Konferencen er sponsoreret af landets lederuddannelse # 1, Mini MBA - se www.minimba.dk
 

 

Selskabsretten

Den 20. august 2014 på Copenhagen Marriott Hotel

 

Følgende virksomheder deltager på vores konferencer:

Danfoss        Velux        Lundbeck        Nordea        KMD        MATAS        Novo Nordisk        Refa        Sparnord        Mercantec        DFL        NCC        Flextek        TDC        DR        TrygVesta        Bankdata        Bonnier Publicationer   Danfoss    Odense Kommune    HTH Køkkener    ABB    Danfoss        Amagerforbrænding        TDC        HK        Alecto        Royal Artic Line        Howden Denmark        KMD        KAB        FCE        Finanssektoren Arbejdsgiverforening        Leasy        Halsnæs Kommune        ABB

 

 

 

Bookmark and Share

                                                                                                

 

 

 

 

 

Overblik over og indblik i de centrale selskabsretlige problemstillinger

Hvordan opbygges en hensigtsmæssig selskabsstruktur? Passer den aktuelle selskabsstruktur til den virksomhed, der drives? Hvilke indledende overvejelser bør man gøre sig omkring valg af selskabsform? Hvordan bør virksomhedens ledelse opbygges?

 

Formålet med konferencen

Konferencens formål er at give deltagerne indsigt i nogle af de centrale selskabsretlige problemstillinger, herunder problemstillinger ift. stiftelse, den daglige drift og forandringer. Deltagerne vil stifte bekendtskab med de forskellige selskabsformer og de relevante regler herfor. Konferencen vil derudover ligeledes berøre den detaljerede lovgivning i selskabsloven.

 

Som deltager får du også adgang til et spændende 50 siders online modul, som har fokus på controllerens kompetencer fra A-Z.

 

På nuværende tidspunkt har flere ledere og direktører fra både det offentlige og private allerede tilmeldt sig, og det kunne være spændende, hvis I også havde lyst til at deltage.

Konferencen vil være afvekslende i sin form, og deltagerne vil blive udfordret af både oplæg og øvelser.

Deltagerpris: kr. 3.800,- (normalpris kr. 8.000,-).
Er I tre deltagere tilbydes en samlet pakkepris á kr. 7.500,- ekskl. moms.

 

           Program

 

Kl. 8.30

 Morgenmad og networking

Kl. 9.00

 Velkommen

Kl. 9.10

 Selskabsformerne og de selskabsretlige grundbegreber

 

Introduktion til de forskellige selskabsformer og selskabsretlige grundbegreber. Næsten alle former for virksomhedsdrift forudsætter en kapital, ledelse og arbejdskraft som grundlag for, at de kan have en produktion.

 

Oplægget vil sætte fokus på:

 

- De forskellige selskabsformer

- Kapitalselskaber vs. personselskaber

- Den selskabsretlige aftalefrihed

- Kilder, metode og love for de forskellige selskabsformer

- Virksomhedens kapital

- Ledelse for både store og små virksomheder

- Mv.

 

Kl. 10.30

 Pause

Kl. 10.45

 De forskellige selskabstypers hæftelsesform samt stiftelse og indskud

Oplæggene vil vedrøre de forskellige selskabstypers hæftelsesform. Hæftelsen over for kreditorerne er i dansk selskabsret gjort til hovedkriteriet for opdelingen af selskaberne i forskellige selskabsformer.

 

Oplægget vil sætte fokus på:


- Personlig hæftelse, herunder solidarisk og proratarisk hæftelse
- Selskabsformer
- Indskud ved henholdsvis kapitalselskaber og personselskaber
- Kapitalselskabers krav om kapitalindskud
- Partnerselskaber, herunder forskelle
- Stiftelseskrav - kapitalselskaber & personselskaber
- Selskabslovens regler om stiftelse
- Mv.
 

Kl. 12.00

 Frokostbuffet og kaffe

Kl. 13.00

 Selskabslovens regler

 

Selskabsloven finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselskaber. Loven gennemfører en ganske vidtgående ensretning af reglerne om de to selskabsformer, men med enkelte forskelle. Oplægget vil give deltagerne et overblik over det essentielle for kapitalselskaber med fokus på de centrale paragraffer i selskabsloven.

 

Oplægget vil sætte fokus på:


- Hovedforskellen mellem aktieselskab og anpartsselskab
- Selskabsloven

- Mv.

 

Kl. 14.30

 Pause

Kl. 14.45

 Selskabets ledelse

 

For kapitalselskaber giver selskabsloven mulighed for at vælge mellem to forskellige ledelsesstrukturer. De to typer kaldes for det enstrengede- og det tostrengede system.

Oplægget vil. sætte fokus på:

- De to ledelsesstrukturer
- Bestyrelsens opgaver
- Direktionens opgaver
- Tilsynsrådets opgaver
- Ledelse i personselskaber
- Mv.
 

kl. 16.00

 Afslutning

  kl. 16.00 -

 Networking

 

 

Det kan anbefales, at du tilmelder dig hurtigt, da der allerede er meget stor tilslutning til konferencen. Tilmelding kan ske ved at udfylde formularen nedenfor eller ved direkte kontakt til Institut for Personaleudvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig "Selskabsretten konferencen"

      den 20. august 2014 på Copenhagen Marriott Hotel.
 

 

 

Navn og titel:

 

Virksomhed:

 

Adresse:

 

Post #:

 

By:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Kommentarer:

 

                                                  

 


Hvis du har spørgsmål eller mangler information, er du altid velkommen til at kontakte Institut for Personaleudvikling på telefon +45 39 65 88 22.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Institut for Personaleudvikling
Store Strandstræde 19, 2. tv.
1255 København K
Tel.:
+45 39 65 88 22
Fax: +45 45 76 71 71
Email:
ifp@ifp.dk
Web:
www.ifp.dk

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCE OVERSIGT