Erhvervspsykologi, EPU

 

Bookmark and Share


At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske faktorer i organisationen - herunder følelser, interaktion, HRM, processer og udvikling.
 
Erhvervspsykologi-uddannelsen EPU® er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder inden for organisationspsykologi, personaleudvikling, organisations-forandring og e-learning.
 
Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis.
 

Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her


Uddannelsens tre moduler indeholder følgende:
 

Modul 1: Mennesket i organisationen

Herunder:

- Personlighedens psykologi og -varianter.
- Identitetsbegrebet og identitetsdannelse.
- Kognitions- og emotionspsykologi.
- Type- og adfærdspsykologi.
- De 7 intelligenser, herunder EQ, mv.
- Menneskeforståelse.

- Positiv psykologi.
- Menneskets egen rolle og fremtræden.

- Mv.


Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 28.08.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 2: Kommunikation og empowerment

Herunder:

- Verbal kommunikationstræning.
- Non-verbal kommunikationstræning.
- Kommunikationsteorier og metoder.

- Sprogets betydning for kommunikation.


- Virksomhedskommunikation fra A til Z.

- De nye medarbejderudviklingssamtaler, MUS.
- Samarbejdsrelationer og motivation.

- Proceskonsultation.

- Appreciative inquiry og dialog.
 

- Narrativer & storytelling,

- Mediationer og konfliktløsningsmetoder.

- De vanskelige samtaler.
- Mv.

 

Modulet inkluderer ekstra nyt, spændende afsnit om personlig vækst, udvikling og gennemslagskraft, der både styrker deltagerens mentale overskud og giver deltageren nye kommunikationsteknikker, som kan anvendes på en

målrettet og konstruktiv måde i hverdagen.


Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 26.09.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 3: Organisationspsykologi

Herunder:

- Den humanistiske organisationspsykologi.
- OU tankegangen, individ og organisation.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.
- Intervention og forandringsprocesser.
- Ledelsesbegrebet, lederrollen & udvikling.
- Læringsteorierne og den lærende organisation.

 

- Organisations- og socialpsykologi
- Systemisk teori og metode
- Social konstruktionisme
- Analytisk psykologi
- Kompleksitetsteori
- Organisations- og managementteori

- Mv.


Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 27.10.17, kl. 9.00-16.00.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul. Eksamen finder sted d. 20. november 2017.


Uddannelsens formål er at give deltagerne ny viden om - og forståelse for - de psykologiske processer, der udvikler organisationen og medarbejderne.
 
Undervisningen sætter fokus på forandringer af organisationens output via målrettede, gennemtænkte HRM-strategier og på medarbejdernes adfærd i givne organisatoriske kontekster. Deltagerne lærer også, hvorledes man selv kan prioritere, strukturere og træne sine egne kommunikations- og samarbejdsevner - til gavn både privat og på arbejde.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.
 

Hvem bør deltage

Erhvervspsykologi, EPU® er en uddannelse for personale-ansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder med moderne organisationsudvikling, ledelse og HRM.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på EPU skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Erhvervspsykologi (EPU)

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

   

Hvem underviser?
Se her

 

 

Kontakt IFP

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 39 65 88 22.

   

 
 

 

Tip en ven

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

  

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com

 

 

 

 

Probana og Uddannelse:  Psykologi uddannelser

Probana  præsenterer:

Når virksomhedens ledere løfter sig – løfter hele virksomheden sig

Dette eneste konstante i nutidens erhvervsliv er, at det hele tiden forandrer sig. I kølvandet af den internationale økonomiske krise er konkurrencen kun blevet hårdere og den er blevet endnu mere international. Dette stiller store krav til især virksomhedens direktører og  ledere om, at de hele tiden udvikler sig og løfter sig for at leve op til de nye vilkår, der møder både dem og virksomheden. Det betyder også, at videreuddannelse og løft af kompetencerne hos selv de erfarne leder bliver altafgørende for både den enkelte og virksomhedens succes. Det er fundamentet for uddannelsesvirksomheden Probana Business School..

Probana er landets største private udbyder af lederuddannelse til erfarne ledere. Med topundervisere både fra det private erhvervsliv og førende uddannelsesinstitutioner, der har overflod af både praktisk og teoretisk viden om ledelse, har Probana Business School siden 1992 uddannet mere end 15.000 ledere fra de fleste af Danmarks største og mest anerkendte virksomheder.... Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Probana leverer fokuserede uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så den travle og erfarne leder kan få sin videreuddannelse og kompetenceløft til at gå op med en hverdag, hvor der samtidig skal være plads til både karrieren og familien. Med en kombination af e-learning på Probanas dertil udviklede platform, samarbejde med spændende kursusdeltager på hold og traditionel undervisning, har Probana skabt en ramme om lederuddannelse og – udvikling, som virksomheder og kursister har stor glæde og værdi af.... Se http://www.probana.com/acitat.asp

Probana ved, at det er krævende økonomiske tider, og derfor har Probana stor fokus på den konkrete værdi, vi skaber. Probana har sparet de dyre udlandsture væk fra mange af vores forløb, fordi de nok er en god oplevelse, men sjældent giver tilstrækkelig med reel værdi. Til gengæld kombinerer Probana vores sædvanlige undervisning med spændende foredrag fra interessante mennesker, der har noget på hjertet og deres egne erfaringer og særlige perspektiver på at lede og udvikle mennesker...  Se http://www.probana.com/aomos.asp

Denne måde at organisere vores uddannelse på betyder, at PROBANA kan tilbyde høj kvalitet til vores kursister, samtidig med at vi i Probana kan holde prisen på et fornuftigt leje. Dette er sammen med den fokuserede og fleksible ramme, som vores e-learningplatform er med til at give, forskellen på Probana og en række af de andre uddannelsesudbydere, der er i Danmark – herunder de offentlige. Og det har været nøglen til den succes, der har betydet, at Probana i dag omsætter for mere en 1,5 millioner kroner om ugen og i dag er Danmarks største udbyder af private lederuddannelser og kurser. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Grundstenen i Probanas lederuddannelse er vores Mini-MBA. En mini-MBA hos os varer 10 måneder og kræver cirka 20 timers arbejde om måneden. De 20 timer bliver primært brugt på e-learning, men også på kursusdage. Vores undervisning er bygget op om metoden ’blended learning’, hvor digitale undervisningsmetoder kombineres med undervisningsdage, hvor kursisterne undervises direkte af nogle af landets mest anerkendte professorer, direktører og erhvervsledere...

PROBANA HAR BRUGT MANGE ÅR PÅ UDVIKLING...

Probana har brugt 15 år på at udvikle de perfekte undervisningsmoduler. Men Probana har ikke gjort det alene. Probanas mere end 200 undervisere og vores skarpe kursister fra hele landet hjælper kontinuerligt med at vise, hvilken viden og hvilke værktøjer de egentlig har brug for. Siden 2001 har mere end 15.000 danske ledere efterprøvet vores digitale undervisningsform. Det gør den til den bedst testede af sin slags i Danmark. Hos Probana mener vi, at teknologien skal tilpasse sig undervisningen – og ikke omvendte... Det sikrer Probana ved at lade teknologien basere sig på de ønsker om viden, vores kursister har. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Som kursist hos Probana har man adgang til et pensum på mere end 20.000 sider. Alle forfattet af landets dygtigste undervisere fra både universiteter og erhvervsliv. Da pensum ligger online, kan det konstant måles, hvilke emner og sider kursisterne læser mest og dermed finder mest relevante.

Probana ønsker at tilbyde en uddannelse, der ikke er formet efter klassiske akademiske dannelsesidealer. Men som derimod tager afsæt i de konkrete problemstillinger, som danske ledere møder. Ved at have et fleksibelt pensum, der tilpasser sig til morgendagens ledelsesudfordringer, sikrer Probana den ambition. http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Probana spænder bredt, læs mere om vores uddannelsesprogram

Ud over Mini-MBAen tilbyder Probana en lang række forskellige kurser eksempelvis inden for HR, kommunikation, sundhed og management. Alle deltageres forløb evalueres grundigt, efter de er gennemført – og tilbagemeldingerne er meget klare: Med en uddannelse hos Probana får både den enkelte leder et mærkbart løft, og det samme gør virksomheden, som lederen kommer fra.