HR-Konsulentuddannelsen, HRK


Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning i forbindelse med virksomhedernes planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til den personaleansvarlige.
 
HR-konsulentuddannelsen, HRK, er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den grundlæggende læring om HRM og belyser over seks moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for Human Resource Management løses optimalt, og hvordan HR-konsulenten kan optimere processerne i organisationen.
 

Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her


Uddannelsens 6 moduler er på handelshøjskoleniveau og indeholder flg.:
 

Modul 1: Personalepolitik og - administration

Herunder formulering af personalepolitik, begreber og indhold. Virksomhedskultur, fusioner, politiker (ex. Facebook, rygning, seniorpolitik, ligestilling, mv.), arbejdsmiljø, hjemme- og distancearbejde, personalepolitisk udviklingsarbejde,  effektmåling, HR-Intranet, dataopsamling, personalestatistik, headcounts, kommunikation og videndeling, mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit om forandringsledelse,
fusions- og sammenlægningsprocesser, værdibaseret ledelse, ledelsesbegrebet, lederrollen & udvikling. virksomhedskultur, storytelling, arbejdsmiljø og stresshåndtering mv..
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 29.08.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 2: Rekruttering og udvælgelse

Herunder jobanalyser, søgning, annoncering, e-cruiting, ansættelsessamtaler, interview, samtale og lytteteknik,

jura for ansættelsessamtalen, ansættelsesaftaler, screening, erhvervspsykologiske tests, referencetagning, prøvetidssamtaler, tiltrækning og fastholdelse, præstationsvurderinger, mv..
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret interviewteknik og psykologi, herunder interviewguides og evaluering.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 27.10.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 3: Medarbejderudvikling og -samtaler

Herunder medarbejdersamtaler, personalebedømmelse, jobudvikling, organisationspsykologi, personaleplanlægning,  uddannelses- planlægning, Performancevurderinger, HR-værdikæden, kompetence-, talent- og karriereudvikling, holdningsundersøgelse, mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder fra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, personlighedens psykologi og -varianter, appreciative inquiry, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, kommunikation, konfliktløsning, motivation, - Positiv psykologi mv.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 22.11.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 4: Løn og kompensation

Herunder lønpolitik, lønregulering, lønsystemer,
personalegoder og frynser, ydelser, chef og direktørløn,

skat, ny løn, options, warrants, løntilskud,
medarbejderaktier, obligationer, lønstatistik, mv..
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 23.01.18, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 5: Personalejura

Herunder overenskomst- og aftalesystemet, Funktionærloven, Hovedaftalen, samarbejdsaftaler, kendelser, efterløn, varsling, strafbare forhold, EU-direktiver, faglig voldgift, Persondataloven, orlov, ansættelsesaftalen, dagpenge, Ferieloven, 120-dages reglen, arbejdskonflikter, ligebehandling, konkurrenceklausuler, udstationering, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 20.03.18, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 6: Afskedigelser

Herunder opsigelser, fratrædelsessamtalen,  120-dages reglen, bortvisning, fritstilling, fratrædelsesaftaler, etik, genplacering, fratrædelsesårsager, advarsel, påtaler, suspension, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 30.05.18, kl. 9.00-16.00.
  

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 18. juni 2018.


HR-konsulentuddannelsen giver deltagerne den nødvendige
viden, så de kan imødekomme organisatoriske udfordringer på alle niveauer, medvirke i virksomhedens medarbejderudvikling og være med til at sætte den fremtidige agenda inden for personaleledelse.
 
Deltagerne lærer hvorledes de nye strømninger, trends og ledelsesmetoder påvirker organisationen, men først og

fremmest den grundlæggende, moderne personaleledelsesstil. Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men kombineres med faglig viden og cases fra udvalgte
virksomheder.
 

Hvem bør deltage

Undervisningen henvender sig til HR-medarbejdere i private og offentlige virksomheder, der til daglig arbejder med organisations og personaleudvikling samt erfarne HR-medarbejdere, der ønsker et "brush up". Der er sket meget inden for HR-området i de sidste fem år og mange begreber, love, metoder og værktøjer har forandret sig. Dette er en god løsning for alle, der ønsker at være på forkant med de nye spilleregler inden for HRM.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og 

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som,

når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på HR-Konsulentuddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA  på

telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

HR-konsulentuddannelsen, HRK

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

   

Hvem underviser?
Se her

 

 

Kontakt HR Forum

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 33 13 58 00.

   

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com

 

 

Ekstra artikel fra Probana: Når virksomhedens ledere løfter sig – løfter hele virksomheden sig

Dette eneste konstante i nutidens erhvervsliv er, at det hele tiden forandrer sig. I kølvandet af den internationale økonomiske krise er konkurrencen kun blevet hårdere og den er blevet endnu mere international. Det stiller store krav til især virksomhedens ledere om, at de hele tiden udvikler sig og løfter sig for at leve op til de nye vilkår, der møder både dem og virksomheden. Det betyder også, at videreuddannelse og løft af kompetencerne hos selv de erfarne leder bliver altafgørende for både den enkelte og virksomhedens succes. Det er fundamentet for uddannelsesvirksomheden Probana Business School..

Probana Business School er landets største private udbyder af lederuddannelse til erfarne ledere. Med top undervisere  fra både det private erhvervsliv og førende uddannelsesinstitutioner, der har overflod af både praktisk og teoretisk viden om ledelse, har Probana Business School siden 1992 uddannet mere end 15.000 ledere fra de fleste af Danmarks største og mest anerkendte virksomheder. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Probana leverer fokuserede uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så den travle og erfarne leder kan få sin videreuddannelse og kompetenceløft til at gå op med en hverdag, hvor der samtidig skal være plads til både karrieren og familien. Med en kombination af e-learning på vores dertil udviklede platform, samarbejde med spændende kursusdeltager på hold og traditionel undervisning, har vi skabt en ramme om lederuddannelse og – udvikling, som virksomheder og kursister har stor glæde og værdi af. Se http://www.probana.com/acitat.asp

Probana ved, at det er krævende økonomiske tider, og derfor har vi stor fokus på den konkrete værdi, vi skaber. Vi har sparet de dyre udlandsture væk fra mange af vores forløb, fordi de nok er en god oplevelse, men sjældent giver tilstrækkelig med reel værdi. Til gengæld kombinerer Probana vores sædvanlige undervisning med spændende foredrag fra interessante mennesker, der har noget på hjertet og deres egne erfaringer og særlige perspektiver på at lede og udvikle mennesker.  Se http://www.probana.com/aomos.asp

Denne måde at organisere vores uddannelse på betyder, at PROBAN kan tilbyde høj kvalitet til vores kursister, samtidig med at vi kan holde prisen på et fornuftigt leje. Dette er sammen med den fokuserede og fleksible ramme, som vores e-learningplatform er med til at give, forskellen på Probana og en række af de andre uddannelsesudbydere, der er i Danmark – herunder de offentlige. Og det har været nøglen til den succes, der har betydet, at vi i dag omsætter for mere en 1,5 millioner kroner om ugen og i dag er Danmarks største udbyder af private lederuddannelser. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Grundstenen i Probanas lederuddannelse er vores Mini-MBA. En mini-MBA hos os varer 10 måneder og kræver cirka 20 timers arbejde om måneden. De 20 timer bliver primært brugt på e-learning, men også på kursusdage. Vores undervisning er bygget op om metoden ’blended learning’, hvor digitale undervisningsmetoder kombineres med undervisningsdage, hvor kursisterne undervises direkte af nogle af landets mest anerkendte professorer og erhvervsledere...

Probana har brugt 15 år på at udvikle de perfekte undervisningsmoduler. Men vi har ikke gjort det alene. Vores mere end 200 undervisere og vores skarpe kursister fra hele landet hjælper kontinuerligt med at vise, hvilken viden og hvilke værktøjer de egentlig har brug for. Siden 2001 har mere end 15.000 danske ledere efterprøvet vores digitale undervisningsform. Det gør den til den bedst testede af sin slags i Danmark. Hos Probana mener vi, at teknologien skal tilpasse sig undervisningen – og ikke omvendt. Det sikrer vi ved at lade teknologien basere sig på de ønsker om viden, vores kursister har. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Som kursist hos Probana har man adgang til et pensum på mere end 20.000 sider. Alle forfattet af landets dygtigste undervisere fra både universiteter og erhvervsliv. Da pensum ligger online, kan det konstant måles, hvilke emner og sider kursisterne læser mest og dermed finder mest relevante.

Probana ønsker at tilbyde en uddannelse, der ikke er formet efter klassiske akademiske dannelsesidealer. Men som derimod tager afsæt i de konkrete problemstillinger, som danske ledere møder. Ved at have et fleksibelt pensum, der tilpasser sig til morgendagens ledelsesudfordringer, sikrer vi den ambition. http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Ud over Mini-MBAen tilbyder Probana en lang række forskellige kurser eksempelvis inden for HR, kommunikation, sundhed og management. Alle deltageres forløb evalueres grundigt, efter de er gennemført – og tilbagemeldingerne er meget klare: Med en uddannelse hos Probana får både den enkelte leder et mærkbart løft, og det samme gør virksomheden, som lederen kommer fra.