MasterClass i Bestyrelsesarbejde               Bookmark and Share

 

I de seneste år er der kommet fokus på de danske bestyrelser og dermed de danske bestyrelsesmedlemmers kompetencer.

 

I samarbejde med en række af landets mest anerkendte bestyrelsesformænd, -erhvervsledere & dygtige advokater, har vi udviklet den kompetencegivende bestyrelsesuddannelse, der dækker samtlige discipliner inden for bestyrelsesarbejde, herunder regler, ansvar, jura, økonomi, strategi og netværk.

 

MasterClass i Bestyrelsesarbejde giver dig værktøjskassen med alle de vigtige redskaber inden for bestyrelsesmedlemmer.

Uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen/certificering. 
 

Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau og indeholder flg.:

 

Modul 1: Bestyrelsesarbejde fra A-Z

Herunder:
 
- Bestyrelsens opgaver, forpligtelser og risici i 2016/17. 
- Ledelsesinformationer og ledelsesrapporter.
- Bestyrelsens nye opgaver.
- Etablering af den professionelle bestyrelsen.
- Valg af den rigtige bestyrelsesformand.
- Bestyrelsens sammensætning - Planlægning & strategi.
- Bliv værdifuld for bestyrelsen.
- Vedtægter, nye regler og forretningsorden.
- Dagsorden og møder .
- Bestyrelsesprotokol/Revisionsprotokol.
- Corporate Governance/CSR.
- Bestyrelsens overordnede beslutninger.
- Bestyrelsens nye kontrolfunktion og typiske udfordringer.
- Mv.


Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 31.08.17, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Royal Hotel.

 

Modul 2: Knæk et regnskab

Herunder:

 

- Skarp analyse af årsrapporter

- Effektive økonomiske nøgletal

- Regnskabsmæssige problemstillinger

- Økonomisk rentabilitet

- God selskabsledelse

- Procesteori der kan ses på bundlinjen

- Det grønne regnskab

- CSR i en økonomisk kontekst.

- Den nye bundlinje.

- Det interne regnskab.

 

- Rapportering til bestyrelsen
- Internt regnskab og budget
- Budgetplanlægning
- Budgetstyring
- Budgetopfølgning
- Bestyrelsens arbejdsredskaber

- Mv.
 
Ca. 120 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 26.10.2017, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Royal Hotel.
 

Modul 3: Jura - Bestyrelsens rettigheder og pligter

Herunder:

 

- Lovgivningens krav til bestyrelsen
- Rettigheder
- Ligestilling
- Ind- og udtræden
- Tegningsret
- Honorar
- Pligter
- Tavshedspligt
- Inhabilitet
- Ansvar og erstatning
- Bestyrelsesansvar
- Ansvar for medlemmer af advisory board
- Forbud mod anpartshaver og aktionærlån
- Handel mellem nært forbundne parter
- Bestyrelsesansvarsforsikring

- Mm.

Ca. 120 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 23.11.2017, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Royal Hotel.
 

Modul 4: Bestyrelsen og omverden

Herunder:


- Bestyrelsen og ejerne
- Flere ejere
- Bestyrelsen og generalforsamlingen
- Bestyrelsen og direktionen
- Bestyrelsen og revisionen
- Lovgrundlag for revisionen
- Samarbejdet bestyrelse og revision
- Revisor som rådgiver
- Bestyrelsen og advokaten
- Bestyrelsen og medarbejderne
- Bestyrelsens informationspligt
 

- Skarp forhandlingsteknik

- Kommunikationens grundprincipper og DNA

- Effektiv kommunikation på ledelsesniveau

- Situationsbestemt kommunikationsmetoder

- Den effektfulde kommunikationsmodel

- Kommunikationsplanlægning

- Faglig formidling i organisationer

- Kommunikation i verdensklasse

- Politisk kommunikation

- Samarbejdskommunikation

- Forandringskommunikation

- Mm.

 

Modulet inkluderer ekstra afsnit med ledelsesværktøjer og metoder fra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, mv.


Ca. 110 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
d. 26.01.2018, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Royal Hotel.
  

Modul 5: Strategi, planlægning og bundlinje

Herunder:


- Bestyrelsens og direktionens overordnede roller
- Den strategiske plans elementer
- Analyse og vurdering af virksomhedens strategiske profil
- Analyse af virksomhedens omgivelser
- Analyse af virksomhedens konkurrencegrundlag
- Etablering af forretnings- og udviklingsplan
- Virksomhedens mål og budgetter

- Forandringsledelse som strategi
- Forandringsledelse og -kommunikation
- Den strategiske forandringsproces
- Fusions- og sammenlægningsprocesser
- Modstand mod forandring

- Kobling af teori og modelgennemgang af forandringsprojekter
- Kotters model til forandringsledelse.
- Forandringskommunikation: Sådan motiverer du
- Forskellige typer af reaktionsmønstre ved forandringer

- Mm.
  
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret forandringsledelse, omstruktureringer, sammenlægninger, fusioner og nedskæringer.


Ca. 110 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 22.03.2018, kl. 9.00-16.00  på CRadisson Blu Royal Hotel.
  

Modul 6: Netværk og bestyrelsernes sammensætning

Herunder:


- En ny tid i bestyrelseslokalet: trends og konsekvenser
- Bestyrelsens agenda og modus operandi
- Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
- Bestyrelsens vigtigste opgave og værdiskabelse
- Rekruttering til bestyrelsen
- Bestyrelsesevaluering og succession
- Din bestyrelsesprofil og brand appeal
- Kilder og netværk til bestyrelsesposter
- De spørgsmål man stiller inden indtræden i en bestyrelse
- Hvornår er en bestyrelse effektiv henholdsvis ineffektiv

 

Ca. 110 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 31.05.2018, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Royal Hotel.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 18. juni 2018.


Både i e-learning modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række topledere, undervisere fra Master-uddannelserne. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.
 

Hvem bør deltage?

Uddannelsen henvender sig til alle nuværende og kommende bestyrelses-medlemmer, som ønsker at udvikle deres kompetencer yderligere og blive bedre til at sidde i en bestyrelse. Alle med interesse for en mere praktisk tilgang til bestyrelsesarbejde får udbytte af at deltage.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og 

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilknyttet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der undervejs i kursusforløbet bidrager med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan anvende sin nytilegnede viden i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start deltagerne udfylde et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil og niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetadgang. Desuden skal du have en e-mailadresse.

 

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på

telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail.

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

MasterClass i  Bestyrelsesarbejde

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

* Obligatorisk information

 

Betal uddannelsen med kreditkort via vores webshop, og få straks
adgang til e-lærings platformen. Alle større kreditkort accepteres.

  Betal med Dankort her.

  Betal med Mastercard, Maestro eller Visa her.

          

  


          
   

Hvem underviser?
Se her

 

 

PROBANA Business School Kursuskatalog

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 45 76 58 58.

   

 
 

 

Tip en ven

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com