Kurssiluettelo

Kurssiluettelo 2016/17                                                                                     Bookmark and Share

 

Pääset kirjautumaan kurssisivuille kun olet ilmoittautunut kurssille ja suorittanut maksun.

 

 

 

Mini MBA   Masterclass i psykologi   Masterclass i kommunikation

Mini MBA

Johtajakoulutusten ykkönen. Järjestelmällinen, teoreettinen ja käytännöllinen koulutus joka vahvistaa osaamistasi mm. johtajuuden, strategian ja muutosjohtamisen alueilla.

Lue lisää

 

MasterClass Psykologia

”Viestintä”, ”henkilökohtainen kehittyminen”, ”vuorovaikutus” jne. ovat tuttuja käsitteitä psykologian maailmasta, mutta ne ovat myös ajankohtaisia käsitteitä yritysmaailmassa juuri nyt.

Lue lisää tanskaksi

 

MasterClass Viestintä

Kyky kommunikoida ja ymmärtää sanojen tai käyttäytymisen seurauksia on yhtä tärkeätä kuin ammatillinen pätevyys.
 

Lue lisää tanskaksi

         
Proceskonsulent  

HR Konsulent

  Masterclass i Human Resource Management

Projektijohtaja

Taito ja kokemus ovat kaksi olennaista asiaa jotka tekevät projektista onnistuneen. Jotta projektijohtaja onnistuisi, hänellä on myös oltava vaikutusvaltaa ja taitoa käsitellä useampaa asiaa yhdellä kerralla

Lue lisää tanskaksi 

 

HR-konsultti

Saat tietoa, työkaluja ja inspiraatiota nykyajan henkilöstöjohtamiseen.
Kurssin aikana käsitellään mm. viestintää, työpsykologiaa, valmennusta, stressikäsittelyä ja johtamista.

Lue lisää tanskaksi

 

Masterclass Human Resource Management

Kyky ajatella ja toimia strategisesti ovat vaatimuksia sille että pystyt luomaan positiivisia tuloksia yritykselle HR-vastaavana.

Lue lisää tanskaksi

         
Personalejura   MasterClass i Forandringsledelse   Erhvervspykologi

Prosessikonsultti

Järjestelmällinen, teoreettinen ja käytännöllinen koulutus joka sopii kaikille johtajille. Koulutuksen avulla saat hyvän teoreettisen ja käytännöllisen käsityksen siitä, miten prosessit, sekä sisäiset että ulkoiset voidaan käsitellä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää tanskaksi

 

 MasterClass

 Muutosjohtaminen

MasterClass muutosjohtamisessa sopii kaikille johtajille sekä yksityisellä että julkisella puolella. Koulutuksesta vastaa mm. Tanskan suurimmat luennoitsijat, asiantuntijat ja muita aiheesta osaavia.

 

Lue lisää tanskaksi

 

Työpsykologia

Koulutus antaa työkalut kaikkeen työ- ja organisaatiopsykologiaan liittyvään. Luo työniloa, intoa ja sitä kautta parempia tuloksia.
 
 

Lue lisää tanskaksi  

         
HR Master   Chefsekretær/Mellemleder   Nyudnævnt leder

HR-master

 

Koulutuksen aikana käsitellään niitä HRM-osia jotka koskevat henkilöstöjohtamista, HR-strategioiden kehittämistä, johto – HRM välistä yhteyttä, jne.
 

Lue lisää tanskaksi

 

Keskijohto

Mitä tarkoittaa keskijohdossa oleminen? Mitä sinulta vaaditaan ja miten sinä voit olla hyvä esimies ja alainen samanaikaisesti, ja muita keskijohtoa koskevia aiheita.
 
 
 

Lue lisää tanskaksi

 

Hiljattain johtajaksi nimitetty

Koulutus käsittelee nykyaikaista johtamista, strategiaa ja organisaatiota. Mm. miten voi kehittyä taitavaksi, tehokkaaksi ja onnistuneeksi johtajaksi. Koulutus on e-opetuspohjainen yhdistettynä tehokkaisiin kurssipäiviin.
 
 

Lue lisää tanskaksi

         
Effektiv kommunikation   Coach-uddannelsen   Personalejura

Tehokas viestintä

Toimiva viestintä, eli kommunikointi on kaiken A ja O, jos ilmaisee asiat oikealla tavalla myöa saavuttaa toivotut tulokset. Koulutus käsittelee aiheita kuten psykologia, johtaminen ja vuorovaikutus yrityksen viestintästrategiassa.

Lue lisää tanskaksi

 

Coach - valmentaja

Coachaus, eli valmentaminen strategisesta näkökulmasta, kurssi käsittelee myös aiheita kuten motivaatio, psykologia, viestintä yms. Koulutus on korkeatasoinen ja antaa osallistujille käytännön oppia siinä miten työpsykologian teoriat voivat auttaa motivoimaan työntekijöitä eri tilanteissa.

Lue lisää tanskaksi

 

Henkilöstö- ja lakiasiat

Mielenkiintoinen koulutus sinulle joka olet kiinnostunut yrityksen ja johtamisen oikeudellisesta puolesta, työmarkkinalait muuttuvat jatkuvasti ja tämä koulutus auttaa osallistujia pysymään mukana muutoksissa. Tämä on tanskalaiseen lakiin perustuva kurssi.

Lue lisää tanskaksi

         
LEAN Projektleder   Leder til HR-ansvarlig   Arbejdsmiljø

LEAN projektijohtaminen

LEAN-mallia metodologisesti, teoreettisesti ja käytännöllisesti käsittelevä koulutuskokonaisuus. Sopii konsulteille, henkilöstöjohtajille ja esimiehille kaikilla tasoilla – sekä yksityisellä että julkisella puolella.

Lue lisää tanskaksi

 

Johtajasta HR-vastaavaksi

Kaikille johatjille ja esimiehille jotka haluavat kouluttautua HRM:ssä. Yhä useammalla on alaisia ja sen mukana tuoma vastuu voi tuntua valtavalta.

Lue lisää tanskaksi

 

Työympäristökonsultti

Tanskan työministeriön hyväksymä työympäristökonsulttikoulutus. Työympäristöön huomionkiinnittämisestä tulee jatkuvasti tärkeämpää. Kurssin aikana käsitellään mm. alan uusimpia trendejä ja teorioita.

Lue lisää tanskaksi

         
Stressmanagement   Executive Master Programme

 

Masterclass i CSR

Stress Management

Koulutus käsittelee uusimpia aiheita modernin filosofian ja stressiteorian alueilta. Osallistujat oppivat mm. tunnistamaan stressin oireet.

Lue lisää tanskaksi

 

Executive Master Programme

EMP on johtajakoulutus kokeneille johtajille joilla on strateginen ja operatiivinen vastuu. Koulutusohjelma on hakenut inspiraatiota MBA-koulutuksesta, ja keskittyy liikkeenkehitykseen, strategiaan ja tavoitteisiin.

Lue lisää tanskaksi

 

 MBASuosittu, tunnettu ja tuttu MBA-koulutus joustavassa muodossa,
luennoitsijat ovat korkeatasoisia ja koulutus uusia ovia avaava. Sopii sekä julkisen, että yksityisen sektorin johtajille.

 

 

Lue lisää tanskaksi

         
Integrationskonsulent   Projektledelse

 

MasterClass i Bestyrelsesarbejde

Kotouttamiskonsultti

PROBANA tekee yhteistyötä Tanskan TE-ministeriön kanssa ja kouluttaa kotouttamisasiantuntijoita joista on kova pula nykypäivän globalisoidussa maailmassa kun osaavat työntekijät eivät välttämättä ole kotoisin yrityksen omilta kotikulmilta.

Lue lisää tanskaksi

 

 MasterClass

 projektijohtajuus

Suorita masterclass-koulutus ja johda tulevaisuuden projektit vielä paremmin. Saat myös IPMA-sertifikaatin (International Project Management Association).

Lue lisää tanskaksi

 

MasterClass - Hallitse hallituksessa

MCHH-koulutus keskittyy niihin asioihin jotka ovat keskeisiä yrityksen hallituksessa istuville. Käsittelyssä on mm. lainsäädäntö, vastuullisuus, tiimityöskentely ja verkostoituminen. Tämä on jokaisen ansioituneen hallitusjäsenen ykköskoulutus – saat myös sertifikaatin.

Lue lisää tanskaksi

 
         
MasterClass i CSR   Mini MBA - Offentlig Ledelse

 

MasterClass CSR

CSR, eli corporate social responsibility keskittyy yrityksen sosiaalisen vastuun käsittelyyn. Sosiaalisella vastuulla, ja se miten sitä käsitellään, on suuri vaikutus yrityksen imagoon. CSR-osaaminen ja taitaminen ovat jatkuvasti tapetilla.

Lue lisää tanskaksi

 

MasterClass
julkinen hallinto

 

Koulutus on erityisesti suunnattu julkisen hallinnon esimiehille jotta he voivat käsitellä jatkuvasti muuttuvia vaatimuksia ja haasteita jotka luonnehtivat yhä enemmän voittotavoitteissa kiinni olevaa julkista sektoria.

 

Lue lisää tanskaksi

 

 
         
 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.fi