Konferencen er sponsoreret af landets lederuddannelse # 1, Mini MBA - se www.minimba.dk
 

 

Personalejura 2015

Den 17. marts 2015 på Copenhagen Marriott Hotel

 

Følgende virksomheder deltager på vores konferencer:

Danfoss        Velux        Lundbeck        Nordea        KMD        MATAS        Novo Nordisk        Refa        Sparnord        Mercantec        DFL        NCC        Flextek        TDC        DR        TrygVesta        Bankdata        Bonnier Publicationer   Danfoss    Odense Kommune    HTH Køkkener    ABB    Danfoss        Amagerforbrænding        TDC        HK        Alecto        Royal Artic Line        Howden Denmark        KMD        KAB        FCE        Finanssektoren Arbejdsgiverforening        Leasy        Halsnæs Kommune        ABB

 

 

 

Bookmark and Share

                                                                                                

 

 

 

 

SE DET OPDATEREDE PROGRAM PÅ WWW.IFP.DK.

 

 

Juridisk viden sikrer, at man ikke går i strid med lovgivningen

I samarbejde med eksperter fra advokatvirksomheden Bech-Bruun inviterer vi dig, dine kolleger og dit netværk til årets store personalejurakonference på Marriott Hotel i København.

 

Opdateret juridisk viden og kendskab til gældende krav, love og regler er afgørende for dig og din virksomhed. Det kan koste virksomheden dyrt, hvis man handler i strid med lovgivningen, eftersom medarbejderne oftest kan kræve godtgørelse.

 

Som deltager får du også adgang til et spændende 50 siders online modul, som har fokus på controllerens kompetencer fra A-Z.

 

På nuværende tidspunkt har flere HR-konsulenter og personaleansvarlige fra både det offentlige og private allerede tilmeldt sig, og det kunne være spændende, hvis I også havde lyst til at deltage.

Konferencen vil være afvekslende i sin form, og deltagerne vil blive udfordret af både oplæg og øvelser.

Deltagerpris: kr. 3.800,- (normalpris kr. 8.000,-).
Er I 3 deltagere tilbydes en samlet pakkepris á kr. 7.500,- ekskl. moms.

 

           Program

 

Kl. 8.30

 Morgenmad og networking

Kl. 9.00

 Velkommen

Kl. 9.10

 Overenskomster og samarbejdsaftaler

 

En nærmere introduktion til overenskomstsystemet, og hvilke konsekvenser det har for dig som arbejdsgiver vedrørende eksempelvis lønforhandlinger, tillidsrepræsentanter etc. Derudover vil deltagerne få en gennemgang af samarbejdsaftalerne og deres betydning for relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager

 

Kl. 10.30

 Pause

Kl. 10.45

 Vikarloven

EU's vikardirektiv er omsider gennemført i dansk ret (med ikrafttræden den 1. juli 2013). Loven regulerer i betydeligt omfang de vilkår, der skal gælde ved blandt andet aflønning af vikarer, og gennemfører derudover også det såkaldte ligebehandlingsprincip. Trods lovens regulering af ansættelsesvilkårene for vikarer, er der stadig en række tvivlsspørgsmål, herunder vedr. krav på opsigelsesvarsel m.v. Tilsidesættelse af loven kan straffes med bøde, og den krænkede vikar kan tilkendes en godtgørelse.

 

Whistleblowing

 

Hør nærmere om, hvilke krav der i medfør af persondataloven stilles til virksomhedens udformning af en whistleblower-ordning.

 

I Danmark har vi endnu ikke lovkrav om, at virksomheder skal oprette en whistleblower-ordning.

 

Men Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler i "Anbefalinger for god selskabsledelse", at et selskabs øverste ledelse tager stilling til, om virksomheden skal etablere en whistleblower-ordning for at give mulighed for hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom.

 

Desuden stiller det nye EU-kapitalkravsdirektiv (CRD IV) krav til en række finansielle virksomheder, heriblandt banker, sparekasser og investeringsforeninger, om at gøre det muligt for ansatte at melde overtrædelser til tilsynsmyndighederne anonymt.

 

En whistleblower-ordning på arbejdspladsen kan være et hensigtsmæssigt og effektivt redskab. I forbindelse med etableringen af en sådan ordning, er det dog vigtigt at overveje, hvad ordningen skal dække, og hvem den skal omfatte.


 

Kl. 12.00

 Frokostbuffet og kaffe

Kl. 13.00

 Grundlaget for ansættelsesforholdet – Ansættelsesbevisloven og

 personalehåndbøger

 

Dette er et af de vigtigste områder, som du aldrig kan få nok viden om - om du er leder, personaleansvarlig eller HR-konsulent, så er dette indlæg guld værd.

 

Deltagerne får en intensiv gennemgang af loven, relevante cases og typiske faldgrupper, således at du fremadrettet - ubevidst - ikke kommer til at overtræde gældende regler.

 

Oplægget vil bl.a. sætte fokus på:


- De vigtigste områder
- Klassiske faldgrupper
- Retspraksis
- "Et par gode, vigtige tip til HR afdelingerne"
- Hvad kan (og bør) personalehåndbogen indeholde?

 

Kl. 14.30

 Pause

Kl. 14.45

 Opsigelsesadgangen – forskelsbehandling og saglighed

 

Reglerne omkring afskedigelser er mange, og hvis man ikke ser sig for, kan man nemt komme til at træffe en beslutning, der strider mod lovgivningen, hvilket i så fald giver medarbejderen ret til godtgørelse.

Det er derfor vigtigt at have et indgående kendskab til opsigelsesadgangen, hvorfor oplægget bl.a. vil komme ind på følgende:

- Ligebehandlingsloven
- Funktionærloven
- Forskelsbehandlingsloven, herunder handicapbegrebet
- Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter
- Masseafskedigelsesloven

Sidste nyt + diskussion

Oplægget tager en række aktuelle temaer og sager op og skaber en kobling til den praktiske hverdag. Herudover vil der være mulighed for spørgsmål, diskussion og vidensdeling med både underviser og de øvrige kursister.
 

kl. 16.00

 Afslutning

  kl. 16.00 -

 Networking

 

 

Det kan anbefales, at du tilmelder dig hurtigt, da der allerede er meget stor tilslutning til konferencen. Tilmelding kan ske ved at udfylde formularen nedenfor eller ved direkte kontakt til Institut for Personaleudvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig "Personalejura 2014"

      den 6. november 2014 på Marriott Hotel i København.


 

 

 

Navn og titel:

 

Virksomhed:

 

Adresse:

 

Post #:

 

By:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Kommentarer:

 

                                                  

 


Hvis du har spørgsmål eller mangler information, er du altid velkommen til at kontakte Institut for Personaleudvikling på telefon +45 39 65 88 22.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Institut for Personaleudvikling
Store Strandstræde 19, 2.tv.
1255 København K
Tel.: +45 39 65 88 22
Fax: +45 45 76 71 71
Email:
ifp@ifp.dk
Web:
www.ifp.dk

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCE OVERSIGT