Konferencen er sponsoreret af landets lederuddannelse # 1, Mini MBA - se www.minimba.dk
 

 

Konflikthåndtering

Den 4. nov 2014 på Copenhagen Marriott Hotel

 

Følgende virksomheder deltager på vores konferencer:

Danfoss        Velux        Lundbeck        Nordea        KMD        MATAS        Novo Nordisk        Refa        Sparnord        Mercantec        DFL        NCC        Flextek        TDC        DR        TrygVesta        Bankdata        Bonnier Publicationer   Danfoss    Odense Kommune    HTH Køkkener    ABB    Danfoss        Amagerforbrænding        TDC        HK        Alecto        Royal Artic Line        Howden Denmark        KMD        KAB        FCE        Finanssektoren Arbejdsgiverforening        Leasy        Halsnæs Kommune        ABB

 

 

 

Bookmark and Share

                                                                                                

 

 

 

 

 

Lær at bruge konflikter konstruktivt

Der opstår konflikter i alle organisationer, men ofte går mange ledere en stor bue uden om dem, fordi de ikke ved, hvordan de skal håndtere dem. Det resulterer alt for ofte i, at konflikterne udvikler sig destruktivt til skade for både virksomhedens resultater og medarbejdernes velbefindende på arbejdspladsen.

 

Ledelsen har således et ansvar for at håndtere konflikterne på en positiv og konstruktiv måde, så de gør mindst mulig skade. Med de rette konflikthåndteringsredskaber vil det endvidere ofte være muligt at vende konflikterne til en læringsproces, der kan gavne både medarbejdere og virksomhed. Det skyldes, at konflikter ofte bunder i, at engagerede medarbejdere møder modstand mod deres ideer og synspunkter.

 

Formålet med konferencen

Konferencen i konflikthåndtering har til formål at introducere deltagerne til, hvorfor konflikter opstår, og hvordan de kan identificeres. Ydermere vil konferencen give indblik i, hvordan konflikterne håndteres bedst muligt og kan vendes til en læringsproces i organisationen.

 

Som deltager får du også adgang til et spændende 50 siders online modul, som har fokus på controllerens kompetencer fra A-Z. Herudover får du som deltager omkostningsfrit udleveret spillet Konfliktløs® (værdi DKK 2.400,-) der er et enestående praktisk redskab der er både let og sjovt at anvende.

 

På nuværende tidspunkt har flere ledere og direktører fra både det offentlige og private tilmeldt sig, og det kunne være spændende, hvis I også havde lyst til at deltage.

Konferencen vil være afvekslende i sin form, og deltagerne vil blive udfordret af både oplæg og øvelser.

Deltagerpris: kr. 4.500,- (normalpris kr. 10.400,-).
Er I tre deltagere tilbydes en samlet pakkepris á kr. 9.000,- ekskl. moms.

 

           Program

 

Kl. 8.30

 Morgenmad og networking

Kl. 9.00

 Velkommen

Kl. 9.10

 Genkend konflikterne i din organisation

 

Der findes ikke to konflikter, der er ens, men fælles for dem er, at de ofte bunder i sammenstød mellem modsatrettede interesser og behov. Det er derfor nødvendigt at være bevidst om, hvorfor konflikterne er opstået for at kunne løse dem.  

 

Oplægget vil sætte fokus på:

 

- Hvad er en konflikt?

- Årsager til konflikter

- Konflikttyper

- Medarbejdernes adfærdsmønstre

- Mv.

 

Kl. 10.30

 Pause

Kl. 10.45

 Metoder og værktøjer til konflikthåndtering

Når man har identificeret en konflikt i organisationen, er det vigtigt, at den håndteres på en konstruktiv måde, så den ikke gør yderligere skade. Hertil findes der en række forskellige metoder og værktøjer, som man kan benytte sig af.

 

Oplægget vil sætte fokus på:


- Konflikttrappen
- Meditation
- Appreciative Inquiry
- Lederens rolle
- Mv.
 

Kl. 12.00

 Frokostbuffet og kaffe

Kl. 13.00

 Skaber arbejdsmiljøet konflikter?

 

Et godt arbejdsmiljø er i høj grad en forudsætning for at undgå konflikter i en organisation, derfor er det afgørende, at medarbejderne trives.

 

Oplægget vil sætte fokus på:


- Psykisk og socialt arbejdsmiljø
- Faresignaler
- Mobning
- Ledelsens ansvar

- Mv.

 

Kl. 14.30

 Pause

Kl. 14.45

 Vend konflikterne til noget positivt

 

Mange konflikter kan være en mulighed for uformel læring i organisationen, men det kræver, at ledelsen besidder de rette kompetencer for at få et positivt udbytte heraf.

Oplægget vil bl.a. sætte fokus på:

- Den rette håndtering af konflikter
- Hvad skal man undgå i konfliktsituationer?
- Læringsperspektivet
- Kontingensmodellen
- Mv.
 

kl. 16.00

 Afslutning

  kl. 16.00 -

 Networking

 

 

Det kan anbefales, at du tilmelder dig hurtigt, da der allerede er meget stor tilslutning til konferencen. Tilmelding kan ske ved at udfylde formularen nedenfor eller ved direkte kontakt til Institut for Personaleudvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig "Konflikthåndtering konferencen"

      den 4. november 2014 på Copenhagen Marriott Hotel.
 

 

 

Navn og titel:

 

Virksomhed:

 

Adresse:

 

Post #:

 

By:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Kommentarer:

 

                                                  

 


Hvis du har spørgsmål eller mangler information, er du altid velkommen til at kontakte Institut for Personaleudvikling på telefon +45 39 65 88 22.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Institut for Personaleudvikling
Store Strandstræde 19, 2. tv.
1255 København K
Tel.:
+45 39 65 88 22
Fax: +45 45 76 71 71
Email:
ifp@ifp.dk
Web:
www.ifp.dk

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCE OVERSIGT