Erhvervspsykologi, EPU

 

Bookmark and Share


At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske faktorer i organisationen - herunder følelser, interaktion, HRM, processer og udvikling.
 
Erhvervspsykologi-uddannelsen EPU® er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder inden for organisationspsykologi, personaleudvikling, organisations-forandring og -læring.
 
Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at om-sætte erhvervspsykologisk teori til praksis.
 
Uddannelsens tre moduler indeholder følgende:
 

Modul 1: Mennesket i organisationen

Herunder:

- Personlighedens psykologi og -varianter.
- Identitetsbegrebet og identitetsdannelse.
- Kognitions- og emotionspsykologi.
- Type- og adfærdspsykologi.
- De 7 intelligenser, herunder EQ, mv.
- Menneskeforståelse.

- Positiv psykologi.
- Menneskets egen rolle og fremtræden.

- Mv.


Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 28.01.13, kl. 9.00-15.30 på Radisson Royal i København.
 

Modul 2: Kommunikation og empowerment

Herunder:

- Verbal kommunikationstræning.
- Non-verbal kommunikationstræning.
- Kommunikationsteorier og metoder.

- Sprogets betydning for kommunikation.


- Virksomhedskommunikation fra A til Z.

- De nye medarbejderudviklingssamtaler, MUS.
- Samarbejdsrelationer og motivation.

- Proceskonsultation.

- Appreciative inquiry og dialog.
 

- Narrativer & storytelling,

- Mediationer og konfliktløsningsmetoder.

- De vanskelige samtaler.
- Mv.

 

Modulet inkluderer ekstra nyt, spændende afsnit om personlig vækst, udvikling og gennemslagskraft, der både styrker deltagerens mentale overskud og giver deltageren nye kommunikationsteknikker, som kan anvendes på en

målrettet og konstruktiv måde i hverdagen.


Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 25.02.13, kl. 9.00-15.30 på Radisson Royal i København.
  

Modul 3: Organisationspsykologi

Herunder:

- Den humanistiske organisationspsykologi.
- OU tankegangen, individ og organisation.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.
- Intervention og forandringsprocesser.
- Ledelsesbegrebet, lederrollen & udvikling.
- Læringsteorierne og den lærende organisation.

 

- Organisations- og socialpsykologi
- Systemisk teori og metode
- Social konstruktionisme
- Analytisk psykologi
- Kompleksitetsteori
- Organisations- og managementteori

- Mv.


Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 19.03.13, kl. 9.00-15.30 på Radisson Royal i København.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul. Eksamen finder sted d. 4. april 2013.


Uddannelsens formål er at give deltagerne ny viden om - og forståelse for - de psykologiske processer, der udvikler organisationen og medarbejderne.
 
Undervisningen sætter fokus på forandringer af organisationens output via målrettede, gennemtænkte HRM-strategier og på medarbejdernes adfærd i givne organisatoriske kontekster. Deltagerne lærer også, hvorledes man selv kan prioritere, strukturere og træne sine egne kommunikations- og samarbejdsevner - til gavn både privat og på arbejde.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.
 

Hvem bør deltage

Erhvervspsykologi, EPU® er en uddannelse for personale-ansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder med moderne organisationsudvikling, ledelse og HRM.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på EPU skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Erhvervspsykologi (EPU)

   

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

Kommentarer

 


   

Hvem underviser?
Se her

 

 

 

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

  

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com