Personalejurakonferencen   

Den  5.  september 2011 på Hotel Royal i København

 

Følgende virksomheder har allerede tilmeldt sig:

Danfoss        Velux        Nordea        KMD        MATAS        Refa        Sparnord        Mercantec        DFL        Viking        NCC        Flextek        TDC        DR        TrygVesta        Bankdata        Bonnier Publicationer   Danfoss    Odense Kommune    HTH Køkkener    ABB    Roskilde Bank        Danfoss        Amagerforbrænding        TDC        HK        Alecto        Royal Artic Line        Howden Denmark        KMD        KAB        FCE        Finanssektoren Arbejdsgiverforening        Leasy        Halsnæs Kommune        ABB

 

 


 

Der sker hele tiden nyt indenfor personalejuraområdet og det er vigtigt, at holde sig ajour, så man ikke træffer beslutninger, som er ulovlige og ugunstige for organisationen.

Det kan koste virksomheden dyrt, hvis man handler i strid med lovgivningen, eftersom medarbejderne oftest kan kræve godtgørelse. 

I samarbejde med eksperter fra Advokatvirksomheden Bech-Bruun inviterer vi dig, dine kolleger og netværk til personalejurakonference på Hotel Royal i København.

  

Som deltager får du også adgang til et spændende onlinemodul, som har fokus på de vigtigste facetter af personalejuraen samt de nyeste regler, love & domme.
 

På nuværende tidspunkt har flere HR-konsulenter og personaleansvarlige allerede tilmeldt sig - både fra det offentlige og private - og det kunne være spændende, hvis I også havde lyst til at deltage.

 

       Deltagerpris: Pga. den store tilslutning til dagen er deltagerprisen kr. 3.000,- (normalpris kr. 8.000,-).

Er I 3 deltagere tilbydes en samlet pakkepris á kr. 6.500,-. ex moms

 

        Program

 

Kl. 8.30

Morgenmad og networking

Kl. 9.00

Velkomst og indledning

Kl. 9.15

Overenskomster og samarbejdsaftaler

 

 

En nærmere introduktion til overenskomstsystemet og hvilke konsekvenser det har for dig som arbejdsgiver vedrørende eksempelvis lønforhandlinger, tillidsrepræsentanter etc. Herudover en gennemgang af samarbejdsaftalerne og deres betydning for relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager

 

Oplægsholder: Advokat Mads Krarup, partner i Bech-Bruun

Kl. 10.30

Pause

Kl. 10.45

Brug af sociale netværk - Facebook, Twitter etc.

Brugen af de sociale netværk er massiv, men hvor meget kan man som arbejdsgiver tillade sig at blande sig, både hvad angår kommunikation og tidsforbrug? Oplægget vil bl.a. komme ind på:

 • Kan arbejdsgiver regulere medarbejders brug af sociale medier i arbejdstiden?

 • Kan man skrive det ind i kontrakten eller personalehåndbogen?

 • Metoder og værktøjer til hvordan det kan gøres fremadrettet.

Oplægsholder: Advokat Mette Klingsten, partner i Bech-Bruun

Kl. 12.00

Frokostbuffet & kaffe

Kl. 13.00

Ansættelsesforhold I - Ansættelsesbevisloven

 

Et af de vigtigste områder, som du aldrig kan få nok viden om. Er du leder, personaleansvarlig eller HR konsulent, så er dette indlæg guld værd.

 

En intensiv gennemgang af loven, relevante cases og typiske faldgrupper, således, at du fremadrettet - ubevidst - ikke kommer til at overtræde gældende regler. 

 

Oplægget vil bl.a. sætte fokus på:

 • Fokus på de vigtigste områder.

 • Klassiske faldgrupper.

 • Retspraksis

 • "Et par gode, vigtige tip til HR afdelingerne".

Oplægsholder: Advokat Mads Krarup, partner i Bech-Bruun

Kl. 14.00

Ansættelsesforhold II  - Opsigelsesadgangen

 

 

Reglerne omkring afskedigelser er mange og hvis man ikke kigger sig for, kan man   nemt komme til at træffe en beslutning, som strider med lovgivningen, hvilket i så   fald giver medarbejderen ret til godtgørelse.  

 

Det er derfor vigtigt at have et indgående kendskab til opsigelsesadgangen, hvorfor oplægget bl.a. vil komme ind på følgende:  

 • Ligebehandlingsloven.

 • Funktionærloven.

 • Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

 • Masseafskedigelsesloven.

Oplægsholder: Advokat Mette Klingsten, partner i Bech-Bruun

 

Kl. 15.00

Sidste nyt + diskussion

Oplægget tager en række aktuelle temaer sager op, og skaber en kobling til til den praktiske hverdag samt hvordan det kan have betydning for dig som arbejdsgiver. Herudover vil du være mulighed for spørgsmål, diskussion og videndeling med både underviser og de øvrige kursister.

 

Oplægsholder: Advokat Mads Krarup, partner i Bech-Bruun

kl. 15.30

Afslutning

 

Hurtig tilmelding kan anbefales, da der på forhånd er meget stor tilslutning til konferencen.

Tilmelding kan ske ved at udfylde formularen nedenfor. Husk at marker hvilken uddannelse De deltager på eller ønsker at deltage på. Hvis ikke De er registreret som deltager på Aktiv Kursers uddannelser bedes De krydse i feltet af nederst (under uddannelserne).


---------------------------------------------------------------------------------------
 

  Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig "Personalejurakonferencen"

      d. 5. september 2011 på Hotel Royal. Tilmeldingen er bindende.

Jeg deltager på følgende uddannelse(r):(klik evt. på link og læs nærmere om uddannelserne)
 

 

 

Navn og titel:

 

Virksomhed:

 

Adresse:

 

Post #:

 

By:

 

Telefon:

  E-mail:
 

Kommentarer:

 

                                                  

 


Hvis De har spørgsmål eller mangler information er De altid velkommen til at kontakte Probana på telefon 45 76 58 58.

På gensyn til arrangementet den 5. september 2011.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Aktiv Kurser / Probana Management
Amaliegade 6
1256 København K
Tel.: +45 45 76 58 58
Fax: +45 45 76 71 71
Email: probana@probana.com
Web:
www.probana.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da AKTIV KURSER / Probana tænker på miljøet, har vi valgt at sende Dem vores nyheder og informationer via e-mail. Vi ved, at vores læsere modtager mange emails, og hvis De føler Dem "overinformeret", kan De blive slettet af mailinglisten ved at sende besked direkte til kristine.boel@probana.com  .