Nyudnævnt leder, NLU

 

Bookmark and Share

 

Bliv klædt på til de udfordringer og det ansvar, der ligger i lederrollen, og styrk dine faglige og personlige kompetencer.

Som nyudnævnt leder giver NLU-uddannelsen dig indsigt i din ledelsesstil og forståelse for dine styrker og udviklingspunkter samt psykologisk viden og indsigt i, hvordan du motiverer og engagerer dine nuværende eller kommende medarbejdere. Du lærer hvilken betydning filosofi, psykologi, HRM, kommunikation, arbejdspres og stress har for din og andres motivation og præstation.
 
Lederuddannelsen NLU er ligesom resten af PROBANAS uddannelser baseret på det pædagogiske princip Blended Learning, dvs. e-learning kombineret med fysiske kursusdage, opgaveløsning efter hvert modul og en afsluttende eksamen. Kombinationen af dette giver både fleksibilitet i en travl hverdag, men sikrer også optimale indlæringsforhold. Uddannelsen sigter mod at belyse lederens rolle, ansvar og opgaver over tre moduler, der kombinerer relevante teorier og praktiske eksempler.

 

 

 

Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her

Uddannelsens tre moduler indeholder flg.:

Modul 1: Kommunikation på lederniveau

På dette modul præsenteres teorier og metoder til at styrke lederens kommunikative evner og samspil med kolleger og medarbejdere på alle niveauer, herunder psykologiske virkemidler.
 
Modulet sætter fokus på den enkeltes ressourcer og indeholder en række værktøjer, der giver deltageren indsigt i egne faglige og personlige kompetencer. Herunder egen rolle og adfærd, kommunikationstræning, sprog, kropssprog, personlig fremtræden og samarbejdsrelationer.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 25.08.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 2: Potentiale, ressourcer og udvikling

Som leder skal man være bevidst om sine egne ressourcer, og om hvordan man får det bedste frem i sine kolleger og medarbejdere. På den måde bliver man i stand til at lede andre, motivere dem og derigennem skabe de bedste resultater.
 
Modulet sætter fokus på deltagerens potentiale som leder. Herunder personlig gennemslagskraft, selvværd, motivation, proaktivitet, mv.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 26.09.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 3: Lederens rolle, ansvar og opgaver

Modulet omhandler lederen som "personaleleder" i organisationen. Gennemgangen kobles til anvendelsen af forskellige personalepolitiske styringsredskaber og giver deltagerne personlige konkrete "best practice"-erfaringer, som de kan arbejde med i dagligdagen.
 
Herunder indsigt og øvelse i ledelsesroller, opgaver, ansvar, organisationsteori, medarbejdersamtaler, situationsbestemt ledelse, personalebedømmelse, virksomhedskultur, mv.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 30.10.17, kl. 9.00-16.00.
 

 


Klædt på til at lede

På NLU-lederuddannelsen får du et stærkt udgangspunkt for at arbejde med de menneskelige aspekter ved ledelse. Uddannelsens formål er at styrke dineledelsesmæssige kompetencer, til gavn for dig selv og din virksomhed. Gennem uddannelsen udvikles og styrkes de roller, der gør dig i stand til at lede andre og øge motivationen.


Både i e-leaning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i din virksomhed eller organisation, samt hvilke muligheder og metoder du kan benytte dig af for at påvirke og optimere ledelsesprocesserne til gavn for virksomhedens udvikling.

 

 


Undervisningsmaterialet baserer sig på teorier på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig formidling og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder, hvilket giver nyudnævnte ledere adgang til et relevant og professionelt netværk at trække på i forhold til udvikling af ledelsesrollen.

Til hvert modul afholdes en valgfri kursusdag. Her er der mulighed for personlig sparring med professionelle erhvervsfolk og undervisere.

Læs mere om undervisere og samarbejdspartnere her.

Eksamen
Eksamen er skriftlige og foregår online. Den varer 3 timer og består af en caseøvelse og en færdighedsøvelse. Eksamenscasen minder om de øvrige cases, du har arbejdet med under dit uddannelsesforløb. Du vil blive stillet en række problemstillinger, som du skal besvare på bedste vis ud fra den teori, du har lært under dit uddannelsesforløb. Færdighedsøvelsen består af 15 multiplechoice-spørgsmål. Her vil du få en række svarmuligheder til en given problemstilling, hvorefter du skal vælge det korrekte svar.

Din eksamensbesvarelse vil blive evalueret på 7-trinsskalaen, og der gives 3 forskellige karakterer:

- En karakter for hvert af de to casespørgsmål.
- En karakter for mulitiple-choice-spørgsmålene ved eksamen.

Du vil desuden modtage en gennemsnitskarakter af karakterer opnået ved besvarelse af modulernes casespørgsmål.

Hvem bør deltage?
Nye ledere, lidt erfarne ledere, personaleansvarlige med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling  samt mellemledere og medarbejdere med ledelsesansvar.

Undervisningsform
Ved tilmelding modtager du et password og et brugernavn, der giver dig direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får du adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har du også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister og oparbejde et værdifuldt netværk. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan bruge undervisningens teorier og værktøjer direkte i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Læs mere om e-learning her.

Forberedelse:
Før kursets start udfylder du et omfattende spørgeskema, som viser din læringsprofil og dit lederniveau. Profilen vil blive holdt op imod dine resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr:
For at kunne deltage på NLU-uddannelsen skal du have adgang til en computer med internetopkobling og en e-mail-adresse.

5 ud af 5 stjerner
Læs udtalelser fra 22 kursister, der allerede har gennemført uddannelsen som Nyudnævnt leder her.

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA Business School på telefon
4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Nyudnævnt leder, NLU

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

   

Hvem underviser?
Se her

 

 

PROBANA Business School Kursuskatalog

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 45 76 58 58.

   

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

  

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com