Links og litteraturhenvisninger

 

 

Personalepolitik

Delpolitikker

Virksomhedskultur

Fusioner

Arbejdsmiljø

Distancearbejde

Videnledelse

HR Intranet

Personalestatistik

Effektmåling

Videnregnskab

Rekrutteringsstrategi

Jobanalyse

Intern rekruttering

Medievalg

e-rekruttering

Stillingsannoncer

Screening

Interview

Referencer

Erhvervstests

Vurdering

Ansættelse

Medarbejderudvikling

MUS

Personalebedømmelse

Motivation

Kompetenceudvikling

Jobudvikling

Karriereudvikling

Coaching og mentoring Ledelssesperspektiver

Lønpolitik

Lønformer Præstationsløn Personalegoder Lønforhandling Lønstatistik Overenskomster

Nye løntendenser

Publikationer, Sociale medier og anmeldelser

 
 

De givne henvisninger er ment som inspiration til de af vores kunder, der ønsker yderligere information eller inspiration indenfor specifikke emner og områder inden for HRM. 

 

Klik på en af kategorierne og få en oversigt over den underliggende links. 

 
 

 

Personalepolitik

 • Bevórt, Pedersen og Sundbo: 90'ernes personaleledelse, 1992, Systime.

 • Nordhaug, O., Larsen, H.H., Øhrstrøm, B.: Personaleledelse – en målrettet strategiproces, 1997, Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

 • Villemoes, N.: Virksomhedens personaleproblemer, 4. Udgave, 1983, Dansk Institut for Personalerådgivning.

Delpolitikker

 • Andersen, R. : Persionaleadministration, 2. udgave, 2000, Gyldendal Uddannelse.

 • Nordhaug, O., Larsen, H.H., Øhrstrøm, B.: Personaleledelse – en målrettet strategiproces, 1997, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 

 • Villemoes, N. : Virksomhedens personaleproblemer, 1983, Dansk Institut for Personalerådgivning.

Seniorpolitik:

 • www.bm.dk

 • www.retsinfo.dk

 • www.geroinst.dk/
  Eksempel på arbejde og formulering på seniorpolitik: 
  www.kl.dk/data/678200/drejebogen.pdf

 • Litteratur om seniorpolitik:

 • Bertelsen, Birgit og Bengt Engelbrecht (red.): Seniorkultur - Fornyet kreativitet i organisationen, 1990, Ankerhus, Hinnerup.

 • Højgaard, Jens og Peter Klith: Ældre og arbejdsmarkedet. En rapport om efteruddannelse, seniorpolitik, fleksibel tilbagetrækning og nødvendig nytænkning, Ældre Sagen, januar 1997.

 • Jørgensen, Klaus: Ældre og arbejdsliv. Tilbagetrækningsmønstre og seniorpolitik, 1997, Udviklingscentret for folkeoplysning og voksenundervisning.
  Wégens, Jesper: Seniorernes indtog - eller udtog? 10 dilemmaer om ældre på arbejdsmarkedet, 2000, Videnscenter på Ældreområdet. 

Ligestilling og ligeløn:

Sygdom:

AIDS/Hiv:

Hjemme- og distancearbejde, Pc-ordninger og  brug af Internet i arbejdstiden :

Virksomhedskultur

Overordnet litteratur på området:

 • Collins &  Porras: Built to last -successful habits of visionary companies-, 2000, 3. udg., Random House Business Books.

 • Morsing, M.: Værdier i danske virksomheder -skitse af et fænomen med mange ansigter-, CCC Working paper, nr. 2001-8, 2001  

 • Schein, E.: Organisationskultur og ledelse, 1994, 2. udg, Valmuen.

 • Thyssen, O.: Værdiledelse - om organisationer og etik, 2000, 2. udg., Gyldendal.

Værdibaseret ledelse:

 • Nymark, S.: Værdibaseret ledelse: Case Hewlett-Packard, Ledelse i Dag, Nr.42, 22-32, forår 2001.  

Storytelling

Fusioner

Overordnet litteratur på området:

 • Hansen, A. og Vinum, E.: Faser i Fusionen, Ledelse i Dag, Nr.36, s. 416-426, vinter 1999.

 • Argyris og Schön, Organizational learning II - theory, method and practice", 1996 Addison-Wesley.

 • Elkjær,B: The Learning Organization - An Undelivered Promise, Managment Learning, Vol. 32, no. 4 2001.

 • Kollberg, A. og Grønning,C.: Den lærende organisation - et par år senere, Ledelse i Dag, Nr. 36, s. 334-348, vinter 1999.

 • Martin, S.: Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy, 1994 2. udg., Macmillan.

 • Schein, E.: Organisationskultur og ledelse, 1994, 2. udg., Valmuen.

 • Wenger, E.: Communities of Practice - Learning, meaning and identity, 1998, Cambridge University Press. 

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets AT-vejledninger kan findes på:

Inspirerende links omkring arbejdsmiljø er:

 • www.ami.dk

 • www.alectia.com/ 

 • www.indeklimaportalen.dk/

 • Agervold, M., Det psykosociale arbejdsmiljø - fra videnskabelig arbejdsledelse til arbejdsmiljøpsykologi, 1998, Aarhus Universitetsforlag.

 • Agervold, M., Spørgeskema til psykosocialt arbejdsmiljø - kortlægning og ændring, 1998, Forskningsrapport, København. 

Fysisk arbejdsmiljø:

Computerarbejde:

Udbrændthed:

Mobning:

 • www.arbejdstilsynet.dk/sw5847.asp

 • Agervold, M., Mobning, Arbejdspsykologisk bulletin, nr.10, 1999, Aarhus.

 • Ventegodt, S.: Arbejdslivskvalitet, 2000, 2. udg., Forskningscenterets Forlag. 

Regler i arbejdsmiljøet:

Distancearbejde

Overordnet kan du få yderligere information ved at kigge her:

 • www.distancearbejde.dk

 • www.hjemmearbejdspladsen.dk (lavet af HK)  

 • Dyhr, T. og Tvede, C.: Den lærende organisation og distancearbejde. Ledelse i dag, årg. 9, Nr. 1 (nr. 33), S. 94-104 1999.

 • Rishøj & Hildebrandt: Familien på arbejde, 2002, Børsens Forlag.

Arbejdsmiljølovgivning i forhold til distancearbejde:

Skattemæssige forhold:

Videnledelse

Overordnet kan du få yderligere information om videnledelse ved at læse her:

 • Davenport, T. og Prusak, L. Working Knowledge, 2000, Harvard Business School.

 • Hansen, et al:Whats your Strategy for Managing Knowledge?, Harvard Business Review, marts/april 1999.

 • Kluge J.: Knowledge unplugged, the McKinsey & Company global survey on knowledge Management, 2001, Palgrave.

 • Nonaka og Takeuchi, The knowledge-creating company
  -how japanese companies create the dynamics of innovation, 1995, Oxford University Press
  .

 • Tissen et al: Value-based knowledge management -Creating the 21st century company, 1998, Longman Higher Education.  

HR Intranet

 

Ved at søge på Internettet kan du finde yderligere information om udbydere, der tilbyder løsninger indenfor HR-intranet. Her kan du læse om deres produkter.

 

Personalestatistik

Supplerende litteratur omkring personalestatistik:

 • Koch, C.: ERP-systemer - erfaringer, ressourcer, forandringer, 2001, 1. udgave, Ingeniøren-bøger.

Overordnet kan der læses mere på Datatilsynets hjemmeside:

Effektmåling

Yderligere information omkring teorien om Balanced Scorecard kan du få her:

Yderligere information omkring Business Excellence modellen og teorien kan du få her:

 • www.efqm.org.

 • Asmussen, N. (red.): Lederuddannelse i organisatorisk perspektiv, 1991, PLS Consult.

 • Asmussen, N.: Uddannelse, udvikling og evaluering, 1996, Cue, Århus.  

 • Becker, B.E. , M.A. Husild & D. Ulrich: The HR Scorecard - Linking People, Strategy, and Performance, 2001, Harvard Business School Press.  

 • Darmer, P. og K. Wiencken, Klimaundersøgelse - et instrument til at skabe anvendelig viden, 2001, s. 407-429, trykt i: Jönsson, S. og B. Larsen, Teori og Praksis - Skandinaviske perspektiver på ledelse og økonomistyring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København.

 • Mandag Morgen: De fleste tilfredshedsundersøgelser er spild af penge, 2000, nr. 1 , s. 9-12.  

 • Sørensen, H.D. & S.D.Hansen: Medarbejdertilfredshed og loyalitet blandt unge: Ildsjæle eller zappere?, 2001, i: Henrik Holt Larsen (red.), Noget for Noget? Rekruttering og fastholdelse af unge højtuddannede, Berlingske Annoncecenter & Nyt fra Samfundsvidenskaberne.  

 • Ulrich, D., J. Zenger & N. Smallwood: Results-based leadership, 1999, Harvard Business School, Boston Mass.  

Videnregnskab

På de angivne hjemmesider kan der findes supplerende informationer omkring mange aspekter af videnregskaber.

 

Erhvervfremme Styrelsen:

Videnskabsministeriet:

Center for ledelse:

 • Videnstyring og videnregnskaber i Staten. Finansministeriet, marts 2000.

 • Bontis, N. and Dragonetti, N.C: The Knowledge Toolbox: A Review of the Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources, European Management Journal, 1999, vol 17, no. 4, pp 391-40.

 • Davenport, T. and Prusak, L. :Working Knowledge, Harvard Business School Press, Mass, 1998.

 • Mouritsen, Larsen og Bukh: Om at sætte strategi i tal: Balanced Scorecard vs.
  videnregnskaber, Økonomistyring og Informatik, nr. 1, 2000/01.

 • Edvinsson og Malone: Videnkapital, Børsens Forlag, 1998.

 • T. A. Stewart: Intellektuel Kapital, Centrum, 1998.
   

 

Rekrutteringsstrategi

Overordnet litteratur på området:

 • Andersen, R.: Personaleadministration, 2000, Nordisk Forlag A/S

 • Larsen, H.H. (red) : Noget for noget? Rekruttering og fastholdelse af unge højtuddannede, 2001, Berlingske Annoncecenter.

 • Larsen, H.H., O. Nordhaug, B. Øhrstrøm: Personaleledelse - en målrettet strategiproces, 1997, Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

 • Larsen, H.H., J. Wégens (red): Personaleadministration Personaleudvikling,1986, Nyt fra Samfundvidenskaberne.

 • www.samf.ku.dk/fakultetet/regler_vejledninger/saadan/  (Personalehåndbog for Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat)

 • www.textcon.dk/jobmagasinet/gamle/09valg.htm (Jobmagasinet nr. 9, 1999)

Jobanalyse

Overordnet litteratur på området:

 • Beardwell, I. og L. Holden: Human Resource Management – a contemporary perspective, 1997, Financial Times Management.  

 • Eggersen, R.: Om at ansætte - en bog for ansættere, 1999, Eggersens Forlag.

 • Kahlke, E. og V. Schmidt: Job og Personvurdering – om at øge træfsikkerheden i personaleudvælgelse, 2000, Børsens Forlag A/S.  

 • Townley, B.: Reframing human resource management - power, ethics and the subject at work, 1994, Sage, London.

 • På dette link kan du finde 'Professionel personvurdering i offentlige og private virksomheder. Kvalitetskrav til test, testuddannelse, testpolitik, interview og referencetagning'. Vejledningen er udgivet af Dansk Management Forum og SHL Danmark A/S i september 1999. Den nyeste version kan du finde på: www.personvurdering.dk

Intern rekruttering

Overordnet litteratur på området:

Medievalg

Overordnet litteratur på området:

 • Holm, J. og Hansen, M.: Rekruttering, 1999, Dansk Erhvervs Uddannelses Forlag

 • Eggersen, E.: Om at ansætte, 1999, Eggersens Forlag 

 • Beardwell, I. og Holden, L.:Human Resource Management - a Contemporary Perspective, 1997, 2. udg., Financial Times Pitman Publishing

 • Rekrutteringens Hvem Hvad Hvor & Hvordan, Berlingske Annoncecenter

Jobmesser:

E-rekruttering

Overordnet litteratur på området:

 • www.dk-hr.dk/rekruttering/

 • www.jobzonen.dk/arbejdsgiver

 • www.rekrutteringsforum.dk/default.asp

 • Schultz Koefoed, U. & Mørkeberg, D.: e-rekruttering, 2002, Nyt fra Samfundsvidenskaberne

 • Kahlke E.: Job- og personvurdering: Om at øge træfsikkerheden i personaleudvælgelse, 2000, Børsen

 • Cappelli, P.: Making the most of On-Line Recruiting, Harvard Business Review, Marts 2001

 • Outrider Denmark A/S, Mediaprofilen - Jobdatabaser, december 2001

 • Human Ressource Management, Børsen Ledelseshåndbøger

 • Arbejdsministeriet/Finansministeriet, Digital arbejdsformidling – AF’s fremtidige anvendelse af internetbaserede selvbetjeningsredskaber, september 2001

E-rekrutteringsprocessen:

Job- og CV-databaser:

Stillingsannoncer

Overordnet litteratur omkring stillingsannoncer:

 • Eggersen, R.: Om at ansætte, 1999, Eggersens Forlag

 • Nordhaug et al: Personaleledelse, 1997, Nyt fra samfundsvidenskaberne

 • Holm, J. og Hansen, M.: Rekruttering, 1999, Dansk Erhvervsuddannelses Forlag

 • Vejen til den gode jobannonce, Berlingske Annoncecenter

 • www.halskov.dk/images/Refleks/8.pdf

Screening

Overordnet litteratur på området:

 • Beardwell, I.  og L. Holden: Human Resource Management - A Contemporary Perspective, 1997, 2. udg., Financial Times Prentice Hall.

 • Cook, M.: Personnel Selection, 1998, John Wiley & Sons Ltd.

 • Eggertsen, R.: Om at ansætte, 1999, Eggersens Forlag.

 • www.lederne.dk

Interview

Overordnet litteratur på området:

 • Busch-Jensen, N. (red): Ansættelsessamtaler - i praksis og i perspektiv, 2001, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

 • Eggersen, R.: Om at ansætte, 1999, Eggersens Forlag.

 • Sander, B.: Personligheden til eksamen, 1999, Gyldendal.

 • Taylor, P.J. : Det strukturerede jobinterview, 2001, Dansk Psykologisk Forlag.

 • www.lederne.dk

Referencer

Overordnet  litteratur på området:

 • Eggersen, R. :“Om at ansætte – en bog for ansættere, 2. rev. Udgave, 1996, Eggersens Forlag.

 • Kahlke & Schmidt: Job og personvurdering – om at øge træfsikkerheden i personaleudvælgelse, 2000, Børsen.

 • Larsen, H. H. & J. Wégens (red.):Personaleadministration. Personaleudvikling - Artikelsamling, 4. udgave, 1986, Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Erhvervstest

Overordnet  litteratur på området:

 • International Test Commission (ITC): www.intestcom.org

 • Dansk Psykolog Forening: www.dp.dk

 • Pjece: ”Erhvervspsykologisk testning. Hvorfor, Hvornår - og Hvordan?”. Kan bestilles hos Dansk Institut for Certificerede Management Konsulenter (DICMC), www.dicmc.dk

 • Gardner, H.: Frames of mind - the theory of multiple intelligences, 1993, 2.udg., Fontana

 • Eggersen, R.: “Om at ansætte – en bog for ansættere”, 1999, Eggersens Forlag

 • Kahlke & Schmidt: Job og personvurdering – om at øge træfsikkerheden i personaleudvælgelse, 2000, Børsen

 • Sander, B.: Personligheden til eksamen – jobsøgning fra annonce til psykologiske test, 1999, Gyldendal

 • Beardwell, I,  & Holden, L.: ”Human Ressource Management – A Contemporary Perspective”,1997, 2. udg., Financial Times Pitmann Publishing

 

Testcertificering og -udbydere:

Vurdering

Overordnet litteratur på området:

 • Eggersen, R.: Om at ansætte, 1999, Eggersens Forlag

 • Langager, K.: Rekruttering, afskedigelse og marginalisering, 1993, Socialforskningsinstituttet

 • Larsen:, H.H. og Wegens Jesper: Personaleadministration Personaleudvikling, 1986, 4. udg., Nyt fra samfundsvidenskaberne

 • Schultz, U., og Mørkeberg, D.: e-rekruttering, 2002, Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Ansættelse

Overordnet litteratur på området:

 • Andersen, D.:Vision Management, 1987, Børsens Forlag, København.

 • Bartlett, C. A. og S. Ghoshal: Changing role of Top Management: Beyond Systems to People, Vol. 73, No. 3 may/juni 1995, ss. 132-142.

 • Flynn, G.: Job-Hunting Professionals, Workforce, June 1998, ss. 46-52.

 • Kotter, J.P.: The Psychological Contract: Managing the Joining-Up Process, California Management Review Vol. 15 NO. 3 Spring 1993 ss. 91-99.

 • Robinson, S.L.: Trust and Breach of the Psychological Contract, Administrative Science Quarterly, 41 1996 ss. 574-599.

 • Peters, T.: The Brand Called You, Fast Company, August-September 1997 Issue No. 10 ss. 83-94. 

 • Roehling, M.V.: The origins and early development of the psychological contract construct, Journal of Management History Vol. 3 No. 2 ss. 204-217.

 • Scheuer, S.: Fælles aftale eller egen kontrakt i arbejdslivet, 1996, Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

 • www.fastcompany.com

Ansættelsesbeviser:

 

 

Medarbejderudvikling

Overordnet litteratur på området:

 • www.lederne.dk/lho/Ledersparring/ledelse/kommunikation
  /vaerktoejertilkommunikation/goderaadtildinegenlus.htm?utm_source
  =LederneMandag&utm_medium=email&utm_campaign=LederneMandag

 • Aadland, E. : Etik - dilemma og valg, 2002, Dansk psykologisk Forlag

 • Bovbjerg, K.M.: Følsomhedens etik - tilpasning af personligheden i New Age og moderne management, 2001, Hovedland 

 • Hundevadt, K.: Stifinderen, 2001, Jyllands-Postens Erhvervsbogklub, Viby J

 • Ilsøe, T.: TDC indgår forlig med forudlempede ansatte, Politikken 14. august 2002, 1. sektion, side 11

 • Kotter, J. & Cohen, D.: The heart of change. Real-life stories of how people change their organizations, 2002, Harvard Business School Publishing

 • Mikkelsen, G.: Styring af teambuilding. Sådan opnår virksomheden resultatrige erfaringer med teambuilding, 1999, Børsens Forlag

 • Petersen, H.: Forandringskommunikation, 2000, Samfundslitteratur

 • Poulfelt, Brask & Thygesen Poulsen: Brug af konsulenter. Når samarbejdet skal lykkes, 1999, Handelshøjskolens Forlag

MUS

Overordnet litteratur på området:

 • www.ramboll-management.dk/  (HRM i praksis 2011, pdf)

 • www.lederne.dk/lho/Ledersparring/ledelse/Medarbejdersamtaler
  /dinguidetilgodmus.htm

 • Finansministeriet: Inspiration og værktøj til medarbejderudviklingssamtalen, 1998, Finansministeriet.

 • Holt Larsen, H., Nielsen, J. og Helmersen, T.: Medarbejdersamtaler - et strategisk udviklingsværktøj, 1995, Teknisk Forlag.

 • Køhlert, C.: Dialog til en forandring - gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger, 2001, Samfundslitteratur.

 • Laursen, J.: Medarbejderudviklingssamtale - et udviklingsværktøj, 1997, Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag.

 • Loff, J.: Medarbejdersamtalen - og vanskelige samtaler, 1994, Erfaringer nr. 19, Lisberg Management.

 • teen, T.: Den Dynamiske Medarbejderudviklingssamtale, 2000, Dafolo Forlag.

Personalebedømmelse

Overordnet litteratur på området:

 • Armstrong, Michael og Angela Baron, Performance management - the new realities, Institute of Personnel and Development, London, 1998

 • Becker, B.E. , M.A. Husild & D. Ulrich, The HR Scorecard - Linking People, Strategy, and Performance, 2001, Harvard Business School Press

 • Beardwell & Holden, "Human Ressource Management - A Contemporary Perspective", 2. ed., Financial Times Pitmann Publishing, 1997

 • Darmer, P. og K. Wiencken, Klimaundersøgelse - et instrument til at skabe anvendelig viden, 2001, s. 407-429, trykt i: Jönsson, S. og B. Larsen, Teori og Praksis - Skandinaviske perspektiver på ledelse og økonomistyring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København

 • Edwards, Mark R. og Ann J. Ewen, 360° feedback - den effektive nye model til medarbejderevaluering og præstationsforbedring, Bølgen, Kirke Saaby, 1999

 • Holt Larsen & Wégens (red.), Personaleadministration. Personaleudvikling - artikelsamling, 4. udg., Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1986

 • Kalhlke & Schmidt, Job- og personvurdering - om at øge træfsikkerheden i personaleudvælgelse, Børsen, 2000

 • Rogaczewska, Holt Larsen & Skovbo (red.), Cranet-E undersøgelsen 1999. HRM i danske virksomheder på tærsklen til et nyt årtusinde, Dansk Management Forum og Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København, 1999

Motivation

Overordnet litteratur på området:

 • www.lederne.dk

 • Beardwell, I. og Holden, L.:Human Resource Management - a Contemporary Perspective, 1997, 2. udg., Financial Times Pitman Publishing

 • Heltbech, H.: Ledelse og samarbejde, 1998, Gyldendal Undervisning

 • Koester, K. & Frandsen, K. (ed): Introduktion til psykologi, 1998, Frydenlund

 • Scheuer, S.: Motivation, aktørmotiver i arbejdslivet, 2001, Handelshøjskolens Forlag

Kompetenceudvikling

Overordnet litteratur på området:

 • Bramming, P. og C. M. Frandsen: IAGTTAGELSENS PRAKSIS - UDVIKLING OG KOMPETENCE, 2002, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. (levering fra 15. november 2002, hold evt. øje på www.samfundslitteratur.dk)

 • Bramming P. og H. H. Larsen: Kompetenceudvikling - en nøgle til konkurrenceevne, 1995, Dansk Management Forum, København.

 • Bramming, P. og H. H. Larsen: Kompetenceudvikling - fremtidens konkurrencestrategi, 1996, Ledelse i Dag nr. 22, ss. 91-95.

 • Hyldkrog, B. og H. H. Larsen (red.): IT og Mennesker - Samspil mellem IT og menneskelige resourcer i små og mellemstore virksomheder, 2001, Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

 • Illeris, K.: Udspil om læring i arbejdslivet, 2002, Learning Lab Denmark, Roskilde Universitetsforlag/Samfundslitteratur.

 • Lewis, D.: »Competence-based Management and Corporate Culture: Two Theories with Common Flaws?«; Long Range Planning, Vol. 31, No. 6 December 1998, ss. 937-943.

 • Nordhaug, O.: Kompetansestyring, 1990, Tano, Oslo.

 • Sandberg, J.: »Understanding Human Competence at Work: An Interpretative Approach«; Academy og Management Journal, Vol. 43, No. 1, February 2000, ss. 9-25.

 • Thuren, T.: Videnskabsteori for begyndere, 1992, Munksgaard/Rosinante

Jobudvikling

Overordnet litteratur omkring stillingsannoncer:

 • Armstrong, M. og H. Murlis: Reward Management - a handbook af remuneration strategy and practice, 1998, Kogan Page Limited in association with Hay Management Consultants.

 • Beardwell I. og L. Holden: Human Resource Management - a Contemporary Perspective, 1997, Financial Times Management.

 • Larsen, H.H. og J. Wégens: Personaleadministration. Personaleudvikling, Artikelsamling s. 333-355, 1986.

Karriereudvikling

Overordnet litteratur på området:

Coaching og mentoring

Overordnet litteratur på området:

 • www.mentoringcentre.com/ (The European Mentoring Centre aims to promote mentoring in business, education and the community at large. It brings together practitioners, researchers and institutions internationally to explore and foster best practice).

 • www.mentorsforum.net/

 • Arhén, G.: Mentorskap, 1991, Liber Ekonomi.

 • Bovbjerg, K.M.: Følsomhedens etik - tilpasning af personligheden i New Age og moderne management, 2001, Hovedland.

 • Buber, M.: Jeg og Du, 1997, Hans Reitzels Forlag.

 • Chip, R. B.: Mentoring: A key to Employee Loyalty, November 1999, PM Network ss. 34-36.

 • Evered, R.D. og J.C. Selman: Coaching and the art of management, 1999, Managing a dynamic organization, ss. 78-91.

 • Flaherty, J.: Coaching - at udvikle kompetencer, 1999, Børsens Forlag A/S.

 • Poulsen, P.T.: Mentoring, coaching og selvudvikling, 2000, Ledelse i dag, nr. 40, 10. årgang, nr. 4 (kan findes på www.lederne.dk ved at søge på coaching)

 • Schilling, B.: Systemisk supervision - en historie om den systemiske supervision gennem 45 år, 1997, Dansk psykologisk Forlag.

 • Schilling, B.: Systemisk supervision - et sprogspil for professionelle, der anvender supervision, 1997, Dansk psykologisk Forlag.

 • Starcevich M. og F. Friend: Effective Mentoring Relationships From the Mentee’s Perspective, 1999, Workforce vo. 7 no. 7 July 1999.

 • Whitmore, J.: Coaching på jobbet, 1996, Industriens Forlag.

Ledelssesperspektiver

Overordnet  litteratur på området:

 • www.lo.dk (her kan findes materialer og værktøj om DUA - det udviklende arbejde)

 • Larsen, H.H. og Thisted, L.N.(red): KarriereUdvikling, 1997, Dansk Management Forum og Handelshøjskolen i København.

 • KL og KTO i samarbejde med Handelshøjskolen i København, Institut for Organisation og Arbejdssociologi: 20 metoder til effektiv læring på jobbet, 2002.

 • Hauen, Neergaard & Kastberg, Den lærende organisation i praksis, København: Industriens Forlag, 1997

 • Senge, P.: The fifth Discipline - the art and practice of the learning organization, 1990, Doubleday

 • Senge, P.: The fifth discipline fieldbook - strategies and tools for building a learning organization, 1994, Nicholas Brealey

 

Lønpolitik

Overordnet litteratur på området:

Lønformer

Overordnet litteratur på området:

Præstationsløn

Overordnet litteratur på området:

Personalegoder

Overordnet litteratur på området:

Lønforhandling

Overordnet litteratur på området:

Lønstatistik

Overordnet litteratur på området:

Overenskomster

Overordnet litteratur på området:

Nye løntendenser

Overordnet litteratur på området:.

Publikationer, sociale medier og anmeldelser

Overordnet pressemeddelser udsendt af PROBANA.

 

Følg PROBANA på virksomhedens Facebook side.

Følg PROBANA På den populære Ernæring & Sundhed.

Følg Mini MBA netværket på denne Facebook side. 

Følg PROBANA og udviklingen på Google+. 

Følg PROBANA på Twitter og få de seneste HR, ledelse, og kommunikations nyheder.

Følg og udvid dit netværk på med PROBANAs LinkedIn netværk.

Se PROBANAs "Business.dk" presseprofil.

Se kursisternes Mini MBA anmeldelser på YouTube.

Se kursisternes Mini MBA anmeldelser på Vimeo.

Se PROBANAs virksomhedsprofil på Finduddannelse.dk
Se inspirerende presseartikler fra PROBANAs presseredaktion.
PROBANAs virksomhedsprofil på Startvækst er værd at kigge nærmere på.
Se Mini MBA BrandYourSelf siden her.

Find vores Mini-MBA kampagneside her! Fyldt med anmeldelser!

PROBANAs Wordpress blog kan du finde her!

Deltag i dialogen på Blogspot hvor PROBANA er aktiv!

Køb dine næste helseprodukter gennem den populære Webshop - www.Pukhealthcare.com

Læs om erfaringer, anmeldelser og hele historien bag Mini-MBA uddannelsen fra PROBANA

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage

 

 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com