Certificate in Business Administration (CBA)

 

Bookmark and Share

CBA BRINGER DIG ENDNU LÆNGERE  SOM LEDER


Du sidder i et lederjob og oplever sikker, at verden forandrer sig hurtigere og hurtigere. Derfor vælger flere at bygge ovenpå deres Mini MBA og tage en CBA (Certificate in Business Administration). Udover en større og opdateret viden får de også et endnu bedre netværk til gavn for både dem selv og deres virksomhed.
 
CBA fokuserer på de krav, udfordringer og muligheder, der møder dig som leder i en foranderlig og konkurrencepræget verden. Undervisningen fokuserer på forretningsudvikling, strategi og mål, men også din ledelseseffektivitet, kompetence og evne til at skabe resultater.

 

Uddannelsen er ligesom Mini MBA baseret på e-learning, der kombineres med forelæsninger og kursusdage efter hvert gennemført modul. Dertil kommer en afsluttende eksamen. Al undervisning foregår på dansk og varetages af erfarne erhvervsledere.

 

Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her
 
Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau og indeholder flg.:

 

Modul 1: Strategi, vækst og forretningsudvikling 

Herunder:
- Strategisk forandringsledelse.
- Turnaround management.
- Avanceret Business Process Reengineering.
- Omjusteringer, nedjusteringer, og downsizing.
- Avancerede forandringsledelsesværktøjer.
- Den strategiske forandringsproces.
- Prikkerunder / Fyringsrunder.
- Effektivisering og rationalisering.
- Fusions- og sammenlægningsprocesser.
- Modstand mod forandring.
 

- Vækst gennem effektiv forretningsudvikling.
- Virksomhedens ”forretningsmæssige status".
- Strategisk diagnose - Strategisk gearing.
- Strategisk fokus på resultater og medarbejderenergi.
- Alignment mellem strategi og forretning.
- Skab resultaterne hurtigere
 
- Strategisk lederskab.
- Kortlægning af forretningsprocesser.
- Advanced Strategy & Global Management.
- Governance and Business Ethics.
- Mv.


Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 25.08.2017, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 2: Kundeorientering og strategiimplementering

Herunder:

- Fra produktfokus til kundefokus

- Forbedring af kundetilfredshed og kundeloyalitet

- Kundeutilfredshed og potentielle løsningsforslag

- Customer gap-modellen

- Generiske kundestrategier

- Relationsudvikling i forretningsprocesserne

- Mindful Customer Experience

- Succesfulde kundeoplevelser

- Kundeorientering og kundeanalyser på den korte bane

 

- Strategiimplementering og de tre kerneprocesser

- Strategiplanlægning

- Implementering af strategi gennem must-win battles

- Strategisk værdiledelse

- Kompetence og kompetenceafklaring

- Kultur og sociale mekanismer

 

- Formidlingskanaler og tydelig kommunikation

- Formidlingsansvar og rettidig formidling af budskaber

- Formål, målopfølgning og evaluering

- Mv.


Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 25.10.2017, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 3: Internationalisering, relationer og processer

Herunder:
- Internationalisering og strategiprocesser

- Interkulturel personaleledelse

- Internationale udfordringer og forhandlinger

- Forhandlingsteori og forhandlingstaktik

- Partnerskabsforhandlinger og spilteori

- Risikoanalyse, -styring og -ledelse

 

- CSR i en lokal og global kontekst

- Implicit og eksplicit CSR

- Employer branding og brugen af sociale medier

- Social kapital - styrkelse af samarbejde, relationer og tillid

- Fremadrettet, støttende og refleksiv kommunikation

 

- Business Excellence, et praktisk ledelsesværktøj

- Performance Management - planlægning og kontrol af performance

- Systemisk tænkning og ledelse

- Det systemiske arbejde med processer

- Den procesorienteret leder

- Procesfacilitering og procesteori

- Mv.

 

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 20.11.2017, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 4: Et moderne ledelsesperspektiv

Herunder:

- Ledelse af processer og konkrete værktøjer hertil

- Meningsfuld ledelse

- Effektiv ledelseskommunikation

- Relationel ledelse og koordinering

- Udvikling af det personlige lederskab

- Motivationsledelse og motivationsfremmende strategier

- Videnledelse i teori og praksis

- Integration og fastholdelse af viden

- Netværksledelse med fokus på styring og udvikling

- Social Network Analysis (SNA)

- Effektive samarbejdsmetoder

 

- Praktiske ledelsesråd

- Guidning til effektiv og værdifuld ledelse

- Opbygning af tillid og stærke relationer

- Styring og facilitering af værdiskabende ledelsesteams

- Mv.


Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 23.01.2018, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 5: Gode regnskaber - Knæk et regnskab

Herunder

- Det interne regnskab.

- Skarp analyse af årsrapporter.

- Effektive økonomiske nøgletal.

- Regnskabsmæssige problemstillinger.

- Økonomisk rentabilitet.

- International Macro Economics.

- Procesteori der kan se på bundlinjen.

- Det grønne regnskab

- CRS i en økonomisk kontekst.

- Den nye bundlinje.

- International Business Law.

- Qualitative Analysis.

- Managerial Finance.

- Corporate Finance.

- mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 20.03.2018, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 6: Kommunikation, ledelse og psykologi

Modulet sætter fokus på forretningsudvikling, strategi og forandring, men også ledelseseffektivitet, potentiale, kompetence og effektive værktøjer til at skabe resultater.

 

Herunder:

- Verbal og non-verbal kommunikation.

- Effektiv kommunikation på ledelsesniveau.

- Kommunikation i organisationen.

- Impact Leadership.

- Interaktion og samarbejdsrelationer.

- Personvarianter, motivation og dialog.

- Selvværd og selvtillid.

- Spørge- og lytteteknikker.

- Personlighedspsykologiske teorier.

- Teorier om emotioner.

- Følelsesmæssig intelligens (EQ).

- Emotioners indflydelse på tænkning og udvikling.

- Sammenhæng i privatliv og arbejdsliv.

- Tidens psykologi og udvikling.

- Positiv Psykologi.

- Mindfulness.

- Mv.

 

Modulet indeholder yderligere et særskilt modul i medietræning, herunder:

 

- Hvad er en god historie?

- Hvorfor tænker og arbejder journalister, som de gør?

- Hvordan får jeg mit budskab ud bedst muligt?

- Hvordan laver jeg den bedste pressemeddelelse?

- Huske regler ved tv- og radiooptræden.

 

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 28.05.2018, kl. 9.00-16.00.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 15. juni 2018.Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række topledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.
 

Hvem bør deltage

Uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne direktører, ledere & konsulenter, fx.

 

- Direktører, ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.

- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer,

  produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer,

  kundechefer, kontorchefer, etc.

- Afdelingsledere

- Mellemledere

- Nøglemedarbejdere i koncernstabe

- Ledere af projekter

- Ledelses- & management konsulenter

- Personalekonsulenter/chefer

- Mfl.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og 

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som,

når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på

telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.
 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

CBA-uddannelsen - Mini MBA, Niveau ll

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

 

* Obligatorisk information

 

      

 
 

 

 


   Info:

   Start:

02.08.2017

   Sted:

København

   Varighed:

10 måneder

   Pensum

6 moduler
læs nærmere

   Tid

15 timer pr. md.

+ kursusdage

   Kursusdage:

   Kursus 1

Den 25.08.2017

   Kursus 2

Den 25.10.2017

   Kursus 3

Den 20.11.2017

   Kursus 4

Den 23.01.2018

   Kursus 5

Den 20.03.2018

   Kursus 6

Den 28.05.2018

   Eksamen:

Den 15.06.2018

   Specilalpris: kr. 12.500, - 

   (Normalpris kr. 25.000,-) Ex moms
   virtuelle undervisningsdage

   Ring og hør nærmere om

   deltagerrabatter på

   telefon # 45 76 58 58.

  

TILMELD DIG

  

  Der gives adgang til e-lærings   

  platform straks efter registrering.

 

   

Hvem underviser?
Se her

 


 

PROBANA Business School Kursuskatalog

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus
eller hvilken uddannelse,
der passer bedst til dine behov. Ring og hør nærmere
på telefon # 45 76 58 58.

   

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com