Chefsekretær/Mellemleder, MLU

 

Bookmark and Share

 

Mange chefsekretærer fungerer allerede i dag som mellemledere. Bevidst eller ubevidst. De nye organisationsformer og arbejdsmetoder har udvisket de traditionelle sekretæropgaver, og chefsekretærer - både i det private og det offentlige - står over for helt nye udfordringer og ansvarsområder.
 
Mellemlederuddannelsen (MLU) giver indsigt i, hvad ledelse er, hvad det indebærer, hvilke krav det stiller, og hvordan chef-sekretæren kan udfylde mellemlederrollen så effektivt som muligt. Undervisningen er baseret på e-learning, men kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. 
 

Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her


Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskoleniveau og indeholder følgende:
 

Modul 1: Fra chefsekretær til mellemleder

Som chefsekretær/mellemleder skal man være bevidst om sine egne ressourcer, og om hvordan man får det bedste frem i sine kolleger og medarbejdere. På den måde bliver man i stand til at lede andre og skabe motivation.
  
Modulet sætter fokus på deltagerens potentiale som mellemleder. Herunder personlig gennemslagskraft, selvværd, motivation, proaktivitet, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 25.08.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 2: Kommunikation på mellemlederniveau

På dette modul præsenteres teorier og metoder til at styrke chefsekretærens/mellemlederens kommunikation og samspil med kolleger og medarbejdere på alle niveauer.
 
Modulet sætter fokus på den enkeltes ressourcer og indeholder en række værktøjer, der giver chefsekretæren indsigt i egne faglige og personlige kompetencer. 
 
Herunder egen rolle og adfærd, kommunikationstræning, sprog, kropssprog, personlig fremtræden og samarbejdsrelationer.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 26.09.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 3: Chefsekretærens nye roller

Modulet omhandler chefsekretæren/mellemlederen som personaleleder i organisationen. Gennemgangen kobles til anvendelsen af forskellige personalepolitiske styrings- redskaber og giver deltagerne personlige konkrete "best practice" erfaringer, som de kan arbejde med i dagligdagen.
 
Herunder indsigt og øvelse i ledelsesroller, - opgaver -ansvar, organisationsteori, medarbejdersamtaler, situationsbestemt ledelse, personalebedømmelse, virksomhedskultur, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 30.10.17, kl. 9.00-16.00.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul. Eksamen finder sted d. 20. november 2017.


Uddannelsens formål er at styrke chefsekretærens kompetencer til virksomhedens og deltagerens egen fordel. At belyse de områder, hvor ledelsesansvar med fordel kan placeres hos chefsekretæren samt at definere og udvikle de roller, der gør deltagerne i stand til at lede andre og skabe en høj grad af motivation.
 
Deltagerne lærer, hvorledes de nye strømninger, trends og ledelsesmetoder påvirker medarbejderne, afdelingerne og hele organisationen, og hvorledes man kan prioritere, strukturere og træne sine kommunikations- og samarbejdsevner; især til gavn for arbejdet med de menneskelige aspekter ved ledelse.
 
Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for etablering af netværk med chefsekretærer på tværs af en lange række førende private og offentlige virksomheder.

 

Hvem bør deltage

Chefsekretærer, direktionssekretærer, sekretariatsledere, fuldmægtige, sagsbehandlere eller koordinatorer i stabs- funktioner. Mellemledere i private virksomheder og inden for stat, amter og kommuner.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der efter registreret betaling giver adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, som er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren ligeledes mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.

Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende
spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser
deltagerens læringsprofil og niveau for kommunikation,
ledelse og HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens
resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mailadresse.

 

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på telefon 4576 58 58 eller

send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Chefsekretær/Mellemleder (MLU)  

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

   

Hvem underviser?
Se her

 


 

Kontakt IFP

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 39 65 88 22.

   

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com