Integrationskonsulent (IKU®)

-   et strategisk forretningspotentiale

 

Ledere og personaleansvarlige har mere end nogensinde før brug for læring om i mangfoldighedsledelse. Probanas nye integrationskonsulentuddannelse, IKU®, belyser de centrale aspekter forbundet med mangfoldighedsledelse i

såvel offentligt som privat regi.

 

Integrationskonsulentuddannelsen er udviklet i samarbejde med Arbejds-markedsstyrelsen og er omkostningsfri for de deltagere, der allerede deltager på ét af vores andre uddannelsesforløb.

 

Undervisningsmaterialet er udviklet i tæt samarbejde med Foreningen til integration af nydanskere (Foreningen Nydansker). Uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med en afsluttende 

eksamen.

 

Uddannelsen tager udgangspunkt i såvel den aktuelle som den grundlæggende læring om mangfoldighedsledelse, Human Resource Management (HRM) og erhvervspsykologi og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver 

inden for feltet løses optimalt.

 

Uddannelsens tre moduler indeholder:
 

Modul 1: Integration og mangfoldighed 

Herunder:
- integration og mangfoldighed
- hvem skal integreres?
- mangfoldighedsledelse
- strategi og vision
- Diversity Management på dansk
- den etisk ansvarlige virksomhed
- ledelsens rolle
- fordomme og tolerance
- arbejdsmiljø
- læring og innovation.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case og online-opgaver
 

Modul 2: Integrationskonsulentens værktøjskasse

Herunder:
- kortlægning og benchmarking
- kommunikation
- samtale som kommunikationsredskab
- storytelling
- rekruttering og fastholdelse
- personlige kontakter ved integration
- kompetenceudvikling
- konfliktforebyggelse på arbejdspladsen
- konflikthåndtering.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case og online-opgaver
  

Modul 3: Personalejura og -ansvar

Herunder:
- lov om forbud mod forskelsbehandling
- undtagelsesmuligheder
- rekruttering
- arbejdsvilkår og -miljø
- personalepolitikker
- integrationsloven
- særlige ordninger til integration af etniske minoriteter
- seneste politiske tiltag.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case og online-opgaver
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul. Eksamens datoen finder du på lektionsplanen.


Uddannelsens mål er at bistå personaleansvarlige og ledere med ny viden og inspiration til at udfolde virksomhedens strategiske forretningspotentiale samt at tilbyde værktøjer til brug ved mangfoldighedsledelse.
 
Undervisningen sætter fokus på det forretningsmæssige rationale, der udspringer af mangfoldighedsledelse. Uddannelsen vil præsentere en række centrale begreber, aspekter og fakta i relation til integrationsspørgsmålet på det danske arbejdsmarked. I et strategisk perspektiv vil der blive sat fokus på de økonomiske aspekter og de menneskelige ressourcer ved integrationsarbejdet i danske virksomheder - til gavn for både medarbejderen og virksomheden. Dette vil blive kombineret med konkrete værktøjer samt de juridiske rammebetingelser forbundet med integration.
 
Probana har i tæt samarbejde med Foreningen Nydansker udviklet et undervisningsmateriale, som gøres let tilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og
offentlige virksomheder.

 

Hvem bør deltage?

IKU® er en uddannelse for erfarne personaleansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder med moderne organisationsudvikling, ledelse og integration - i såvel private 
som offentlige virksomheder.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver. Læs mere her.

 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende
spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil.
Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater
ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på integrationskonsulentuddannelsen skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på

telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.


 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Integrationskonsulentuddannelsen (IKU)

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

Hvem underviser?
Se her

 


 

PROBANA Business School Kursuskatalog

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 45 76 58 58.

   

 
 

 

Tip en ven

  

Download pdf-fil 

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

 

 
  Se det store udvalg af guides fra PUK Guides - Du får adgang straks efter betaling:      
                 

 

Guide - Effektiv Kommunikation

 

Guide - Strategisk forandring

 

Guide - HR Management

 

Guide - CSR

 

         
                 

 

Guide - Lean

 

Guide - Employer Branding

 

Guide - Medarbejderudvikling

 

Guide - Benchmarking

 

         
 

Find flere guides hos PUK Guides Aps

 

Copyright © 2015, PROBANA Business School | Sankt Annæ Plads 13 | 1250 Copenhagen K | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com