Master of Business Administration (MBA)

Bookmark and Share

 

Den fleksible MBA-uddannelse er udarbejdet af en række af landets dygtigste undervisere og kendte ledelseseksperter.

 

Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for ledelse i disse år. Der stilles større krav end nogensinde før til ledere både i den private og offentlige sektor.

 

MBA-uddannelse er udviklet med fokus på de krav, udfordringer og muligheder, der møder danske ledere i en foranderlig og konkurrencepræget verden.  

 

Krav til optagelsen

For at blive optaget på MBA'en skal du have bestået Mini MBA'en. Fra Mini MBA'en meritoverføres 8 måneder, hvorfor MBA-forløbet kun tager 16 måneder. MBA'en giver 60 ECTS points, hvoraf 15 ECTS points er godkendt fra Mini MBAen.

 

Den fleksible modulopbygning gør, at forløbet kan strække sig over en periode på i alt 60 måneder, såfremt du skulle ønske dette, således at der både er plads til karriere og familieliv sideløbende med uddannelsen.

Til hvert modul er der tilknyttet 2 forelæsninger, hvor de mest væsentlige dele af pensum vil blive gennemgået og derudover relateret til praktiske case-eksempler. Ved afslutningen af hvert modul vil deltageren skulle gennemgå en obligatorisk deleksamination. Afslutningsvis for MBA-uddannelsen skal der aflægges endelig skriftlig eksamination, som vil tage udgangspunkt i deltagerens egen virksomhed.

 

Modulerne fordeler sig således:

 

 

Kick off - MBA 

Sted: Radisson Blu Royal Hotel 

Dato: 10.10.2016

Klokken: 10.00-14.00

 

Modul 1: Organisation og ledelse

Herunder:
- Lederskab, ledelse og selvledelse
- Personligt lederskab

- Design af organisationer
- Organisatoriske processer
- Organisationsudvikling
- Organisationens udviklingsfaser

- Organisationsbegrebet
- Organisationsmodeller

 

- Mission, vision og strategi
- Produktivitet, effektivitet og kvalitet

- Centrale begreber og problemstillinger
- Nationale og globale tendenser og udfordringer
- Etik i organisationer
- Lærende organisationer
- Projektledelse
- Virksomhedskultur
- Struktur, fleksibilitet og netværk


- Værdibaseret ledelse
- Videnledelse
- Ledelse af mangfoldighed
- Omdømmeledelse
- Bæredygtig ledelse
- Miljø- og CSR-ledelse
- Kriser og ledelse i krisetider
- Den virtuelle virksomhed
- Bestyrelsen
- Corporate Governance

- Mv.
 

Modulet består af ca. 700 siders læsning, multiple-choice opgaver samt online case-eksamination med evaluering og personlig feedback. Der afholdes valgfri forelæsninger på Radisson Blu Royal Hotel flg. dage:

 

- d. 23.11.2016, kl. 9.00-16.00.

- d. 24.11.2016, kl. 9.00-16.00.

 

Modulets deleksamination vil foregå online d. 19.12.2016, kl. 9.00-13.00.

 

Modul 2: Human Resource Management

Herunder:

- HRM og strategi
- Mennesket i organisationen
- Motivation og motivationsteorier
- Læring og kompetence
- Gruppeprocesser og interpersonelle processer i organisationer.
- Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
- Rekruttering
- Afskedigelser


- HR i kriser
- HRM på bundlinjen
- Karriere og talentudvikling
- Ledelse og ledelsesudvikling
- Personlig udvikling og personlighedspsykologi


- Mentorskab og coaching
- Forhandlinger og forhandlingsledelse
- Fusioner og fusionsledelse
- Relationer og samtaler (Mus, Lus, Gus mm.)
- Incitament- og bedømmelsessystemer

- Mv.
 

Modulet består af ca. 700 siders læsning, multiple-choice opgaver samt online case-eksamination med evaluering og personlig feedback. Der afholdes valgfri forelæsninger på Radisson Blu Royal Hotel flg. dage:

 

- d. 24.01.2017, kl. 9.00-16.00.

- d. 26.01.2017, kl. 9.00-16.00.

 

Modulets deleksamination vil foregå online d. 20.02.2017, kl. 9.00-13.00.

 

At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske faktorer i organisationen - herunder følelser, interaktion, HRM, processer og udvikling. Således medfølger ekstra modul omhandlende bla.

 

- Personlighedens psykologi og -varianter.
- Identitetsbegrebet og identitetsdannelse.
- Kognitions- og emotionspsykologi.
- Type- og adfærdspsykologi.
- De 7 intelligenser, herunder EQ, mv.

 

Modul 3: Strategi, forandring og læring

Herunder:
- Mission, vision og strategi
- Strategi og forretningsudvikling
- Strategiimplementering

- Overordnet strategiarbejde som pejlemærke
- Virksomhedens omgivelser og interessenter
- Lærende organisation og forandring
- Skabende nærvær og teori U
 

- Forandringsledelse
- Forretningsmodellen og forretningsudvikling
- CRM - kunderelationer
- Opkøb, fusioner og partnerskaber
- Globalisering – relationer mellem organisationer
- Strategisk marketing
- Entreprenørskab og innovationsledelse
- Teknologisk forandring og teknologiledelse
- Opkommende markeder (Emerging Markets)

- Mv.

 

Modulet består af ca. 700 siders læsning, multiple-choice opgaver samt online case-eksamination med evaluering og personlig feedback. Der afholdes valgfri forelæsninger på Radisson Blu Royal Hotel flg. dage:

 

- d. 30.05.2017, kl. 9.00-16.00.

- d. 31.05.2017, kl. 9.00-16.00.

 

Modulets deleksamination vil foregå online d. 16.06.2017, kl. 9.00-13.00.
 

Modul 4: Kommunikation, organisationspsykologi og ledelse

Herunder:

- Verbal og non-verbal kommunikation.
- Effektiv kommunikation på ledelsesniveau.
- Kommunikation i organisationer

- Impact leadership
- Kommunikation og organisation
- Ledelseskommunikation
- Kommunikationsprocesser
- Strategisk kommunikation
- Ledelse og historiefortælling
 

- Corporate Branding
- Sprogpolitik
- Digital kommunikation
- Sociale medier
- Ledelse og kommunikation af forandringer
- Organisationspsykologi
- Dialogbaseret ledelse
 

- Den værdsættende leder
- Ledelse og værdier
- Beslutninger og beslutningsteorier
- Magt og politisk adfærd i organisationer
- Stress i organisationer
- Positiv psykologi
- Mindfulness
- Intern og ekstern kommunikation
- Krisekommunikation

- Mv.
 

Modulet består af ca. 700 siders læsning, multiple-choice opgaver samt online case-eksamination med evaluering og personlig feedback. Der afholdes valgfri forelæsninger på Radisson Blu Royal Hotel flg. dage:


- d. 29.08.2017, kl. 9.00-16.00.

- d. 30.08.2017, kl. 9.00-16.00.

 

Modulets deleksamination vil foregå online d. 21.09.2017, kl. 9.00-13.00.


  

Modul 5: Regnskab, finansiering og økonomistyring

Herunder:
- Regnskabsbegrebet og regnskabstyper
- Måling, ledelse og styring
- Strategisk ledelse og budgettering
- Ledelsesrapportering
- Bundlinjebegrebet og flere bundlinjer
- Vækst i flere dimensioner
 

- Finansiel rapportering
- Activity Based Costing
- ERP-systemer
- Risikostyring
- Investeringsstrategi
- SCM og innovation (Supply Chain)
- Vurdering af omsætningsrisiko
 

- Optimal kapitalstruktur
- Værdiansættelse af virksomheder
- Investor relations
- Transfer pricing
- International økonomi
- Den gode årsrapport

- Mv.
 

Modulet består af ca. 700 siders læsning, multiple-choice opgaver samt online case-eksamination med evaluering og personlig feedback. Der afholdes valgfri forelæsninger på Radisson Blu Royal Hotel flg. dage:

 

- d. 27.11.2017, kl. 9.00-16.00.

- d. 28.11.2017, kl. 9.00-16.00.

 

Modulets deleksamination vil foregå online d. 18.12.2017, kl. 9.00-13.00.
  

Modul 6: Virksomhedsudvikling, vækst og innovation

Herunder:

- Globale tendenser og udfordringer
- International virksomhedsudvikling
- Global virksomhedsledelse og strategi
- Internationale relationer og ledelse
- HRM i internationale og globale virksomheder
 

- Kultur og interkulturel ledelse
- Økonomisk, social og etisk vækst og udvikling
- Global Corporate Governance
- Global rekruttering og talentudvikling
- Kreativitet og innovation
- Innovationsledelse
- Ledelse af organisatoriske forandringer.

- Mv.
 

Modulet består af ca. 700 siders læsning, multiple-choice opgaver samt online case-eksamination med evaluering og personlig feedback. Der afholdes valgfri forelæsninger på Radisson Blu Royal Hotel flg. dage:

 

- d. 29.01.2018, kl. 9.00-16.00.

- d. 30.01.2018, kl. 9.00-16.00.

 

Modulets deleksamination vil foregå online d. 26.02.2018, kl. 9.00-13.00.
  

Afsluttende eksamen 26.03.2018

 

En endelig afsluttende eksamen, hvor den studerende eksamineres i pensum fra samtlige moduler. Eksamen vil foregå online fra kl. 09.00 - 16.00 mandag d. 26.03.2018.

 

 

MBA-uddannelsens deltagere får adgang til en omfattende online læringsplatform, som bl.a. indeholder pensum, cases, multiple-choice opgaver samt interaktive kommunikationsfora. Pensum er på dansk, og udarbejdet på baggrund af den seneste internationale forskning og teori. Pensum er desuden udarbejdet med henblik på at give en indgående praktisk viden, som deltageren kan overføre til sin individuelle virksomheds konkrete situation.

 

Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

 

Hvem bør deltage:

MBA henvender sig til alle erfarne ledere og mellemledere, der ønsker at styrke deres karriere gennem dyb indsigt og handlekraft i ledelse og management:

 

- Direktører, ejer-ledere og koncernchefer.

- Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau..

- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer,   produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer, kundechefer,

    produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer, kontorchefer, etc.

- Afdelingsledere

- Mellemledere

- Nøglemedarbejdere i koncernstabe

- Ledere af projekter

- Ledelses- & management konsulenter
 

Krav til optagelsen

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn til en personlig online uddannelsesplatform, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren desuden mulighed for at diskurtere pensum og netværke øvrige deltagere på MBA uddannelsen. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

For at blive optaget på MBA skal du have bestået Mini MBA.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn til en personlig online uddannelsesplatform, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren desuden mulighed for at diskurtere pensum og netværke øvrige deltagere på MBA uddannelsen. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og 

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.

 

Forberedelse:

Før uddannelsens start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på MBA-uddannelsen skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.For at kunne deltage på DIP-uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst
PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Master of Business Administration (MBA)

 

 

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

 Betal uddannelsen med kreditkort via vores webshop, og få straks
adgang til e-lærings platformen. Alle større kreditkort accepteres.

Gå til online betaling.


Hvem underviser?
Se her

 

 
 

 email

Tip en ven

 print   

Printervenlig version

  pdf  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:

  Password:

 

 

 

 
  Køb læringsguides - "Læring her og nu" - Du får adgang straks efter betaling:      
                 

 

Guide - Effektiv Kommunikation

 

 

Guide - Strategisk forandring

 

 

Guide - Human Resource Management

 

 

Guide - Konsulenternes ledelsesguide

 

 

         
                 

 

Guide - Psykologiens begreber

 

 

Guide - Lyttekompetencer

 

 

Guide - Lean

 

 

Guide - CSR

 

 

         
 

Copyright © 2015, PROBANA Business School | Sankt Annæ Plads 13 | 1250 Copenhagen K | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com

 

 

 

 

 

Probana: Når virksomhedens ledere løfter sig – løfter hele virksomheden sig

Dette eneste konstante i nutidens erhvervsliv er, at det hele tiden forandrer sig. I kølvandet af den internationale økonomiske krise er konkurrencen kun blevet hårdere og den er blevet endnu mere international. Det stiller store krav til især virksomhedens ledere om, at de hele tiden udvikler sig og løfter sig for at leve op til de nye vilkår, der møder både dem og virksomheden. Det betyder også, at videreuddannelse og løft af kompetencerne hos selv de erfarne leder bliver altafgørende for både den enkelte og virksomhedens succes. Det er fundamentet for uddannelsesvirksomheden Probana.

Probana er landets største private udbyder af lederuddannelse til erfarne ledere. Med top undervisere  fra både det private erhvervsliv og førende uddannelsesinstitutioner , der har overflod af både praktisk og teoretisk viden om ledelse, har vi har siden 1992 uddannet mere end 15.000 ledere fra de fleste af Danmarks største og mest anerkendte virksomheder. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Probana leverer fokuserede uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så den travle og erfarne leder kan få sin videreuddannelse og kompetenceløft til at gå op med en hverdag, hvor der samtidig skal være plads til både karrieren og familien. Med en kombination af e-learning på vores dertil udviklede platform, samarbejde med spændende kursusdeltager på hold og traditionel undervisning, har vi skabt en ramme om lederuddannelse og – udvikling, som virksomheder og kursister har stor glæde og værdi af. Se http://www.probana.com/acitat.asp

Probana ved, at det er krævende økonomiske tider, og derfor har vi stor fokus på den konkrete værdi, vi skaber. Vi har sparet de dyre udlandsture væk fra mange af vores forløb, fordi de nok er en god oplevelse, men sjældent giver tilstrækkelig med reel værdi. Til gengæld kombinerer vi vores sædvanlige undervisning med spændende foredrag fra interessante mennesker, der har noget på hjertet og deres egne erfaringer og særlige perspektiver på at lede og udvikle mennesker.  Se http://www.probana.com/aomos.asp

Denne måde at organisere vores uddannelse på betyder, at PROBAN kan tilbyde høj kvalitet til vores kursister, samtidig med at vi kan holde prisen på et fornuftigt leje. Dette er sammen med den fokuserede og fleksible ramme, som vores e-learningplatform er med til at give, forskellen på Probana og en række af de andre uddannelsesudbydere, der er i Danmark – herunder de offentlige. Og det har været nøglen til den succes, der har betydet, at vi i dag omsætter for mere en 1,5 millioner kroner om ugen og i dag er Danmarks største udbyder af private lederuddannelser. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Grundstenen i Probanas lederuddannelse er vores Mini-MBA. En mini-MBA hos os varer 10 måneder og kræver cirka 20 timers arbejde om måneden. De 20 timer bliver primært brugt på e-learning, men også på kursusdage. Vores undervisning er bygget op om metoden ’blended learning’, hvor digitale undervisningsmetoder kombineres med undervisningsdage, hvor kursisterne undervises direkte af nogle af landets mest anerkendte professorer og erhvervsledere.

Probana har brugt 15 år på at udvikle de perfekte undervisningsmoduler. Men vi har ikke gjort det alene. Vores mere end 200 undervisere og vores skarpe kursister fra hele landet hjælper kontinuerligt med at vise, hvilken viden og hvilke værktøjer de egentlig har brug for. Siden 2001 har mere end 15.000 danske ledere efterprøvet vores digitale undervisningsform. Det gør den til den bedst testede af sin slags i Danmark. Hos Probana mener vi, at teknologien skal tilpasse sig undervisningen – og ikke omvendt. Det sikrer vi ved at lade teknologien basere sig på de ønsker om viden, vores kursister har. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Som kursist hos Probana har man adgang til et pensum på mere end 20.000 sider. Alle forfattet af landets dygtigste undervisere fra både universiteter og erhvervsliv. Da pensum ligger online, kan det konstant måles, hvilke emner og sider kursisterne læser mest og dermed finder mest relevant.

Probana ønsker at tilbyde en uddannelse, der ikke er formet efter klassiske akademiske dannelsesidealer. Men som derimod tager afsæt i de konkrete problemstillinger, som danske ledere møder. Ved at have et fleksibelt pensum, der tilpasser sig til morgendagens ledelsesudfordringer, sikrer vi den ambition. http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Ud over Mini-MBAen tilbyder Probana en lang række forskellige kurser eksempelvis inden for HR, kommunikation, sundhed og management. Alle deltageres forløb evalueres grundigt, efter de er gennemført – og tilbagemeldingerne er meget klare: Med en uddannelse hos Probana får både den enkelte leder et mærkbart løft, og det samme gør virksomheden, som lederen kommer fra.