MasterClass i CSR 

 

CSR (Corporate Social Responsibility) er vokset i styrke gennem de seneste år. Virksomhedernes sociale ansvar er i højere grad end tidligere blevet et højt prioriteret punkt på virksomhedernes og institutionernes dagsorden.

 

Særligt som følge af CSR-loven fra december 2008, der dikterer, at landets 1.100 største virksomheder skal oplyse om deres arbejde med samfundsansvar i deres årsrapporter.

 

CSR-uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med cases og forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om CSR, og de dertilhørende områder og spændingsfelter. Denne specialiserede viden i uddannelsen danner grundlag for et dybdegående arbejde med konkrete værktøjer og procedurer i CSR-arbejdet.

 

Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskole-niveau og indeholder følgende:
 

Modul 1: CSR som ledelsesdisciplin

Herunder: 

 

- CSR som ledelsesdisciplin

- CSR i en samfundsmæssig kontekst

- Samfundets forandring, værdier og normer

- Etik og bæredygtighed

- Socialt ansvar i Danmark

- Det nye erhvervsparadigme

- CSR i en økonomisk kontekst

- Krydsfeltet mellem økonomi og humanisme

- Ansvarlighed = indtjening (herunder motiver)

- Mm.


Ca. 120 siders læsning samt en online case, opgaver og individuel tilbagemelding med evaluering.

Valgfri kursusdag den 25.08.16 på Radisson BLU Royal Hotel i København.

.

Modul 2: Virksomhedens CSR-strategi

Herunder:

 

- Udvikling af virksomhedens CSR-strategi

- CSR i praksis (LEGO og Novo Nordisk)

- Fra etik og ansvar til Corporate Governance

- Etiske regnskaber og bæredygtighedsrapporter

- Bæredygtige forretningsstrategier

- Strategisk integration af CSR i organisationen

- Gennemgang af projektprocesserne
- Spændingsfeltet mellem linje- og projektorganisation
- Permanent organiseringsform

- Mm.

Ca. 120 siders læsning samt en online case, opgaver og individuel tilbagemelding med evaluering.

Valgfri kursusdag den 24.10.16 på Radisson BLU Royal Hotel i København.

 

Modul 3: CSR-værktøjer

Herunder:

 

- Strategi og beslutningsmodel for CSR

- Strategisk projektforankring, vision og formål

- Grundlaget for virksomhedens strategi for CSR

- Afrapportering af CSR

- CSR-værktøjer

- Opstart, planlægning, gennemførelse og afslutning

- Målinger af effektivitet ud fra virksomhedsmål

- Corporate Branding

- Stakeholder Management

- Risk Management
- Verbal kommunikationstræning

- Kommunikation, herunder storytelling

- CSR - en perspektivering

- CSR til debat - nu og i fremtiden

- Mm.

Ca. 120 siders læsning samt en online case, opgaver og individuel tilbagemelding med evaluering.

Valgfri kursusdag den 22.11.16 på Radisson BLU Royal Hotel i København.

 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 19. december 2016.


Uddannelsen har til formål at give deltagerne viden og inspiration til arbejdet med avanceret CSR. Ydermere vil uddannelsen præsenterer en række værktøjer til at arbejde med projekter både internt og eksternt.

 

Uddannelsesforløbet giver de rette værktøjer og det rette overblik til at arbejde med CSR-strategier. Målrettet arbejde med en CSR-strategi kræver indsigt i den komplekse spænding mellem samfundsudvikling, politisk kommunikation og stakeholder relationer.

 

Hvem bør deltage

CSR-uddannelsen henvender sig til de ledere, konsulenter eller medarbejdere med ansvar for, eller interesse i, virksomheden eller institutionens strategiske CSR-udvikling. Uddannelsen er målrettet både private og offentlige organisationer.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der efter registreret betaling giver adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, som er tilknyttet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der undervejs i kursusforløbet bidrager med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren ligeledes mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.

Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltagerne kan anvende deres nytilegnede viden i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende
spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil og niveau inden for CSR, kommunikation og ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens
resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på MasterClass i CSR skal du have
adgang til en pc med internetadgang. Desuden skal du have en e-mailadresse.

 

Kontakt PROBANA Business School

For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA Business School på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig

 MasterClass i CSR, CSR®

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Postnr.

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

* Obligatorisk information

   

Hvem underviser?
Se her

 


 

PROBANA Business School Kursuskatalog

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 45 76 58 58.

   

 

Se anbefalinger

 

Se video

 

Hør radiospot

 

Tip en ven

    

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

 

 
  Køb læringsguides - "Læring her og nu" - Du får adgang straks efter betaling:      
                 

 

Guide - Effektiv Kommunikation

 

 

Guide - Strategisk forandring

 

 

Guide - Human Resource Management

 

 

Guide - Konsulenternes ledelsesguide

 

 

         
                 

 

Guide - Psykologiens begreber

 

 

Guide - Lyttekompetencer

 

 

Guide - Lean

 

 

Guide - CSR

 

 

         
 

Copyright © 2015, PROBANA Business School | Sankt Annæ Plads 13 | 1250 Copenhagen K | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com