Virksomhedsordning

 Kursuskatalog 2017                                                                  Bookmark and Share        

 

 Der gives adgang til e-læringsplatformene online straks efter registrering

 

Oversigt & beskrivelse

Ledelse

Human Resource

Psykologi & kommunikation

Jura & lovgivning

Endags-konferencer

 

Ledelse og Lederudvikling

 

Forandringsledelse, projektledelse, kriseledelse, kommunikation, værdibaseret ledelse, konfliktløsning, synlig ledelse, ledelseseffektivitet, intern markedsføring, strategi, resultatledelse, situationsbestemt ledelse og mødeledelse er blandt de spændende emner, der behandles på de nye lederkurser og uddannelsesforløb hos PROBANA Business School. Vi er landets største inden for lederudvikling.

 
PROBANA har indgået omfattende aftaler med en række af landets mest markante undervisere inden for ledelsesområdet, herunder erhvervsfolk, forfattere, samarbejdspartnere og undervisere direkte fra MBA og Handelshøjskolen i København. 

 

Topledere

Erfarne ledere

Nye ledere

Projektleder

 

Se kundernes anbefalinger her

 

Efteruddannelser/kurser for Topledere

 

Mini MBA

 

Executive Master Programme

 

Masterclass i kommunikation

 Mini MBA

 Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb, der styrker dine kompetancer inden for det personlige lederskab, strategi og forandringsledelse.

Læs mere

 

 Executive Master Programme

EMP er ledertræning for erfarne ledere med strategisk ansvar på øverste ledelsesniveau. Programmet er inspireret af undervisningen på MBA og har fokus på forretningsudvikling, strategi og mål.

Læs mere

 

 Masterclass i kommunikation

Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er mindst lige så afgørende som faglig kompetence.

Læs mere

 

 

 

 

 

Masterclass i Human Resource Management  

Masterclass i psykologi

 

Erhvervspykologi

 Masterclass i Human 

 Resource Management

Evnen til at tænke og agere strategisk er afgærende, hvis du for alvor skal bidrage positivt tl virksomhedens bundlinje i din HR-funktion. Dette da HRM er en strategisk praksis, idet den overordnede organisatoriske strategi.

Læs mere

 

 MasterClass i Psykologi

"Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet lige nu.

Læs mere

 

 Erhvervspsykologi

Uddannelsen giver viden, indsigt og overblik over alle de erhvervspsykologiske værktøjer og de psykologiske faktorer i organisationen. Skab engagement, arbejdsglæde og bedre resultater.                              
Læs mere

 

 

 

 

 

Leder til HR-ansvarlig

 

HR Master

 

LEAN Projektleder

 Fra leder til HR-ansvarlig

For ledere på alle niveauer, der ønsker at uddanne sig inden for Human Ressource Management. Flere og flere ledere tildeles personaleansvar.

Læs mere

 

 HR Master

Uddannelsen beskæftiger sig med de forretningsorienterede og strategiske sider af HRM, herunder overordnet ledelse af personalefunktionen, udarbejdelse af virksomhedens HR strategier, koblingen mellem ledelse og HRM, mv.

Læs mere

 

 Lean Projektleder

Et metodisk, teoretisk og praktisk lean uddannelsesforløb for konsulenter, personale-ansvarlige og ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder.

Læs mere

 

 

 

 

 

Effektiv kommunikation

 

Masterclass i CSR

 

 Effektiv Kommunikation

God kommunikation handler om at sige det du gerne vil sige på en ren og ubesmittet måde der fastholder opmærksomheden. Uddannelsen giver et solidt overblik over de psykologiske faktorer for kommunikation, ledelse og samspillet mellem mennesker.

Læs mere

 

 MBA

MBA – tag en fleksibel leder-uddannelse, der er udtænkt og leveret af Danmarks bedste MBA-undervisere. Den bedste
kompetenceudvikling for
private og offentlige ledere.


Læs mere

 

 

 

 

 

 

Efteruddannelser/kurser for erfarne ledere

 

Mini MBA

 

Coach-uddannelsen

 

Projektleder

 Mini MBA

Landets lederuddannelse # 1. Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb, der styrker dine kompetancer inden for det personlige lederskab, strategi og forandringsledelse.

Læs mere

 

 Coach

Coaching i strategisk perspektiv, motivation kommunikation, psykologi mv. Uddannelsen gennemføres på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis.

Læs mere

 

 Projektleder

Viden og erfaringer er vigtige ingredienser, hvis man skal have succes som projektleder i dag. Det gælder om at have gennemslagskraft, når man skal manøvrere mellem projekterne.

Læs mere

 

 

 

 

 

Leder til HR-ansvarlig

 

HR Master

 

Erhvervspykologi

 Fra leder til HR-ansvarlig

For ledere på alle niveauer, der ønsker at uddanne sig inden for Human Ressource Management. Flere og flere ledere tildeles personaleansvar.

Læs mere

 

 HR Master

Uddannelsen beskæftiger sig med de forretningsorienterede og strategiske sider af HRM, herunder overordnet ledelse af personalefunktionen, udarbejdelse af virksomhedens HR strategier, koblingen mellem ledelse og HRM, mv.

Læs mere

 

 Erhvervspsykologi

Uddannelsen giver viden, indsigt og overblik over alle de erhvervspsykologiske værktøjer og de psykologiske faktorer i organisationen. Skab engagement, arbejdsglæde og bedre resultater.

Læs mere

 

 

 

 

 

LEAN Projektleder

 

Masterclass i Human Resource Management  

Effektiv kommunikation

 Lean Projektleder

Et metodisk, teoretisk og praktisk lean uddannelsesforløb for konsulenter, personale-ansvarlige og ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder.

Læs mere

 

 Masterclass i Human 

 Resource Management

Evnen til at tænke og agere strategisk er afgærende, hvis du for alvor skal bidrage positivt til virksomhedens bundlinje i din HR-funktion. Dette da HRM er en strategisk praksis, idet den overordnede organisatoriske strategi.

Læs mere

 

 Effektiv Kommunikation

God kommunikation handler om at sige det du gerne vil sige på en ren og ubesmittet måde der fastholder opmærksomheden. Uddannelsen giver et solidt overblik over de psykologiske faktorer for kommunikation, ledelse og samspillet mellem mennesker.

Læs mere

 

 

 

 

 

Masterclass i kommunikation

 

Proceskonsulent

 

Masterclass i CSR

 Masterclass i kommunikation

Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er mindst lige så afgørende som faglig kompetence.

Læs mere

 

 Proceskonsulent

En metodisk, teoretisk og praktisk uddannelse for ledere på alle niveauer. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systematisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt procesarbejde.

Læs mere

 

 MBA


 

MBA – tag en fleksibel leder-uddannelse, der er udtænkt og leveret af Danmarks bedste MBA-undervisere. Den bedste
kompetenceudvikling for
private og offentlige ledere.

 

 

 

Læs mere

 

 

 

 

 

Efteruddannelser/kurser for nye ledere
 

Nyudnævnt leder

 

Erhvervspykologi

 

Proceskonsulent

 Nyudnævnt leder

Uddannelsen giver indsigt i moderne ledelse, strategi og organisation, herunder hvordan deltagerne effektivt kan udfylde lederrollen. Kurset er baseret på e-learning, men kombineres med intensive kursusdage.

Læs mere

 

 Erhvervspsykologi

Uddannelsen giver viden, indsigt og overblik over alle de erhvervspsykologiske værktøjer og de psykologiske faktorer i organisationen. Skab engagement, arbejdsglæde og bedre resultater.

Læs mere

 

 Proceskonsulent

En metodisk, teoretisk og praktisk uddannelse for ledere på alle niveauer. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systematisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt procesarbejde.

Læs mere

 

 

 

 

 

Effektiv kommunikation

 

Masterclass i Human Resource Management

 

Erhvervspykologi

 Effektiv Kommunikation

God kommunikation handler om at sige det du gerne vil sige på en ren og ubesmittet måde der fastholder opmærksomheden. Uddannelsen giver et solidt overblik over de psykologiske faktorer for kommunikation, ledelse og samspillet mellem mennesker.

Læs mere

 

 Masterclass i Human 

 Resource Management

Evnen til at tænke og agere strategisk er afgærende, hvis du for alvor skal bidrage positivt tl virksomhedens bundlinje i din HR-funktion. Dette da HRM er en strategisk praksis, idet den overordnede organisatoriske strategi.

Læs mere

 

 Erhvervspsykologi

Uddannelsen giver viden, indsigt og overblik over alle de erhvervspsykologiske værktøjer og de psykologiske faktorer i organisationen. Skab engagement, arbejdsglæde og bedre resultater.

 

 

 

Læs mere

 

 

 

 

 

Chefsekretær/Mellemleder

 

Mini MBA

 

Stressmanagement

 Chefsekretær/Mellemleder

Uddannelsen giver indsigt i, hvad det indebærer, hvilke krav det stiller, og hvordan chefsekretæren kan udfylde lederrollen så effektivt som muligt.

Læs mere

 

 Mini MBA

Landets lederuddannelse # 1. Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb, der styrker dine kompetancer inden for det personlige lederskab, strategi og forandringsledelse.

Læs mere

 

 Stress Management

Uddannelsen bygger på de centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori og giver en solid og praktisk indlæring i anerkendte redskaber til at genkende og afhjælpe stress.

Læs mere

 

 

 

 

 

Efteruddannelser/kurser for projektledere
 

Projektleder

 

LEAN Projektleder

 

Mini MBA

 Projektleder

Viden og erfaringer er vigtige ingredienser, hvis man skal have succes som projektleder i dag. Det gælder om at have gennemslagskraft, når man skal manøvrere mellem projekterne.

Læs mere

 

 Lean Projektleder

Et metodisk, teoretisk og praktisk lean uddannelsesforløb for konsulenter, personale-ansvarlige og ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder.

Læs mere

 

 Mini MBA

Landets lederuddannelse # 1. Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb, der styrker dine kompetancer inden for det personlige lederskab, strategi og forandringsledelse.

Læs mere

 

 

 

 

 

Inspiration før tilmelding:

 

De fleste kender til fusioner og virksomhedssammenlægninger, og mange vil stadigvæk sige, at de er berørt af fusioner, der tidligere har fundet sted. I øjeblikket er det i forbindelse med sammenlægning af kommuner, at der især er fokus på fusioner.

 

Fusioner og sammenlægninger ses oftest ud fra en problem - og mangeltankegang. Ved at arbejde med en processuel tilgang har lederen mulighed for at fjerne sig fra den traditionelle tilgang og rette fokus mod de mulige ressourcer, der ligger i denne type forandringer. Dette skal ses i stedet for de trusler, der ofte kommer til at stå i fokus.

 

For at gøre dette er det først og fremmest vigtigt at forstå den enkelte medarbejder som en aktiv deltager i forandringen i stedet for at tillægge den enkelte en passiv offerrolle. Offerrollen kommer eksempelvis frem, når der tales om, at den enkelte medarbejder "rammes af fusionen". Ud fra denne tilgang skal organisationen forstås som det samspil, der finder sted mellem organisationens medarbejdere. Når der sker en ændring, som en fusion eksempelvis er, vil alle organisationens medarbejdere blive berørt, men de vil samtidigt påvirke ændringerne i organisationen.

 

Derfor giver det ikke mening at se på den enkelte medarbejder som et passivt offer, i stedet skal medarbejderen ses som en aktiv deltager, der har mulighed for at påvirke fusionen og skabe nye muligheder. Det betyder ikke, at man skal negligere den store påvirkning en fusion vil have på den enkelte medarbejder og hans eller hendes hverdag. Fusioner medfører ofte afskedigelser og store forandringer, og af disse årsager kan det medføre stor usikkerhed omkring den enkeltes fremtid. Ved at give den enkelte en aktiv rolle i disse ændringer åbnes der for, at den enkelte kan være med til at påvirke udviklingen...

 

Læs mere her

 

 

For yderligere information kontakt
PROBANA Business Schools CallCenter
E-mail: 
probana@probana.com 
Telefon: +45 45 76 58 58


Der er mange fordele ved at deltage hos PROBANA, bl.a. kan du begynde dit kursus eller uddannelse straks efter tilmelding. Samtlige kurser og uddannelser kombineres med e-læring og åbne kursusdage.

Fordele ved kursusdage kombineret med e-learning:
» Start op omgående!
» 
Gode netværksmuligheder.
» 
Mere afvekslende og aktiverende undervisning.
» 
Færre samlinger end på traditionelt baserede kurser.
» 
Undervisning og læring uafhængig af tid og sted.

 

 

          

 

 

    Samarbejdspartnere

 

 

    -------------------------------------

 


    Se alle nyheder her

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com