MasterClass i Projektledelse

- Bliv klædt på som projektleder

Bookmark and Share

 

MasterClass i Projektledelse har fokus på den erfarne projektleders evner som LEDER samt evne til at forholde sig reflekterende over for sin egen praksis. Uddannelsen er for dig, der ønsker den bedste uddannelse inde for projektledelse.

 

Uddannelsen dækker de emner, der er en forudsætning for, at du kan blive IPMA-certificeret. Uddannelsen er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger/kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen.


Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau og indeholder flg.:

 

Modul 1: Projektlederens DNA

 

Herunder:

 

- Projektlederens værktøjskasse

- Opstart af projekter i organisationen

- Projektarbejdsformen

- Ledelse af projektgrupper gennem alle projektets faser
- Metoder og ledelsesværktøjer til at styre projekter
- Målformulering
- Interessentanalyser

- Værdiskabende projektledelse

- Det intensive projektlederforløb

- Projektets faser

- Videnstyring i projektet
- Projektorganisering
- Projektplanlægning og estimering
- Værdi og Cost Benefit Analysis (CBA)
- Kvalitet i projektet
- Risikostyring
- Projektets afslutning


- Projektorganisation og -planlægning

- Samarbejde som resultater
- Projektlederrollen 2013/2014
- Projektledelsesprocesserne

- Mm.

 
Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 30.08.16 kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Royal Hotel.

 

Modul 2: Projektledelse og teambuilding

 

Herunder:

 

- Team projektledelse

- Det højtydende projektteam

- Den effektive projektgruppe
- Projektfacilitator af projektgruppen
- Facilitator af innovativ idéudvikling
- Motivation, engagement og kommunikation i projektet
- Distance projektledelse
- Dynamiske, effektive og engagerede projektteams

 

- Coaching
- Følelsesmæssig intelligens
- Stærkere netværk
- Kreativitet og innovation. R&D
- Lederens udviklingspsykologi
- Avanceret samtaleteknik
- De skjulte kommandoer
- Kriser og konflikter


- Kreative løsninger

- Interaktion og samarbejdsrelationer

- Gruppeprocesser, teambuilding og ledelse

- Impact leadership
- Positiv psykologi

- Mm.
  
Modulet inkluderer et ekstra afsnit, der indeholder ledelsesværktøjer- og metoder fra psykologiens verden, herunder avanceret adfærdspsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, supervision, mentoring, mm.
 
Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 25.10.16 kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Royal Hotel.
 

Modul 3:  Projektledelse og -kommunikation

 

Herunder:

 

- Målrettet gennemslagskraft via effektiv kommunikation
- Kommunikationens DNA

- Verbal og nonverbal kommunikation
- Effektiv kommunikation på projektledelsesniveau
- Kommunikation i organisationer

- Impact Leadership
- Interaktion og samarbejdsrelationer
- Personvarianter, motivation og dialog
- Mediation
- Konfliktløsning
- De nye MUS-strategier
- Appreciative Inquiry
- De vanskelige samtaler
- Corporate Storytelling

 

- Spørgeteknik
- Aktiv lytning og kropssprog

- Interviewøvelser

- Visuelle virkemidler

- Gruppeprocesser, teambuilding og kommunikation

- Mm
 
Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 22.11.16 kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Royal Hotel.
 

Modul 4: IPMA - Projektledelse

 

Herunder:

 

- Forstå og anvend IPMA's ledelsesdiscipliner

- Træning i IPMA's kompetencer

- Ledelsesadfærd

- Metode anvendelse

- Erfaringsanvendelse

 

- Projektets betydning

- Projektets omgivelser

- Politiske vilkår for projektet

- Funktionalitet for projektet

- Projektets ressourcer og organisering

- Strukturering af kompetenceelementer

- Virksomhedsprocesser

 

- Projektrammer og dit projektteam
- Leadership Styles og Project Leadership
- Projektledelsesstile og ledelsesadfærd
- Ledelse af styregruppen

- Ledelse af projektdeltagerne

- Egen ledelsesindsats

- Mm.
 
Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 31.01.17 kl. 9.00-16.00  på Radisson Blu Royal Hotel.
  

Modul 5: Resultatorienteret projektledelse

 

Herunder:

 

- Business Process Reengineering

- Forandringsprojekter

- Forandringsmål

- Forandringsledelsesværktøjer
- Excellence-modellen
- Den værdiskabende leder
- Den nye økonomi
- Metodiske forståelser
- Strategisk projekteledelse
- Organisationens kultur, klima og struktur
- Projektlederens nye roller
 
- CMM teori
- Systemisk organisationsforståelse
- Optimering af lederens handlerum
- Forståelse for HRM
- Gruppedynamik og konflikthåndtering
- Dilemmalæring og -forståelse
- Mm.


Måling og evaluering:
- Balanced Scorecard-modellen
- Centralisering/decentralisering dilemma
- Kritiske succeskriterier
- Løbende implementering
- Effektivitet og lønsomhed

- Ledelse af organisatoriske forandringer
- Målrettet organisationsudvikling
- Den lærende organisation
- Udvikling og implementering af vidensdelingstrategier

- Communities of Practice
 
Mål og resultater:
- Opfølgning på projektstrategien
- Den samlede virksomhedsstrategi
- Personlig handlingsplan
- Mm.


Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag

den 28.03.17 kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Royal Hotel.
  

Modul 6: Lean projektledelse

 

Herunder:


- Lean tankegangen
- Toyota casen
- 5S processerne
- Value Stream Mapping
- De værdiskabende aktiviteter
- Six Sigma
- Introduktion til Six Sigma metoder og projekter
- Samspillet mellem lean og Six Sigma
- Forankring af Six Sigma
- Effektivisering på alle niveauer
- Planlægning og prioritering af arbejdstid
- Reduktion af administrative fejl
- Mm.
 

- Lean metoder og værktøjer
- Lean i servicevirksomheder
- Lean i produktionsvirksomheder
- Lean i projektledelse
- Indretning af den effektive Lean arbejdsplads
- Aftalt kvalitet til aftalt tid
- Elementer i lean og spildformer
- Praktiske erfaringer fra danske virksomheder
 

- Lean i forretnings strategi
- Ledelse og styring af Lean projekter
- Inspiration til implementering af lean
- Kendskab til udvalgte værktøjer og metoder til Lean Service
- Optimering af flow
- Praktiske erfaringer i kortlægning af forretningsprocesser
- Lean ledelse (rollemodeller og implementering)
- Lean og krav til ledelsesadfærd på alle niveauer
 
Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver
og tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 31.05.17 kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Royal Hotel.
  

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 16. juni 2017.


Både i e-learning modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere et netværk med ligesindede projektledere på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med projektledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.
 

Hvem bør deltage

MasterClass i Projektledelse er designet og målrettet til både nye og erfarne projektledere.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilknyttet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der undervejs i kursusforløbet bidrager med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan anvende sin nytilegnede viden i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil og niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen skal du have adgang til en pc med internetadgang. Desuden skal du have en e-mailadresse.

 

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt venligst
PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail.

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

MasterClass i Projektledelse

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

 

Betal uddannelsen med kreditkort via vores webshop, og få straks
adgang til e-lærings platformen. Alle større kreditkort accepteres.

  Betal med Dankort her.

  Betal med Mastercard, Maestro eller Visa her.


   

Hvem underviser?
Se her

 


 

PROBANA Business School Kursuskatalog

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 45 76 58 58.

   

 

Se anbefalinger

 

Se video

 

Hør radiospot

 

Tip en ven

    

Download pdf-fil 

  Brugernavn:

  Password:

 

 

 

 
  Køb læringsguides - "Læring her og nu" - Du får adgang straks efter betaling:      
                 

 

Guide - Effektiv Kommunikation

 

 

Guide - Strategisk forandring

 

 

Guide - Human Resource Management

 

 

Guide - Konsulenternes ledelsesguide

 

 

         
                 

 

Guide - Psykologiens begreber

 

 

Guide - Lyttekompetencer

 

 

Guide - Lean

 

 

Guide - CSR

 

 

         
 

Copyright © 2015, PROBANA Business School | Sankt Annæ Plads 13 | 1250 Copenhagen K | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com