MasterClass i Human Resource Management, MCH


Evnen til at tænke og agere strategisk er afgørende, hvis du for alvor skal bidrage positivt til virksomhedens bundlinje i din HR-funktion. Dette da HRM er en strategisk praksis, idet den overordnede organisatoriske strategi og HR-strategien er hinandens forudsætning.

 

Med MasterClass i Human Resource Management styrkes din evne til at analysere det dynamiske samspil mellem medarbejdere, arbejdsopgaver, jobfunktioner og ledelsen internt i virksomheden.

 

Uddannelsen trækker på landets dygtigste HR-folk, og undervisnings- forløbet er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen.

 

Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau & indeholder flg.:

 

Modul 1: Strategisk HRM

Modulet giver dig en indgående indsigt i, hvordan man kan arbejde strategisk med HRM, således det sker i tæt sammenhæng med virksomhedens mål, vision og strategier. Modulet sætter scenen for hele begrebet og dermed uddannelsen. 
 

Herunder:

- HR-mål vs virksomhedens præstationsmål.

- HRM strategier.

- Implementering af strategi.

- Personaleplanlægning.

- Iscenesættelse af HR.

- Strategisk Kommunikation.

- Den strategiske proces.

- Strategisk overblik.

- McKinsey 8-trins-model.
- Medarbejder, kunde, bundlinie.
- Implementering af forretningsstrategien.


- Integreret forretningsledelse i et strategisk perspektiv.
- Kundefokusering.

- Ledelsesmetoder for den erfarne leder.
- Engagement og motivation.
- Evaluering af ledelsesindsatser.
- Målsætnings strategier og -værkstøjer.
- Succes som strateg og leder.

- Proces og effektevaluering.

- Mv.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 21.08.12, kl. 9.00-16.00 på Radisson Scandinavia i Århus.

  

Modul 2: Human Resource Development

Eftersom mennesket er blevet det primære produktionsapparat er HR-udvikling et område, hvor man for alvor kan skabe merværdi. Modulet vil således sætte fokus på, hvordan man strømliner og arbejder strategisk med HR-udvikling.
 
Herunder:

- Fra læring til praksis

- Design af HR-aktiviteter

- Identificering af HRD-behov

- Organisatoriske HRD strategier

- Mentorordninger

- Innovation HRM

 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 25.10.12, kl. 9.00-16.00 på Radisson Scandinavia i Århus.
 

Modul 3: Global HR

Verden er blevet mindre, arbejdskraften er blevet global og vi

lader os i høj grad inspirere af internationale tiltag og tendenser.

Det er derfor vigtigt at have indsigt i global HR, således man kontinuerligt er på forkant med udviklingen. Modulet vil derfor præsentere en række perspektiver, som både giver viden omkring Global HR, men i høj grad også inspiration til national HR.
 

Herunder:

- HRM i et internationalt perspektiv

- Interkulturel HRM

- National vs International HRM

- HR basis i international kontekst

- Skab fordele ved diversitet og interkulturelle medarbejdere

- Internationale udfordringer

- Cases
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 21.11.12, kl. 9.00-16.00 på Radisson Scandinavia i Århus.
 

Modul 4: Den resultatorienterede HR funktion

Dette modul fokuserer på viden, værktøjer og inspiration, der

kan udvide HR funktionens indsigt og handlerum, så denne kan

tage ansvar for komplekse udviklingsprocesser i forbindelse med virksomhedens strategiske satsninger.
 

Herunder:

- Målsætningsstrategier.

- Målstyringsværktøjer.

- Målbarhed.

- Evaluering.

- HR på bundlinjen.

- Social kapital.

 

- Belønningsledelse.
- Karismatisk ledelse.
- Situationsbestemt ledelse.
- Værdibaseret ledelse.
- Loyalitetsbaseret ledelse.
- Anerkendende ledelse.
- Transformationsledelse.
- Holistisk ledelse.
 
Måling og evaluering:
- Balanced Scorecard modellen.
- Centralisering/decentralisering dilemma.
- Kritiske succeskriterier.
- Løbende implementering.
- Effektivitet og lønsomhed.
- Mv.

 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 22.01.13, kl. 9.00-16.00 på Radisson Scandinavia i Århus.
  

Modul 5: Compensation & Benefit

Motivation omhandler mange facetter, men et af de mest oplagte er compensation & benefit. Modulet vil således sætte fokus på, hvordan man opstiller systemer på den strategisk mest optimale måde, som er tilpasset virksomheden og medarbejdernes kontekst.

 

Herunder:

- Det strategiske perspektiv

- Løn som motivation

- Total Reward

- Belønningssystemer

- Individuel vs Kollektiv belønning

- Faldgrupper

- Politikker

- Værktøjer

 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 18.03.13, kl. 9.00-16.00 på Radisson Scandinavia i Århus.
  

Modul 6: Personalejura & Arbejdsret

Modulet giver et dybdegående indblik i det danske lovgrundlag og praksis indenfor arbejdsret. Endvidere vil du også få en solid

indføring i det EU-retlige system. Modulet vil således klæde dig på

til at træffe beslutninger ved komplekse juridiske problemstillinger. 

 

Herunder:

- Fagretlige konflikter.

- Tillidsrepræsentanter.

- Arbejdsret.

- International arbejdsret.

- EU lovgivning.

- Loyalitetsforhold.

- Samarbejdsaftaler.

 

Lov, praksis & muligheder i forbindelse

med afskedigelser ved:

 

- Nedskæringer.

- Omstruktureringer.
- Sygdom.
- Ferie.
- Orlov. 
- Barselorlov.
 

- diskriminationsloven
- etniske minoriteter
- ligebehandling og lige løn.
- Mv.

 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 22.05.13, kl. 9.00-16.00 på Radisson Scandinavia i Århus.
  

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul. Eksamen finder sted d. 31. maj 2013.

 

MCH-uddannelsen giver deltagerne den nødvendige ballast til at arbejde med og reflektere over HRM på et strategisk niveau. Man opnår således indsigt i, hvordan man bliver endnu mere effektiv og målbar i rollen som ledelsens strategiske sparringspartner.

 

Endvidere præsenteres en lang række konkrete værktøjer, som gør deltageren i stand til at skabe løbende forandringer på alle niveauer i organisationen. Deltageren klædes således på til at kunne håndtere kravet om at være strategisk tænkende, resultatorienteret og effektiv.

 

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men kombineres med faglig viden og cases fra udvalgte
virksomheder.
 

Hvem bør deltage

Undervisningen henvender sig til HR-konsulenten, HR-partneren, HR-manageren og lederen i både private og offentlige virksomheder. Endvidere til den ambitiøse HR-assistent som ønsker mere erfaring og indsigt i den strategiske del. Deltageren får et både teoretisk og praktisk boost til direkte gavn i hverdagen. Uddannelsen er således ideel til dem, som ønsker at tage det næste skridt indenfor HRM.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på MCH-uddannelsen, skal du have adgang til en PC med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.


 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

MasterClass i Human Resource Management, MCH

   

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

Kommentarer

 


   

Hvem underviser?
Se her

 

 
 

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com