiske konsekvenser af dine dagligdags opgaver.

 

Plads i bestyrelsen

Gør dig synlig, og skab dig et netværk hvis du vil prøve kræfter med bestyrelses-arbejde. Der findes et hav af bestyrelsesdøre i både nystartede samt mindre og mellemstore virksomheder, hvor der er mulighed for at få en plads, hvis du har de rette kompetencer.

 

Mindfulness

Det personlige lederskab samt viljen til kontinuerligt at holde sig opdateret på de væsentligste tendenser er afgørende, hvis man vedvarende skal lykkes i sin rolle som leder.

         
Lederkonferencen   Employer Branding   Coach-uddannelsen

Enneagrammet

Persontypeværktøjet Enneagrammet, kan give en dybdegående beskrivelse af, hvorfor vi handler og agerer, som vi gør. Det giver ligeledes en forståelse og indblik i menneskers adfærd, og hvordan vi kan udnytte vores fulde potentiale.

 

Employer Branding

Kampen om de bedste kandidater til virksomhederne er spidset til, og vigtigheden af at have de dygtigste medarbejdere er til stadighed, hvad der adskiller virksomheders fremgang og vækst.

 

Managementjura og CSR-ComplianceDe vigtigste discipliner og regler, som direktører og VP'er bør være opmærksomme på, herunder vedr. selskabsloven, erstatningsansvaret for bestyrelsesmedlemmer, og de nye regler for CSR-Compliance.

         
Lederkonferencen   Controller   LEAN Administration

Lederkonferencen 2016Det personlige lederskab samt viljen til kontinuerligt at holde sig opdateret på de væsentligste tendenser er afgørende, hvis man vedvarende skal lykkes i sin rolle som leder.

 

ControllerControllerfunktionen er blevet mere og mere central i mange virksomheder. Men ofte oplever controlleren ikke den succes, som den faglige viden umiddelbart berettiger til.

 

LEAN AdministrationEffektiviser din virksomheds processer. LEAN betyder trimmet og går i al sin enkelthed ud på at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed, hvilket er to afgørende parametre for virksomhedens succes.

         
Den lærende organisation   Præsentationsteknik   Ansættelsesret

Den lærende organisationViden er blevet den strategisk vigtigste ressource og indlæring den vigtigste proces. Læring og viden er virksomhedernes bedste værktøj til håndtering af den konstante forandring.

 

PræsentationsteknikFøler du at dine budskaber ofte bliver fejlfortolket eller at din kommunikation er utilstrækkelig? En gennemgang af forskellige præsentationsteknikker kan forbedre dine fremlæggelser!

 

AnsættelsesretHvad bør en god ansættelseskontrakt indeholde? Kan medarbejderens vederlag sammensættes på en måde, der er mere attraktiv for både medarbejderen og virksomheden end den traditionelle aflønning? 

         
Inkasso   HR frem mod 2015   Kvinder & Karriere

Inkasso

Det er afgørende for virksomheden, at der eksisterer interne retningslinjer for, hvad inddrivelses-processerne indebærer, og hvordan de skal foregå, så virksomhederne begrænser deres tab mest muligt.

 

HR Strategi 2016

Der sker meget inden for personaleområdet i de kommende år. I samarbejde med eksperter fra Handelshøjskolen samt Institut for Fremtids-forskning inviterer vi hermed dig og dine kolleger til årets HR konference.

 

Kvinder & Karriere

Selvom der aldrig har været flere kvindelige ledere i de danske organisationer, er der stadig for få. Årsagerne kan være mange, men noget skal gøres. Få en masse inspiration, motivation og glæde i selskab med kolleger, veninder og andre stærke kvinder.

         
Bedre Bundlinje   Strategi & Ledelse   Teambuilding

Bedre Bundlinje

Hvis man for alvor ønsker at forbedre virksomhedens bundlinje, kræver det mere end blot at ændre processerne og indsatserne på nogle få udvalgte områder. Ofte kræver det en kulturændring i virksomheden, der skal arbejde mere kundeorienteret.

 

Strategi & Ledelse

En succesfuld strategi er altafgørende for enhver virksomhed, der ønsker øget vækst og profit. For at ledelsen kan etablere strategien i praksis, kræver det, at der tages hensyn til bl.a. ressourcer, kompetencer og kultur internt.

 

Teambuilding

Velfungerende teams på en arbejdsplads kan øge effektiviteten, motivationen reducere fravær samt tiltrække og fastholde medarbejdere. Godt teamarbejde kan også bevirke, at medarbejderne bliver udfordret og får udviklet deres kompetencer på måder som de ikke kendte til.

         
Virksomhedsoverdragelse   Selskabsretten   Konflikthåndtering

Virksomheds-
overdragelseVed virksomhedsoverdragelse står man overfor en lang række juridiske begreber og forhold, der er af stor betydning for fremtiden. Det kræver derfor en god baggrundsviden, for at kunne imødekomme og forbygge de spørgsmål og problemer, der kan opstå i en fremtidig situation.

 

SelskabsrettenHvordan opbygges en hensigtsmæssig selskabsstruktur? Passer den aktuelle selskabsstruktur til den virksomhed der drives? Hvilke indledende overvejelser bør man gøre sig omkring valg af selskabsform? Hvordan bør virksomhedens ledelse opbygges?

 

KonflikthåndteringDer opstår konflikter i alle organisationer, men ofte går mange ledere en stor bue uden om dem, fordi de ikke ved, hvordan de skal håndtere dem. Det resulterer alt for ofte i, at konflikterne udvikler sig destruktivt til skade for virksomheden.

         
Ind i vækst    

Ind i vækstNy vækst kommer ikke fra gentagelse af gamle mønstre, og det er ikke nok at kunne sige “New to the Wold”. Der skal reelle ændringer i de daglige arbejdsprocesser samt et innovationsfremmende lederskab til, hvis man virkelig vil se fremgang i evnen til at tænke banebrydende nyt.

 


 


 

 

  Køb læringsguides - "Læring her og nu" - Du får adgang straks efter betaling:      
                 

 

Guide - Effektiv Kommunikation

 

 

Guide - Strategisk forandring

 

 

Guide - Human Resource Management

 

 

Guide - Konsulenternes ledelsesguide

 

 

         
                 

 

Guide - Psykologiens begreber

 

 

Guide - Lyttekompetencer

 

 

Guide - Lean

 

 

Guide - CSR

 

 

         
 

Copyright © 2015, PROBANA Business School | Sankt Annæ Plads 13 | 1250 Copenhagen K | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com

 

 

 

Probana Business School byder dig velkommen til en spændende uddannelsessæson, som byder på nye koncepter, teorier, undervisere mm.

God ledelse er anerkendelse af de menneskelige behov samt fokus på virksomhedens bundlinje. Probana har i samarbejde med en række af landets dygtigste undervisere og eksperter udviklet moderne uddannelseskoncepter og konferencer, der imødekommer erhvervslivets behov inden for ledelse, kommunikation, psykologi og HR. Med en kombination af stærke teoretikere og dygtige erhvervsfolk vil Probana sikre, at efteruddannelse bliver dit foretrukne værktøj, når du vil sætte turbo på karrieren. Der vil i år være gæsteoplæg og undervisning fra personer som; B.S. Christiansen, Bolette Christensen, Arne Astrup og Chris MacDonald.

Probana Business School tilbyder mange forskellige uddannelser, hvoraf Mini MBA'en er Probanas flagskib. I 2010 udviklede Probana uddannelsen som følge af en stigende efterspørgsel på fleksibel efteruddannelse. Probana fandt frem til, at direktører, økonomidirektører, ledere, mellemledere, nyudnævnte ledere mv. søgte en uddannelsesstruktur, som var innovativ, havde en anderledes opbygning og som kunne tilpasses en travl hverdag. Uddannelsen blev hurtig en succes, og siden 2010 har Mini MBA'en styrket lederegenskaberne hos flere generationer af ledere fra både større og mindre danske virksomheder.

Med denne uddannelse har Probana vist, at man kan levere efteruddannelse på en nytænkende og innovativ måde, der differentierer sig fra den traditionelle uddannelsesstruktur. Probana uddannelser giver dig således mulighed for at studere, hvor du vil, når du vil.

Probana har udarbejdet lederuddannelser, som indeholder mange forskellige teorier - både gamle og nye. Probana tilstræber at kombinere gamle velkendte teorier med den nyeste viden og teori inden for ledelsesområdet. God ledelse indebærer viden og kompetencer inden for mange forskellige områder. Samtidig skal man kunne navigere i en kompleks verden, som dels er styret af menneskelige behov og dels af virksomhedernes økonomi. Det er oftest lederens vigtigste opgaver at skabe økonomiske resultater samt at motivere medarbejderne til at arbejde hen mod virksomhedens mål.

Det moderne videnssamfund, som Probana og øvrige danske virksomheder er en del af, stiller hele tiden nye krav til den moderne leder. Derfor er det afgørende, at man som leder hele tiden er forberedt på de spørgsmål, ønsker og krav, der stilles af virksomheden og omgivelserne. Man må også være bevidst om, at enhver virksomhed har forskellige medarbejdere, der hver især har forskellige forventninger, roller og behov.

Probana målsætning er at give dig inspiration og værktøjer til, hvordan du kan udvikle og styrke din lederrolle, så du er i stand til at håndtere de vanskelige situationer, der kan opstå på din arbejdsplads. Således skal den moderne leder have forståelse for fortiden, nutiden og fremtidsudsigterne for at kunne begå sig med succes i erhvervslivet.

Ofte kan det være svært at finde sparring og inspiration til lederrollen. Probana Business School anerkender dette behov og har allerede haft fornøjelsen af at have uddannet flere tusinde ledere på vores Mini MBA. Denne uddannelse imødekommer netop lederes behov for viden, inspiration og sparring om lederrollen. Probana har bygget Mini MBA-uddannelsen på blended learning, som er en kombination af e-learning og kursusdage. Dette koncept gør uddannelsen perfekt til travle ledere, der gerne vil opnå det størst mulige udbytte af deres tid. Probana vil i løbet af uddannelsesforløbet på Mini MBA'en afholde 6 kursusdage med overskrifterne:

I forbindelse med hver kursusdag vil der være en case-opgave. Disse opgaver har til formål at træne deltagerne i at omsætte teori til praksis, hvilket er med til at sikre en høj indlæring.

Med Probana Mini MBA får du således inspiration til lederrollen, samtidig med at du bliver rustet til at bruge denne nye viden i din hverdag.

Hos Probana søger vi konstant at udfordre os selv for, så vi kan fastholde en innovativ tankegang, der sikrer, at vi kan imødekomme de studerendes krav og behov samt gøre deres oplevelse så succesfuld som muligt. Selvom man som studerende kan være tilbøjelig til at søge nemme løsninger, kræver det disciplin, flid og selvjustits at studere hos Probana . Det skal være udfordrende, spændende og den studerende skal tilegne sig færdigheder, som gør det muligt at skabe resultater i hverdagen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Probana uddannelser passer til dine behov, eller hvilken uddannelse der er den rette for dig, så kan du til en hver tid kontakte Probanas HR-konsulenter. Her vil du modtage råd og vejledning, så du får den uddannelse, der vil styrke og gavne dig og din karriere mest. Du er også velkommen til at stille spørgsmål vedrørende Probana uddannelsesstruktur, der er baseret på e-learning kombineret med kursusdage.

Læs mere om Probana Business Schools Mini MBA.

Probana tilbyder en bred palette af uddannelser:

MasterClass i Kommunikation

MasterClass i Psykologi

Executive Master Programme

HR Master

HR Konsulent

Personalejura

Chefsekretær

Fra leder til HR-ansvarlig

Proceskonsulent

Erhvervspsykologi

Coachuddannelsen

Stress Management

Arbejdsmiljøkonsulent

Effektiv Kommunikation

Integrationskonsulent