Virksomhedsordning

Kursuskatalog 2017 / 2018                                                                                             Bookmark and Share

 

 Der gives adgang til e-læringsplatformene online straks efter registrering

 

Oversigt & beskrivelse

Alfabetisk oversigt

Ledelse

Human Resource

Psykologi & kommunikation

Endags-konferencer

Human Resource Management

Stærke HR-kompetencer = Stærke organisationer

PROBANA Business School har landets største og mest anerkendte HR uddannelser. Flere end 5.000 personaleansvarlige har deltaget på vores kurser og uddannelser, se deres anbefalinger her

 

Human Resource Management (HRM) er både som forskningsfelt og som arbejdsområde i virksomhederne vokset kraftigt i det seneste årti. De menneskelige ressourcer tillægges en stigende betydning i private og offentlige virksomheder. Det gælder specielt i viden- og servicevirksomheder samt andre virksomhedstyper, hvor den konkurrencemæssige position hænger tæt sammen med kvaliteten af medarbejdere og ledere.

Den kraftigt stigende interesse for HRM afspejler sig i en stor vækst og udvikling i læringen og metoderne inden for området. Nye begreber lanceres, nye teorier udformes, og ny værktøjer præsenteres på følgende af PROBANAs kendte uddannelser:

 

Se kundernes anbefalinger her

 

HR Konsulent   Personalejura   Masterclass i Human Resource Management

HR Konsulent

Viden, værktøjer og inspiration inden for personaleledelse. Nu med kommunikation, erhvervspsykologi, coaching, stresshåndtering og ledelse.
Kvalificerer til lederstillinger i både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

 

Personalejura

Et spændende udviklingsforløb for ledere og praktikere, der ønsker at være på forkant med lovgivningen og udviklingen på arbejdsmarkedet. Kurset giver en opdateret gennemgang af de forskellige love og praksiser.

Læs mere

 

Masterclass i Human Resource Management

Evnen til at tænke og agere strategisk er afgørende, hvis du for alvor skal bidrage positivt tl virksomhedens bundlinje i din HR-funktion. HRM er en strategisk praksis, idet den overordnede organisatoriske strategi...

Læs mere

         
Masterclass i psykologi   Masterclass i kommunikation   Mini MBA

MasterClass i Psykologi

"Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet lige nu.

Læs mere

 

Masterclass i kommunikation

Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er mindst lige så afgørende som faglig kompetence.

Læs mere

 

Mini MBA

Landets lederuddannelse # 1. Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb, der styrker dine kompetancer inden for det personlige lederskab, strategi og forandringsledelse.

Læs mere

         
HR Sekretær   HR Master   Leder til HR-ansvarlig

HR Sekretær

Chefsekretærens rolle inden for HRM har allerede i mange private og offentlige virksomheder fået en afgørende betydning for udvikling og vækst.

Læs mere

 

HR Master

Uddannelsen beskæftiger sig med de forretningsorienterede og strategiske sider af HRM, herunder overordnet ledelse af personalefunktionen, udarbejdelse af virksomhedens HR strategier, koblingen mellem ledelse og HRM, mv.

Læs mere

 

Fra leder til HR-ansvarlig

For ledere på alle niveauer, der ønsker at uddanne sig inden for Human Ressource Management. Flere og flere ledere tildeles personaleansvar.

Læs mere

         
Proceskonsulent   Erhvervspykologi   Coach-uddannelsen

Proceskonsulent

En metodisk, teoretisk og praktisk uddannelse for ledere på alle niveauer. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systematisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt procesarbejde.

Læs mere

 

Erhvervspsykologi

Uddannelsen giver viden, indsigt og overblik over alle de erhvervspsykologiske værktøjer og de psykologiske faktorer i organisationen. Skab engagement, arbejdsglæde og bedre resultater.

Læs mere

 

Coach

Coaching i strategisk perspektiv, motivation kommunikation, psykologi mv. Uddannelsen gennemføres på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis.

Læs mere

         
Stressmanagement   MasterClass i CSR   Effektiv kommunikation

Stress Management

Uddannelsen bygger på de centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori og giver en solid og praktisk indfæring i anerkendte redskaber til at genkende og afhjælpe stress.

Læs mere

 

MasterClass i CSR

MasterClass i CSR fokuserer på virksomhedens sociale ansvar, og hvordan det kan styrke virksomhedens image. Der stilles i dag krav til virksom-heders samfundsansvar, derfor er CSR kompetencer mere eftertragtede end nogensinde før.

Læs mere

 

Effektiv Kommunikation

God kommunikation handler om at sige det du gerne vil sige på en ren og ubesmittet måde der fastholder opmærksomheden. Uddannelsen giver et solidt overblik over de psykologiske faktorer for kommunikation, ledelse og samspillet mellem mennesker.

Læs mere

         
         
         

Inspiration før tilmelding:

 

HRM-begrebet er et opgør med personaleadministration og traditionel personaleudvikling, der primært beskæftiger sig med, hvordan enkeltpersoner tiltrækkes og fastholdes, udvikles og afvikles i virksomheden. Inden for traditionel personale-administration opfattes virksomheden som et sæt af udefra givne rammevilkår, som personen skal kunne tilpasse sig og fungere indenfor.

I modsætning hertil er HRM-begrebet kontekstualiserende, idet det opfatter individets rolle og adfærd i organisationen som et komplekst samspil mellem personen, arbejdsopgaverne, organisationen og dennes omgivelsesbetingelser. Personen og organisationen ses som afhængige af hinanden, idet de to parter bidrager til, men også kan hæmme, hinandens udvikling.

Det overordnede formål med HRM er typisk at bidrage til organisationens effektivitet og fleksibilitet, samtidig med at der skabes udfoldelses- og udviklingsmuligheder for det enkelte menneske. HRM indebærer, at det daglige ansvar for ledelse og udvikling af de menneskelige ressourcer i høj grad placeres hos den enkelte linjechef, men HRM-funktionen i højere grad får ansvar for den overordnede koordinering og udvikling af HRM- aktiviteterne.

HRM-begrebet fjerner ikke modsætningerne mellem de enkelte interessegrupper, men modsætningerne har en anden karakter og er vanskeligere at identificere, når investeringer i menneskelige ressourcer opfattes som en del af den strategiske udvikling og ikke blot som en omkostningsfaktor. Som videnskabelig disciplin bygger HRM-teori i høj grad på organisationsteori og sociologi, arbejds-, udviklings- og organisationspsykologi, arbejdsmarkedsforhold, pædagogik og økonomi.

 

Læs mere her

 

For yderligere information kontakt
PROBANA Business Schools CallCenter
E-mail: 
probana@probana.com 
Telefon: +45 45 76 58 58


Der er mange fordele ved at deltage hos PROBANA, bl.a. kan du begynde dit kursus eller uddannelse straks efter tilmelding. Samtlige kurser og uddannelser kombineres med e-læring og åbne kursusdage.

Fordele ved kursusdage kombineret med e-learning:
» Start op omgående!
» 
Gode netværksmuligheder.
» 
Mere afvekslende og aktiverende undervisning.
» 
Færre samlinger end på traditionelt baserede kurser.
» 
Undervisning og læring uafhængig af tid og sted.

 
 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com