Konferencen er sponsoreret af landets lederuddannelse # 1, Mini MBA - se www.minimba.dk
 

 

Teambuilding

Den 14. august 2014 på Copenhagen Marriott Hotel

 

Følgende virksomheder deltager på vores konferencer:

Danfoss        Velux        Lundbeck        Nordea        KMD        MATAS        Novo Nordisk        Refa        Sparnord        Mercantec        DFL        NCC        Flextek        TDC        DR        TrygVesta        Bankdata        Bonnier Publicationer   Danfoss    Odense Kommune    HTH Køkkener    ABB    Danfoss        Amagerforbrænding        TDC        HK        Alecto        Royal Artic Line        Howden Denmark        KMD        KAB        FCE        Finanssektoren Arbejdsgiverforening        Leasy        Halsnæs Kommune        ABB

 

 

 

Bookmark and Share

                                                                                                

 

 

 

Før teamene i din virksomhed til succes

Velfungerende teams på en arbejdsplads kan øge effektiviteten, motivationen, reducere fravær samt tiltrække og fastholde medarbejdere. Godt teamarbejde kan også bevirke, at medarbejderne bliver udfordret og får udviklet deres kompetencer på måder som de ikke kendte til førhen. I samarbejde med Camilla Raymond & Morten Ejlskov, der begge er cand.psych.aut og erfarne erhvervspsykologer, med baggrund fra Rambøll, Deloitte, CBS, Københavns Universitet mv., inviterer vi dig til årets store "Teambuilding" konference på Marriott Hotel i København.

 

Velfungerende teamarbejde er dog ikke en selvfølge. Det er først og fremmest lederens opgave at sikre, at teamarbejdet er velfungerende for både medarbejder og virksomhed, så begge parter opnår det bedst mulige udbytte.

 

Formålet med konferencen

Denne konference har til formål at give deltagerne en grundlæggende viden om, hvordan mennesker agerer i teams, og hvilke lederevner det kræver at lede teams. Desuden vil konferencen sætte fokus på, hvordan man opnår fastsatte mål.

 

Som deltager får du også adgang til et 50 siders online modul med spændende læsning.

 

På nuværende tidspunkt har flere ledere og direktører fra både det offentlige og private allerede tilmeldt sig, og det kunne være spændende, hvis I også havde lyst til at deltage.

Konferencen vil være afvekslende i sin form, og deltagerne vil blive udfordret af både oplæg og øvelser.

Deltagerpris: kr. 3.800,- (normalpris kr. 8.000,-).
Er I tre deltagere tilbydes en samlet pakkepris á kr. 7.500,- ekskl. moms.

 

           Program

 

Kl. 8.30

 Morgenmad og networking

Kl. 9.00

 Velkommen

Kl. 9.10

 At arbejde i teams

 

En forudsætning for at kunne arbejde effektivt i teams er, at man har kendskab til, hvordan medarbejderne interagerer, og hvordan de bliver påvirket af at arbejde i teams.  

 

Oplægget vil sætte fokus på:

 

- Gruppepsykologi

- Gruppekultur

- Gruppedynamik

- Værktøjer

- Mv.

 

Kl. 10.30

 Pause

Kl. 10.45

 Forstå din rolle som teamleder

En teamleder skal være i stand til at planlægge, styre, forhandle, men vedkommende skal også kunne inspirere og motivere sine medarbejdere.

 

Oplægget vil sætte fokus på:


- Teamlederens roller og opgaver
- Teambuilder
- Projektledelse
- Motivationsværktøjer og teknikker
- Mv.
 

Kl. 12.00

 Frokostbuffet og kaffe

Kl. 13.00

 Skab effektive teams

 

Effektive teams er ikke en selvfølge, selvom man som udgangspunkt har sammensat en gruppe medarbejdere, der besidder de nødvendige kompetencer.

 

Oplægget vil bl.a. sætte fokus på:


- Selvstyrende grupper
- Belbins 9 teamroller
- Teammøder
- Konflikthåndtering i teams
- Effektivitetsværktøjer

- Mv.

 

Kl. 14.30

 Pause

Kl. 14.45

 Opnå målene i dit team

 

Ethvert team har klare mål for deres arbejde, og det er lederens opgave at lede teamet til succes. Af den årsag må teamlederen hele tiden have målet for øje og lede teamet i retning deraf.

Oplægget vil bl.a. sætte fokus på:

- Succeskriterier
- Målsætninger
- Vidensdeling og vidensledelse
- Belønning
- Mv.
 

kl. 16.00

 Afslutning

  kl. 16.00 -

 Networking

 

 

Det kan anbefales, at du tilmelder dig hurtigt, da der allerede er meget stor tilslutning til konferencen. Tilmelding kan ske ved at udfylde formularen nedenfor eller ved direkte kontakt til Institut for Personaleudvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig "Teambuilding konferencen"

      den 14. august 2014 på Copenhagen Marriott Hotel.
 

 

 

Navn og titel:

 

Virksomhed:

 

Adresse:

 

Post #:

 

By:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Kommentarer:

 

                                                  

 


Hvis du har spørgsmål eller mangler information, er du altid velkommen til at kontakte Institut for Personaleudvikling på telefon +45 39 65 88 22.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Institut for Personaleudvikling
Store Strandstræde 19, 2. tv.
1255 København K
Tel.:
+45 39 65 88 22
Fax: +45 45 76 71 71
Email:
ifp@ifp.dk
Web:
www.ifp.dk

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCE OVERSIGT