HR-Konsulentuddannelsen, HRK


Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning i forbindelse med virksomhedernes planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til den personaleansvarlige.
 
HR-konsulentuddannelsen, HRK, er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den grundlæggende læring om HRM og belyser over seks moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for Human Resource Management løses optimalt, og hvordan HR-konsulenten kan optimere processerne i organisationen.
 

Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her


Uddannelsens 6 moduler er på handelshøjskoleniveau og indeholder flg.:
 

Modul 1: Personalepolitik og - administration

Herunder formulering af personalepolitik, begreber og indhold. Virksomhedskultur, fusioner, politiker (ex. Facebook, rygning, seniorpolitik, ligestilling, mv.), arbejdsmiljø, hjemme- og distancearbejde, personalepolitisk udviklingsarbejde,  effektmåling, HR-Intranet, dataopsamling, personalestatistik, headcounts, kommunikation og videndeling, mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit om forandringsledelse,
fusions- og sammenlægningsprocesser, værdibaseret ledelse, ledelsesbegrebet, lederrollen & udvikling. virksomhedskultur, storytelling, arbejdsmiljø og stresshåndtering mv..
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 16.08.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 2: Rekruttering og udvælgelse

Herunder jobanalyser, søgning, annoncering, e-cruiting, ansættelsessamtaler, interview, samtale og lytteteknik,

jura for ansættelsessamtalen, ansættelsesaftaler, screening, erhvervspsykologiske tests, referencetagning, prøvetidssamtaler, tiltrækning og fastholdelse, præstationsvurderinger, mv..
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret interviewteknik og psykologi, herunder interviewguides og evaluering.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 23.10.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 3: Medarbejderudvikling og -samtaler

Herunder medarbejdersamtaler, personalebedømmelse, jobudvikling, organisationspsykologi, personaleplanlægning,  uddannelses- planlægning, Performancevurderinger, HR-værdikæden, kompetence-, talent- og karriereudvikling, holdningsundersøgelse, mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder fra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, personlighedens psykologi og -varianter, appreciative inquiry, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, kommunikation, konfliktløsning, motivation, - Positiv psykologi mv.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 16.11.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 4: Løn og kompensation

Herunder lønpolitik, lønregulering, lønsystemer,
personalegoder og frynser, ydelser, chef og direktørløn,

skat, ny løn, options, warrants, løntilskud,
medarbejderaktier, obligationer, lønstatistik, mv..
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 16.01.18, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 5: Personalejura

Herunder overenskomst- og aftalesystemet, Funktionærloven, Hovedaftalen, samarbejdsaftaler, kendelser, efterløn, varsling, strafbare forhold, EU-direktiver, faglig voldgift, Persondataloven, orlov, ansættelsesaftalen, dagpenge, Ferieloven, 120-dages reglen, arbejdskonflikter, ligebehandling, konkurrenceklausuler, udstationering, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 13.03.18, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 6: Afskedigelser

Herunder opsigelser, fratrædelsessamtalen,  120-dages reglen, bortvisning, fritstilling, fratrædelsesaftaler, etik, genplacering, fratrædelsesårsager, advarsel, påtaler, suspension, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 23.05.18, kl. 9.00-16.00.
  

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 18. juni 2018.


HR-konsulentuddannelsen giver deltagerne den nødvendige
viden, så de kan imødekomme organisatoriske udfordringer på alle niveauer, medvirke i virksomhedens medarbejderudvikling og være med til at sætte den fremtidige agenda inden for personaleledelse.
 
Deltagerne lærer hvorledes de nye strømninger, trends og ledelsesmetoder påvirker organisationen, men først og

fremmest den grundlæggende, moderne personaleledelsesstil. Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men kombineres med faglig viden og cases fra udvalgte
virksomheder.
 

Hvem bør deltage

Undervisningen henvender sig til HR-medarbejdere i private og offentlige virksomheder, der til daglig arbejder med organisations og personaleudvikling samt erfarne HR-medarbejdere, der ønsker et "brush up". Der er sket meget inden for HR-området i de sidste fem år og mange begreber, love, metoder og værktøjer har forandret sig. Dette er en god løsning for alle, der ønsker at være på forkant med de nye spilleregler inden for HRM.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og 

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som,

når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på HR-Konsulentuddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på

telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

HR-konsulentuddannelsen, HRK

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

   

Hvem underviser?
Se her

 

 

Kontakt HR Forum

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 33 13 58 00.

   

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com