Integrationskonsulent (IKU®)

-   et strategisk forretningspotentiale

 

Ledere og personaleansvarlige har mere end nogensinde før brug for læring om i mangfoldighedsledelse. Probanas nye integrationskonsulentuddannelse, IKU®, belyser de centrale aspekter forbundet med mangfoldighedsledelse i

såvel offentligt som privat regi.

 

Integrationskonsulentuddannelsen er udviklet i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen og er omkostningsfri for de deltagere, der allerede deltager på ét af vores andre uddannelsesforløb.

 

Undervisningsmaterialet er udviklet i tæt samarbejde med Foreningen Nydansker. Uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med en  afsluttende eksamen.

  

Uddannelsen tager udgangspunkt i såvel den aktuelle som den grundlæggende læring om mangfoldighedsledelse, Human Resource Management (HRM) og erhvervspsykologi og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver 

inden for feltet løses optimalt.

 

Uddannelsens tre moduler indeholder:
 

Modul 1: Integration og mangfoldighed 

Herunder:
- integration og mangfoldighed
- hvem skal integreres?
- mangfoldighedsledelse
- strategi og vision
- Diversity Management på dansk
- den etisk ansvarlige virksomhed
- ledelsens rolle
- fordomme og tolerance
- arbejdsmiljø
- læring og innovation.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case og online-opgaver
 

Modul 2: Integrationskonsulentens værktøjskasse

Herunder:
- kortlægning og benchmarking
- kommunikation
- samtale som kommunikationsredskab
- storytelling
- rekruttering og fastholdelse
- personlige kontakter ved integration
- kompetenceudvikling
- konfliktforebyggelse på arbejdspladsen
- konflikthåndtering.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case og online-opgaver
  

Modul 3: Personalejura og -ansvar

Herunder:
- lov om forbud mod forskelsbehandling
- undtagelsesmuligheder
- rekruttering
- arbejdsvilkår og -miljø
- personalepolitikker
- integrationsloven
- særlige ordninger til integration af etniske minoriteter
- seneste politiske tiltag.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case og online-opgaver
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul. Eksamens datoen finder du på lektionsplanen.


Uddannelsens mål er at bistå personaleansvarlige og ledere med ny viden og inspiration til at udfolde virksomhedens strategiske forretningspotentiale samt at tilbyde værktøjer til brug ved mangfoldighedsledelse.
 
Undervisningen sætter fokus på det forretningsmæssige rationale, der udspringer af mangfoldighedsledelse. Uddannelsen vil præsentere en række centrale begreber, aspekter og fakta i relation til integrationsspørgsmålet på det danske arbejdsmarked. I et strategisk perspektiv vil der blive sat fokus på de økonomiske aspekter og de menneskelige ressourcer ved integrationsarbejdet i danske virksomheder - til gavn for både medarbejderen og virksomheden. Dette vil blive kombineret med konkrete værktøjer samt de juridiske rammebetingelser forbundet med integration.
 
Probana har i tæt samarbejde med Foreningen Nydansker udviklet et undervisnings- materiale, som gøres let tilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

 

Hvem bør deltage?

IKU® er en uddannelse for erfarne personaleansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder med moderne organisationsudvikling, ledelse og integration - i såvel private 
som offentlige virksomheder.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver. Læs mere her.

 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på integrationskonsulentuddannelsen skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt Aktiv Kurser
For personlig rådgivning kontakt venligst Aktiv Kurser på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.


 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Integrationskonsulentuddannelsen (IKU)

   

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

Kommentarer

 


Hvem underviser?
Se her

 

 
 

 
 

 

Tip en ven

  

Download pdf-fil 

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password: