Fra Chefsekretær til HR-ansvarlig, HRS

 

Bookmark and Share

 

Chefsekretærens rolle inden for HRM har allerede i mange private og offentlige virksomheder fået en afgørende betydning for udvikling og vækst. På denne uddannelse præsenteres - over tre moduler - en række eksempler på, hvorledes chefsekretæren med den rigtige viden og grundig indsigt i de faglige discipliner inden for personaleledelse bedre end nogen anden kan varetage, etablere og udbygge personalemæssige arbejdsopgaver i virksomheden.
 
HRS-uddannelsen er baseret på e-learning, men kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen.
 
Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskoleniveau og indeholder følgende:
 

Modul 1: Organisationsstruktur og -processer

På dette modul præsenteres teorier og metoder inden for organisationsudvikling. At forstå virksomhedens organisatoriske arkitektur og processer er afgørende for, hvorledes man gennemfører organisationsforandringer. Deltagerne får indsigt i, hvordan de overordnede processer fungerer inden for HRM.

Herunder organisationsteori, virksomhedskultur, forandringsprocesser, værdier, normer, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 24.08.17, kl. 9.30-15.30 på Radisson Royal i København.
 

Modul 2: Erhvervspsykologi og kommunikation

På dette modul præsenteres værktøjer og metoder inden for psykologiens verden. Evnen til at arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er en af de vigtigste faglige kompetencer inden for HRM. At forstå bestemte adfærdstyper er et godt udgangspunkt for at opnå forståelse og skabe nyt råderum.
 
Herunder samtaleteknik, aktiv lytning, kropssprog, sprog, adfærdspsykologi, personlighedsvarianter, videndeling mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 25.09.17, kl. 9.30-15.30 på Radisson Royal i København.
  

Modul 3: Personaleadministration og personalejura

På dette modul får De en gennemgang af de relevante regler inden for personaleledelse. De modtager samtidig checklister og gode råd til håndtering af personale-administrative arbejdsopgaver mhp. at skabe sikkerhed - både for virksomheden og Dem selv.
 
Herunder personalepolitisk udviklingsarbejde, stresspolitik, personalestatistik, headcounts, funktionærloven, ferieloven, 120-dages-reglen, persondataloven, ligebehandling, orlov mv.
 
Ca. 140 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 27.10.17, kl. 9.30-15.30 på Radisson Royal i København.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 20. november 2017.


Uddannelsens formål er at styrke chefsekretærens HR-kompetencer til virksomhedens og deltagerens egen fordel. At belyse de områder, hvor personaleansvar med fordel kan decentraliseres samt at definere og udvikle de roller, som deltageren har i virksomhedens forskellige organisatoriske sammenhænge.
 
Deltagerne lærer, hvorledes de nye strømninger, trends og ledelsesmetoder påvirker organisationen, men først og fremmest lærer deltagerne grundlæggende, moderne personaleledelsesstil. Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder.

 

Hvem bør deltage?

Chefsekretærer, direktionssekretærer, sekretariatsledere, fuldmægtige, sagsbehandlere eller koordinatorer i stabs- funktioner. Måske er De ny i en HR-funktion eller på vej
mod en karriere inden for HRM.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der efter registreret betaling giver adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, som er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren ligeledes mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.

Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen skal De have adgang til en PC med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på

telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Fra chefsekretær til HR-ansvarlig (HRS)

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

    

* Obligatorisk information

   

Hvem underviser?
Se her

 

 
 

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com