Diplomleder - Mini MBA

 

 

Her får du en norsk ledelsesutdannelse, en "Mini MBA", som gir deg et kompetanseløft, slik at du når dine mål og resultater. Probanas Mini MBA er et anerkjent lederkurs som utfordrer og støtter deg i din utvikling som leder.

 

Mini MBA-en er basert på nettstudier, men kombineres med virtuelle kursdager etter hvert gjennomførte modul. Når du har gjennomført alle modulene skal du opp til en avsluttende eksamen. Vær oppmerksom på at de virtuelle kursdagene er frivillige, og hvis deltakeren ikke deltar, vil ikke dette påvirke sluttbedømmelsen. Hele utdannelsen foregår på norsk, og vi samarbeider med kjente ansikter fra norsk næringsliv og flere dyktige foredragsholdere fra landets handelshøyskoler.

 

Nyhet: Som mini MBA-deltaker har du nå mulighet til å supplere utdannelsen med en økonomimodul. Les mer om modulen her.
 

Utdannelsen er for deg som vil ha en større innsikt i vesentlige ledelsesområder - blant annet strategi, organisering, kommunikasjon og markedsforståelse - samtidig med at du lærer å beherske og integrere denne innsikten i hverdagen din.

 

Målet er å styrke deg i din karriere som leder, og samtidig tilføre din virksomhet enda bedre resultater gjennom ditt kompetanseløft. Som et nytt og spennende tiltak introduserer Probana Busines School nå virtuelle undersvisningsdager. Dette tiltaket skal sikre mer frihet og fleksbilitet for våre kursister, som nå kan følge undervisernes undervisning fra jobben, på farten, hjemme fra stua eller når det måtte passe... Les mer her.


Utdannelsens 6 moduler inneholder følgende:

 

Modul 1: Personalledelse og psykologi 

Modulen personalledelse og psykologi gir deg en solid teoretisk og praktisk kunnskap om HR, personalledelse, psykologi, kommunikasjon og kompetanseutvikling. Dermed utvikler du dine evner som personalleder.

 

Du vil lære mer om blant annet:

- Personalpolitikk og HR, personalplanlegging

- Kompetanseutvikling og -styring

- Medarbeiderutvikling og lederutvikling

- Motivasjon og arbeidspsykologi

- Personalutvikling og HRD

- Medarbeidernes adferdsmønstre

- Konflikter og konflikthåndtering

- Organisasjon, HR og personalledelse
- Samarbeidsforhold og motivasjon
- Meglinger og konfliktløsningsmetoder
- De nye medarbeiderutviklingssamtalene

- Gjennomføring av et strukturert intervju

- Spørreteknikk
- Aktiv lytting, kroppsspråk

- Språk

- Intervjuøvelser

- Positiv psykologi

- Gruppeprosesser, teambuilding og kommunikasjon

- Mm.

 
Ca. 150 siders lesing med e-læring og caseoppgave med evaluering. Valgfri virtuell undervisningsdag den 01.06.17, kl. 9.00-16.00.

 

Modul 2: Endringsledelse

Bli bedre til å takle endringer ut ifra en praktisk vinkel. Dermed sikrer du at endringens momentum ikke går tapt. Bli bevisst på din egen rolle som endringsagent og få en forståelse for endringers dynamikk, psykologi og syklus.

Modulen setter fokus på de ledermessige, psykologiske og kommunikative mekanismene knyttet til endringer, blant annet

 

- Business Process Reengineering
- Fusjoner

- Endringsprosjekter

- Endringsmål

- Lederverktøyer for endring
- Endringsledelse som strategi
- Endringsledelse og -kommunikasjon
- Den strategiske endringsprosessen
- Fusjons- og sammenslåingsprosesser
- Motstand mot endring

- Kobling av teori og modellgjennomgang av endringsprosjekter
- Kotters modell for endring
- Endringskommunikasjon: Slik motiverer du
  ulike typer av reaksjonsmønstre ved endringer

- Mm.
  
Modulen inkluderer ekstra avsnitt med verktøyer og metoder innenfor avansert endringsledelse, omstruktureringer, sammenlegginger, fusjoner, samt nedskjæringer.
 
Ca. 150 siders lesing med e-læring og caseoppgave med evaluering. Valgfri virtuell undervisningsdag den 28.08.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 3:  Forretningsutvikling og strategi

Modulen setter fokus på moderne lederteori og ledelse som selvstendig profesjon, blant annet en overordnet forståelse av hvordan du arbeider strategisk i den nåværende komplekse markedssituasjonen.

 

Du får utvalgte analyseredskaper til å arbeide med operasjonell strategi i din hverdag som leder, samt innblikk i hvordan du som leder aktivt kan koble din organisasjons strategi med dine daglige lederoppgaver.

 

Du vil lære mer om blant annet:

- Lederrollen, oppgaver og utfordringer
- Overordnet strategiarbeid som peilemerke
- Den operasjonelle strategis "håndtak", analyseredskaper, mm.
- Strategisk overblikk
- Medarbeider, kunde, bunnlinje
- Implementering av forretningsstrategien
- Integrert forretningsledelse i et strategisk perspektiv
- Kundefokusering

- Ledermetoder for den erfarne leder

- McKinseys 8-trinns-modell
- Engasjement og motivasjon
- Evaluering av lederinnsatser
- Målsetningstrategien og -verktøyer
- Suksess som strateg og leder

- Mm.

 
Modulen inkluderer ekstra avsnitt med lederverktøyer og metoder fra psykologiens verden, blant annet undervisning i avansert adferdspsykologi, organisasjonspsykologi, teambuilding, coaching, supervisjon, mentoring mm.
 
Ca. 150 siders lesing med e-læring og caseoppgave med evaluering. Valgfri virtuell undervisningsdag den 23.10.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 4: Verdiskapende ledelse

Modulen introduserer en rekke emner som kombinerer et internt fokus med ekstern verdiskapelse. Formålet er å gi deg en forståelse for relasjonen og sammenhengen mellom disse.

 

Du vil lære mer om blant annet:


- Excellence-modellen
- Den verdiskapende leder
- Den nye økonomien
- Metodiske forståelser
- Strategisk personalledelse
- Organisasjonens kultur, klima og struktur
- Lederens nye roller
 
- CMM-teori
- Kommunikasjon og samspill
- Kommunikasjon og koordinering
- Kunnskapsdeling Communities of practice
- Action Learning
- Teamledelse
- Systematisk organisasjonsforståelse
- Optimering av lederens handlerom
- Forståelse for Human Resource Management
- Gruppedynamikk og konflikthåndtering
- Dilemmalæring og -forståelse
 
Ca. 150 siders lesing med e-læring og caseoppgave med evaluering. Valgfri virtuell undervisningsdag den 20.11.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 5: Resultatorientert ledelse

Modulen vil bidra til en større forståelse for hvordan du som leder ved hjelp av diverse styringsverktøy kan sikre en overensstemmelse mellom medarbeidernes atferd og virksomhetens overordnede visjon og strategi.

 

Du vil lære mer om blant annet:


- Belønningsledelse
- Karismatisk ledelse
- Situasjonsbestemt ledelse
- Verdibasert ledelse
- Lojalitetsbasert ledelse
- Anerkjennende ledelse
- Transformasjonsledelse
- Holistisk ledelse
 
Måling og evaluering:
- Balanced scorecard-modellen
- Sentraliserings-/desentraliseringsdilemma
- Kritiske suksesskriterier
- Fortløpende implementering
- Effektivitet og lønnsomhet
- Mm.


Ca 150-siders lesing med e-læring og caseoppgave med evaluering. Valgfri virtuell undervisningsdag den 22.01.18, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 6: Utviklende ledelse

Modulens formål er å ruste deg for rollen som utviklingsfasilitator i organisasjonen. Du vil få kunnskap og verktøyer innenfor temaene kommunikasjon, kompetanseutvikling, coaching og mentoring.

 

Du vil lære mer om blant annet:

 

- Ledelse av organisatoriske endringer
- Målrettet organisasjonsutvikling
- Den lærende organisasjonen
- Utvikling og implementering av kunnskapsdelingsstrategier

- Communities of practice
 
Strategisk utvikling:
- Coaching
- Følelsesmessig intelligens
- Sterkere nettverk
- Kreativitet og innovasjon R & D
- Lederens utviklingspsykologi
- Avansert samtaleteknikk
- De skjulte kommandoer
- Kriser og konflikter
- Megling og konfliktløsningsmetoder
- Narrative (historiefortellende) arbeidsmetoder
- Verbal- og non-verbal kommunikasjonstrening
 
Mål og resultater:
- Oppfølging av forretningsstrategien
- Den samlede virksomhetsstrategien
- Personlig handlingsplan
- Mm.
 
Ca. 150 siders lesing med e-læring og caseoppgave med evaluering. Valgfri virtuell undervisningsdag den 19.03.18, kl. 9.00-16.00.
  

Eksamen

Eksamen omfatter temaer fra alle seks modulene og finner sted d. 24 april 2018


Både som en del av e-læringsmodulene og på de virtuelle kursdagene setter underviserne fokus på de prosessene som finner sted i deltakernes virksomhet, samt hvilke muligheter og metoder deltakerne kan benytte seg av for å påvirke og optimere prosessene til fordel for virksomhetens utvikling.

Undervisningsmaterialet er på akademisk nivå bestående av kjente teorier innen organisasjon og ledelse, men gjøres lett tilgjengelig via en kombinasjon av faglig kunnskap og cases fra utvalgte virksomheter. Dessuten gir utdannelsen mulighet til å etablere nettverk med ledere på øverste nivå på tvers av en lang rekke ledende private og offentlige virksomheter.

Til hver modul vil det bli holdt en virtuell kursdag som strekker seg over en hel dag. Her vil det bli mulighet for sparring med den aktuelle foredragsholder.
 

Hvem bør delta?

Utdannelsen er designet og målrettet til både nye og erfarne ledere og konsulenter:

 

- Direktører, eiere og konsernsjefer

- Ledere og konsulenter på vei mot øverste ledernivå

- Funksjonsledere: markedsføringssjefer, økonomisjefer,

  produksjonssjefer, IT-sjefer, utviklingssjefer, salgssjefer,

  kundesjefer, kontorsjefer, osv.

- Avdelingsledere

- Mellomledere

- Nøkkelmedarbeidere i konsernstaber

- Prosjektledere

- Ledelseskonsulenter
 

Undervisningsform

Ved påmelding til kurset mottar deltakerne et passord og et brukernavn som gir direkte adgang til undervisningssidene, bibliotekene og linksidene som er koblet til undervisningen. Samtidig får deltakerne adgang til et online-forum med eksperter og fagfolk som bidrar underveis i kursforløpet med innlegg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltakeren også muligheten til å komme i kontakt med de andre kursdeltakerne. Undervisningen er konkret og jobbrelatert, og kurset er tilrettelagt slik at deltakeren kan bruke innlæringen direkte i forbindelse med daglige arbeidsoppgaver.
 

Forberedelse:

Før kursets start fyller man ut et omfattende spørreskjema som, når vi har behandlet svarene, viser deltakerens læringsprofil og deltakerens nivå innenfor ledelse. Profilen vil bli sammenlignet med deltakerens resultater ved den avsluttende eksamenen.
 

Krav til utstyr:

For å kunne delta på utdannelsen, må du ha adgang til en PC med internett-tilkobling og en e-postadresse.

 

Kontakt PROBANA
For spørsmål eller nærmere info kontakt oss på telefon 21 08 48 86 eller send en e-post.

 

Påmelding


Jeg ønsker herved å melde meg på
 

Mini MBA -  Lederutdannelse

   

Navn

Stilling

Virksomhet

Adresse

Postnr.

By

Telefon

E-post

Kampanjekode

Kommentarer

 

 

 


   

Hvem underviser?
Se her

 

 
 

Se anbefalinger
Se video
Download PDF-fil
Meld deg på Nyhetsmail
Finn oss på Facebook
Følg oss på Twitter
Finn oss på LinkedIn
Følg oss på Google+
Se oss på YouTube
Følg oss på Instagram
 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com