Virksomhedsinterne forløb

Hos PROBANA Business School har vi mere end 25 års erfaring med udvikle og gennemføre lederuddannelser og -kurser i Nordens største virksomheder.

Udover vores åbne uddannelser, sammensætter vi også gerne interne skræddersyede virksomhedsinterne Mini MBA-forløb med relevante cases, øvelser og undervisning, der passer til jeres virksomhed.
 

Et virksomhedsinternt Mini MBA-forløb fra Probana tilrettelægges, skræddersyes og udvikles 100% efter jeres specifikke ønsker og behov og afholdes kun for jeres virksomhed.


Vi tilrettelægger og gennemfører flere typer af interne Mini MBA-forløb, hvor indholdet er tilpasset jeres virksomheds konkrete behov og forretningsmæssige mål, både heldags-/halvdagsarrangementer samt hele uddannelser, flerdagskurser, mv..

De virksomhedsinterne uddannelsesforløb kan både afvikles i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, England eller på destinationer ude i verden, som I selv vælger.

Et internt Mini MBa-forløb styrker virksomheden både gennem udviklingen af individuelle kompetencer og via læring og udvikling, der integrerer forretning og de menneskelige aspekter. Samtlige af vores uddannelser kan gennemføres som virksomhedsinterne uddannelsesforløb.

Kontakt afdelingschef Nicoline Gotschalk på +45 45 76 58 58 eller på nicoline.gotschalk@probana.com

  Hent inspiration til kursusemner fra oversigten over PROBANAs åbne kurser

 

  Jeg vil gerne vide mere om de interne uddannelsesforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

 

  

 

Copyright © 2015, PROBANA Business School | Amaliegade 6 | 1256 Copenhagen K | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com