Konferencen er sponsoreret af

landets lederuddannelse # 1

Mini MBA - se www.minimba.dk

Managementjura og CSR-Compliance

Managementjura og CSR-Compliance

Den 22. maj 2014 på Marriott Copenhagen Hotel

I samarbejde med advokat Jackie Phillip Bohnstedt-Michelsen, der ejer Jackie Phillip & Co. Advokatfirma, og advokat Rigmor Zobel med ansvar for CSR-Compliance i firmaet, inviterer vi hermed dig, dine kolleger og dit netværk til konferencen "Managementjura og CSR-Compliance".

Indholdet dækker over de vigtigste discipliner og regler, som direktører og VP'er bør være opmærksomme på, herunder selskabsloven, erstatningsansvaret for bestyrelsesmedlemmer og de nye regler for CSR-Compliance, som alle beskriver specifikke opgaver og ansvarsområder, der påhviler ledelsen i en virksomhed.


Indledningsvis vil de grundlæggende selskabsretlige regler blive gennemgået, herunder kompetenceafgrænsningen mellem bestyrelse og direktion. Endvidere vil ansvarsdelen for det ”at sidde i en bestyrelse” blive belyst med cases, og du vil få nogle konkrete redskaber til bestyrelsesarbejdet generelt.


Vedrørende CSR-Compliance er det vigtigt at notere sig, at alle virksomheder, der har underskrevet UN Global Compact, kan finde næste skridt konkretiseret i de nye United Nations Guiding Principles (UNGP’s), som beskriver det management system, virksomheden forventes at implementere for at være i compliance med hensyn til virksomhedens CSR-ansvar i relation til de internationale menneskerettigheder. Endvidere er Årsregnskabsloven § 99 a blevet udvidet til at omfatte et krav om, at virksomhedernes rapportering skal “omfatte en redegørelse for virksomhedens politikker for at respektere menneskerettighederne”.


Endelig har regeringen oprettet et nyt “Mæglings- og klageorgan” for ansvarlig virksomhedsadfærd under Mads Øvlisens opsyn. Klageorganet er tilgængeligt for alle interne og eksterne interessenter, og dets afgørelser om kritik træffes alene ud fra en vurdering af, hvorvidt virksomheden har implementeret det i UNGP’s beskrevne managementsystem. Disse nye regler, der er udstukket af den danske regering og FN’s vejledende principper for Erhvervsliv og Menneskerettigheder, gør altså Corporate Social Responsibility til en håndgribelig governance opgave for ledelsen i en virksomhed. Deltagerne på konferencen vil således få indblik i reglernes overordnede indhold.


Deltagerpris: kr. 3.500,- (normalpris kr. 8.000,-)

Er I tre deltagere tilbydes en samlet pakkepris á kr. 7.500,-. ekskl. moms.


PROGRAM

Kl. 08.30
Morgenmad og networking
Kl. 09.00
Managementjura:

 • - De grundlæggende selskabsretlige regler
 • - Kompetenceafgrænsning mellem bestyrelse og direktion
 • - Arbejdsredskaber til bestyrelsesarbejdet generelt
 • - Hvordan undgår jeg at pådrage mig ansvar ved at være medlem af en bestyrelse?
 • - Gennemgang af cases, hvor der er blevet statueret bestyrelsesansvar
Kl. 10.15
Pause
Kl. 10.30
Managementjura fortsat og gæst fra Deloittes CSR afdeling:

 • - Opsamling og afslutning på managementjura
 • - Gæst Helena Barton om CSR fra en praktisk synsvinkel, som optakt til modulet efter frokost
Kl. 12.00
Frokostbuffet & kaffe
Kl. 13.00
CSR-Compliance:

 • - Introduktion til UN Guiding Principles
 • - Hvad er CSR?
 • - Traditionelle tilgange til CSR
 • - Global Compact
 • - UNGP’s som compliance forskrift og the International Bill of Human Rights
 • - De tre komponenter: Policy Commitment, Due Diligence Proces, Remediation
 • - Forventningerne til din virksomheds Policy Commitment
 • - Forventningerne til din virksomheds Due Diligence Process
 • - Mæglings- og klageorganet og forventningerne til din virksomheds klagefunktion og afhjælpningsforanstaltninger
 • - Gæst fra Mæglings- og klageorganet
 • - UNGP’s og ansvarlig leverandørstyring
Kl. 16.00
Afslutning

TILMELDING

Det kan anbefales, at du tilmelder dig hurtigt, da der allerede er meget stor tilslutning til konferencen. Tilmelding kan ske ved at udfylde formularen nedenfor eller ved direkte kontakt til PROBANA Business School.


Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig "Managementjura og CSR-Compliance" den 22. maj 2014 på Hotel Marriott i København.


Navn og titel:

Virksomhed:

Adresse:

Post nr.:

By:

Telefon:

Email:

Kommentarer:


Hvis De har spørgsmål eller mangler information, er De altid velkommen til at kontakte PROBANA Business School på telefon +45 39 65 88 22.


Med venlig hilsen / Yours sincerely


PROBANA Business School

Amaliegade 6

1256 København K

Tel.: +45 39 65 88 22

Fax: +45 45 76 71 71