Personalejura (PJU)

 

Bookmark and Share

 

Personalejura er et spændende udviklingsforløb for ledere og praktikere, der ønsker at være på forkant med lovgivningen og udviklingen på arbejdsmarkedet. Undervisningen giver deltageren en grundig gennemgang af og tilgang til de forskellige ansættelsesretlige regler og problemstillinger fra ansættelse til fratrædelse, samt indsigt og forståelse for de forskellige aftalesystemer, overenskomster, love og praksisser.
 
Uddannelsen er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om organisationsudvikling og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for personalejura løses optimalt.
 
Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskoleniveau og indeholder følgende:
 

Modul 1: Funktionærloven, ligestilling, barsel, ferie mv.

Funktionærloven omfatter en stor del af de danske lønmodtagere og har derfor betydning for langt de fleste arbejdsgivere. Loven angiver en række rettigheder for funktionærer omkring ansættelse, ferie, orlov, sygdom, afskedigelse m.m. Disse rettigheder må ikke fraviges ved aftale til skade for funktionæren, og som følge heraf kan og vil loven blive brugt i vurderingen af et ansættelsesforhold.
 
På dette modul gennemgås følgende temaer grundigt, og 
der er rig mulighed for at få afklaret forhold angående fx:
 
- funktionærer
- ansættelse
- sygdom
- ferie
- orlov
- afskedigelse
- klausuler
- barselorlov
- diskriminationsloven
- etniske minoriteter
- ligebehandling og lige løn.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 29.08.12 kl. 9.30-15.30 på Radisson Royal i København.
 

Modul 2:  Ledelse og personalejura

Modulet sætter fokus på, hvorledes personalejura fletter sig
ind på kryds og tværs af den daglige ledelse og håndtering af arbejdsopgaverne i virksomheden. Det er af yderste relevans
at kende til sine rettigheder og pligter, både som ansat og som ejer, så forholdet ikke ender med en ufrivillig skilsmisse.
 
Når virksomheder ansætter en ny medarbejder, er det på mange områder at sammenligne med et ægteskab. 'Kontrakten' indeholder krav og forpligtelser, som begge parter skal leve op til. Og det er den grundlæggende forståelse af disse udgangspunkter, der sætter fokus på i undervisningen. Herunder:
 
- aktørrelationerne på arbejdsmarkedet
- lovregulering af arbejdsmarkedet
- det fagretlige system - historisk baggrund og udvikling
- lovgivningens indflydelse på virksomhedsplan
- tillidsmænd/tillidskvinder
- Arbejdsmiljø.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 26.09.12 kl. 9.30-15.30 på Radisson Royal i København.
  

Modul 3: Overenskomst- og aftalesystemet

Det danske arbejdsmarkeds særkende er en høj grad af organisering og mange aftaler i stedet for statslig lovgivning.
 
Dette modul gennemgår forskellige scenarier, der viser, hvordan en lønmodtager i Danmark er sikret af aftaler og overenskomster samt hvordan aftalesystemet er bygget op.
 
Modulet belyser det danske arbejdsmarkeds struktur og parter og sætter fokus de personlige arbejdsaftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Herunder:
 
- aftalesystemet
- hovedaftalen
- foreningsfrihedsloven
- overenskomster
- konflikt
- lovregulering af arbejdsmarkedet.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 30.10.12kl. 9.30-15.30 på Radisson Royal i København.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul. Eksamen finder sted d. 5. november 2012.


Uddannelsen giver deltagerne den nødvendige viden, så de kan imødekomme personalejuridiske udfordringer på alle niveauer.

 

Hvem bør deltage

Ledere og personaleansvarlige på alle niveauer i både den private og offentlige sektor.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der efter registreret betaling giver adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, som er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren ligeledes mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.

Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørge-skema, som viser deltagerens læringsprofil og lederniveau. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på personalejurauddannelsen skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på

telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Personalejura 

   

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

Kommentarer

 


   

Undervisere:
Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med

 

Advokat/Partner
Mads Krarup
Bech-Bruun

 

Advokat/Partner
Mette Klingsten

Bech-Bruun
 

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

  

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com