Konferencen er sponsoreret af landets lederuddannelse # 1, Mini MBA - se www.minimba.dk
 

 

Paradoksledelse 2014

 

Den 16. september 2014 på Radisson Blu Skandinavia Hotel, Aarhus

 

 

 

Bookmark and Share

                                                                                                

 

 

 

 

Føler du dig rustet til de ledelsesmæssige udfordringer du som leder står over for? Konferencen fokuserer på, hvordan lederen kan bevare handlekraften i en hverdag fyldt med paradokser og modsatrettede krav.

 

I samarbejde med landets førende eksperter fra Clavis, Lars Gundersen og forfatter og forsker inden for ledelse, Lotte Lüscher, inviterer vi dig, dine kollegaer og dit netværk til en stor konference om kunsten at balancere og håndtere ledelse i dag.

 

Konferencen er for ledere, interne konsulenter, kommunikations- & personaleansvarlige, der ønsker konkrete og effektive værktøjer til at være på forkant med de nye og komplekse, ledelsesmæssige krav.  

  

På konferencedagen får deltagerne indblik i konkrete redskaber, samt Lotte Lüschers bog: "Ledelse gennem paradokset - om ledelsesmæssig handlekraft".

 

Grib chancen og tilmeld dig selv og dine kolleger i dag.
 

Deltagerpris: Pga. den store tilslutning til dagen er deltagerprisen kr. 3.800,- (normalpris kr. 8.000,-).

Er I tre deltagere tilbydes en samlet pakkepris á kr. 7.500,-. ekskl. moms.

 

           Program

 

Kl. 8.30

 Morgenmad og networking

Kl. 9.00

 Velkommen

Kl. 9.10

 Det komplekse lederskab v/Camilla Duus

 
Nyere vs. mere traditionelle forståelser af ledelse. Camilla retter fokus på, hvordan vi kan forstå ledelse som disciplin, der rummer kompleksiteten og de modsætningsfyldte aspekter i ledelsesopgaven. 

En generel gennemgang af medierne og deres mange muligheder. Oplægget giver indsigt i de forskellige medier og deres forskellighed, samt hvorledes disse kan anvendes i forskellige sammenhænge.

Indlægget sætter fokus på bl.a.:

- Skab mere effektiv tid
- Viden, indsigt & overblik
- Sortér, prioritér, eksekvér
- Forandringsledelse med mindfulness - fra automatik til flow
- Lederen er en rollemodel
- Fra reaktion til aktion

 

Kl. 10.30

 Pause

Kl. 10.45

 Ledelse fra entydighed til kompleksitet

Mellem kriger og embedsmand.

Oplægget sætter fokus på:

- Grunden til Forsvarets nye ledelsesgrundlag i 2008
- Forsvarets nye værdisæt
- Den stigende kompleksitet i opgaveløsningen
- Handlingsberedskab
- Stigende, kompleks ledelsesudøvelse
 

Kl. 12.00

 Frokostbuffet og kaffe

Kl. 13.00

 Balancering i organisationens modsatrettede krav

 

Erhvervspsykolog Lars Gundersen præsenterer de modsatrettede krav, der eksisterer i organisationen.

Oplægget sætter fokus på:

- Modellen & redskabet: Competing Values Framework
- Ledelsesmæssig tilpasning af komplekse opgaver

- Paradokstænkning
- Historien om, hvordan lederteamet agerer i et paradoks
- Forfatter Lotte Lüscher fokuserer på, at ledelse er at løse paradokset

- Skabe entydighed og klar retning for medarbejderne
- Hvordan kan ledere bevare handlekraften i de mange modsatrettede krav?

 

Kl. 14.30

 Pause

Kl. 14.45

 Workshops

 

Workshops faciliteres af opdragsholderne.

Workshop sætter fokus på:

- Strategiske paradokser
- Udviklingen af højtydende lederteams
- Arbejde med det personlige lederskab
- Faldgruber og frygt i det personlige lederskab
 

kl. 16.00

 Afslutning

  kl. 16.00 -

 Networking

 

 

Det kan anbefales, at du tilmelder dig hurtigt, da der allerede er meget stor tilslutning til konferencen. Tilmelding kan ske ved at udfylde formularen nedenfor eller ved direkte kontakt til Institut for Personaleudvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

          Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig "Paradoksledelse 2014"

     den 16. september 2014 på Hotel Radisson i Århus.


 

 

 

Navn og titel:

 

Virksomhed:

 

Adresse:

 

Post #:

 

By:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Kommentarer:

 

                                                  

 


Hvis du har spørgsmål eller mangler information, er du altid velkommen til at kontakte Institut for Personaleudvikling på telefon +45 39 65 88 22.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Institut for Personaleudvikling
Store Strandstræde 19, 2. tv.
1255 København K
Tel.:
+45 39 65 88 22
Fax: +45 45 76 71 71
Email:
ifp@ifp.dk
Web:
www.ifp.dk

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCE OVERSIGT