Projektleder-uddannelsen,  PLU®

 

Bookmark and Share

 

Viden og erfaringer er vigtige ingredienser, hvis man skal have succes som  projektleder i dag. Det gælder om at have gennemslagskraft, når man skal manøvrere mellem projekternes mange interessenter, det gælder også, når man skal løse konflikter i projektet, virke som facilitator eller coach for projektdeltagerne eller håndtere såvel positiv som negativ stress i projektgruppen.

 

Projektlederuddannelsen, PLU, er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om projektledelse, kommunikation og psykologi og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for projektledelse løses optimalt, og hvordan projektlederens rolle kan optimere processerne i organisationen.

 

Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskole-niveau og indeholder følgende:
 

Modul 1: Projektledelse i et teoretisk perspektiv

 

Dette modul sætter fokus på de centrale ledelses- og styrings-teorier. Nøgleordene er træfsikkerhed, styrbarhed og at være sig sine mål bevidst. Undervisningen fokuserer på de områder, hvor deltageren bliver bedre til at sikre fremdrift, gode resultater og styre projekter optimalt fra gennemførelses-fasen til afslutningsfasen.  
 
Herunder,
- Identifikation af projekttyper.
- Business Process Reengineering (BPR).
- Forandringsledelse.

- Lean.
- Produktudvikling.
- Interessentanalyse.
- Projektkonfiguration- og metodologi.
- Internationale projekter mv.
 
Ca. 120 siders læsning med en case, online-opgave og individuel tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 22.05.13,

kl. 9.-16 på Radisson Scandinavia Århus.

 

Modul 2: Effektiv projektimplementering

Effektiv projektimplementering kræver organisationens engagement til at bakke op om projektet og dets formål, tilstrækkelige og kompetente ressourcer, effektiv kommunikation, teamwork og robust projektledelse.
Dette modul sætter fokus de organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af nye projekter og forandringsprocesser.

Herunder:
- Gennemgang af projektprocesserne,
Opstart, planlægning, gennemførelse og afslutning.
- Strategisk projektforankring, vision og formål.
- Spændingsfeltet mellem linje og projektorganisation.
- Permanent organiseringsform.
- Målinger af effektivitet ud fra virksomhedsmål.
- Rapportering og rapporteringsteknik.

Modulet omhandler endvidere den lærende organisation, HRM, videndeling og videnledelse, netværk, projektets 
strategiske forankring, projektkultur, gruppedynamik, mv.
 
Ca. 120 siders læsning med en case, online-opgave og individuel tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 21.08.13,

kl. 9. -16 på Radisson Scandinavia Århus.
  

Modul 3: Kommunikation & psykologi

På dette modul præsenteres forskellige former for
kommunikation og motivationsteorier.
 
Evnen til at kommunikere og motivere er afgørende
for om projektlederen kan skabe et succesfuldt projekt. Samtidig vil deltagerne blive præsenteret for konkrete værktøjer, som de direkte kan overføre til deres næste projekt.

Modulet omhandler bl.a.:
- Verbal kommunikationstræning.
- Non-verbal kommunikationstræning.
- Samarbejdsrelationer og motivation.
- Mediationer og konfliktløsningsmetoder.
- De nye medarbejderudviklingssamtaler.
- Appreciative inquiry og dialog.
- De vanskelige samtaler.
- Storytelling.
- Coaching.
- Konflikthåndtering.
- Motivationsteori.
- Gruppepsykologi.
- Adfærdspsykologi.
- Mv.

Ca. 120 siders læsning med en case, online-opgave og individuel tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 19.09.13,

kl. 9.-16 på Radisson Scandinavia Århus.

 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 30. september 2012.


Uddannelsen har til formål både at give deltagerne viden og inspiration til avanceret projektledelse og en række værktøjer til at arbejde med projekter, både på intern og ekstern basis.
 

Hvem bør deltage

Nuværende eller kommende projektledere eller ledere, der ønsker en systematisk helhedsmæssig indsigt i alle projektledelses-discipliner, og som søger et større output af virksomhedens projekter. Selvom du har beskæftiget dig med projekter i nogle år, er der meget nyt at lære på uddannelsen.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der efter registreret betaling giver adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, som er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren ligeledes mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.

Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og niveau for kommunikation, ledelse og HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på PLU-uddannelsen skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Projektleder-uddannelsen, PLU®

   

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

Kommentarer

 


   

Hvem underviser?
Se her

 

 
 

 
 

 

Deltagervurderinger

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

  

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com