Forfatter(e): Jacob Lange, Berit Sander, Henrik Holt Larsen, Peter Sonne Joensen
ISBN: 8761900168
Udgivet: 31.05.1999
Sider: 330
Udgave: 1
Salgsform: Løssalg
Medium: Bog

Human Resource Management Minilex er et opslagsværk for ledere og andre, der beskæftiger sig med personaleområdet. HRM Minilex omfatter alle væsentlige begreber, centrale personer, organisationer, uddannelser, erhvervstests, personligheder mm. som den personaleansvarlige bør kende.

Kr. 262.40 (ex. moms) KØB

 

 

 

 

HRM-Minilex er udarbejdet af Aktiv Kurser / Probana i samarbejde en række markante medforfattere. Bogen udgives og distribueres af Forlaget Thomson, og værket ligger i dag i mere end 2000 personaleafdelinger.

 

HRM i udvikling  

Human Resource Management (HRM) er både som forskningsfelt og

som arbejdsområde i virksomhederne vokset kraftigt i det seneste årti.

De menneskelige ressourcer tillægges en stigende betydning i private og 

offentlige virksomheder. Det gælder specielt i viden- og servicevirksomheder

samt andre virksomhedstyper, hvor den konkurrencemæssige position hænger

tæt sammen med kvaliteten af medarbejdere og ledere.

 

Interesse og opblomstring

Den kraftigt stigende interesse for HRM har også afspejlet sig i en stor vækst i faglitteraturen på området. Nye bøger, tidsskrifter og rapporter udgives i en lind strøm, nye begreber lanceres, nye teorier udformes, og ny værktøjer udbydes på markedet. Det gør det ikke nemmere at få et overblik over HRM-området, snarere tværtimod. Og man må i stigende grad erkende, at der er mange begreber, man ikke kender, personnavne man ikke kan kender, og uddannelsestyper, man ikke har hørt om, men som bl.a. dukker op i ansøgninger.

 

Videndeling

HRM Minilex er en opslagsbog for alle, der beskæftiger sig med personaleområdet. Opslagsbogen er den første af sin slags og tager først og fremmest sigte på at imødekomme den personaleansvarliges behov for korte og præcise introduktioner til væsentlige HRM-begreber, værktøjer (herunder erhvervstests), personnavne, uddannelser, organisationer samt institutionelle forhold, som den personaleansvarlige bør kende.

 

Teori og begreber

HRM Minilex har en generel del, hvori teoretiske og praktiske begreber

er defineret og beskrevet. Denne del af bogen er nødt til at favne

meget bredt, idet HRM-området som faglig disciplin trækker kraftigt på en

række andre adfærdsvidenskaber: organisationsteori, pædagogik, arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold mv.

 

Uddannelser

Bogen rummer desuden en særlig del, der giver en oversigt over alle videregående uddannelser på landets handelshøjskoler, universiteter og andre højere læreanstalter såvel som i forsvaret. Hver uddannelse beskrives i på en kort og overskuelige måde med erhvervssigte, stikord om uddannelsen samt adresser og telefonnumre på uddannelsesstederne .

 

Samarbejdspartnere og medforfattere

Eftersom HRM-området har et så forgrenet rodnet i teori og praksis, har

det været nødvendigt at trække på et meget stort antal bidragydere til bogen. Disse er i alfabetisk rækkefølge

 

  • kaptajn C. A. Ankerstjerne, Forsvarskommandoen

  • chefkonsulent Jane Bruun, Kjaer og Kjerulf

  • major H. P. Dall, Forsvarets Værnepligt og Rekruttering

  • afdelingschef Torkild Justesen, Ledernes Hovedorganisation

  • kontorchef Jakob Lange, Københavns Universitet

  • professor Henrik Holt Larsen, Handelshøjskolen i København

  • ph.d. Per Lindved Madsen, Handelshøjskolen i København

  • fulmægtig Marianne Risberg, Handelshøjskolen i København

  • erhvervspsykolog Berit Sander, Sander Konsulent.

 

Til alle disse bidragydere retter Aktiv Kurser / Probana en varm tak. Alle er

gået til opgaven med sagkundskab, interesse og engagement, og det har

gjort det efterfølgende redaktionsarbejde lettere.

 

En tak rettes også til Berlingske Tidende, som har ydet økonomisk støtte til udarbejdelsen af HRM Minilex, og som har bidraget med gode råd og vejledning.

 

Vi gør for god orden skyld opmærksom på, at opslagsværket er udarbejdet i 1999.

 

 

 Samarbejdspartnere    Se alle nyheder her

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com

_