MasterClass i Psykologi

 

Bookmark and Share

"Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet lige nu.

En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer. Psykologi handler bl.a. om, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan

de omgås hinanden.
 
Uddannelsen trækker på landets dygtigste psykologer, og undervisnings-

forløbet er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter

hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation.
 

Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her
 

Modul 1: Personlighedsteori, forsvarsmekanismer & udvikling

Herunder:
- Personlighedspsykologiske teorier.
- Personligheds-/Identitetsbegrebets udvikling.
- Teorier om psykologi i et historisk perspektiv.
- Samfundsmæssige betingelsers betydning for psykologi.
- Normalitet og afvigelse, sundhed og psykosociale funktioner.
- Teorier om emotioner.
- Følelsesmæssig intelligens (EQ).
- Emotioners indflydelse på tænkning og udvikling.
- Mv.

 

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 28.08.17 kl. 9.00-16.00.

 

Modul 2: Identitetsudvikling - Positiv psykologi

Herunder:  

- Socialpsykologi og udvikling.

- Den livslange udvikling.

- Den individuelle læring.

- Socialisation og interkulturel psykologi.

- Psykologi i hverdagen?

- Mobning.

- Tryghed og udfordringer.

- Sundhed og psykosociale funktioner.

- Stress i en fleksibel verden

- Sammenhæng i privatliv og arbejdsliv.

- Tidens psykologi & udvikling-

- Mindfulness.

- Positiv psykologi.

- Mv.

 

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 25.10.17 kl. 9.00-16.00.

 

Modul 3: Kognition og indlæring

Herunder:

- De kognitive funktioner.
- Teorier om kognition.

- Den livslange udvikling.

- Den individuelle læring

- Socialisation og interkulturel psykologi.
- Forholdet mellem kognition, emotion og motivation.

- Mv.

 

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 20.11.17 kl. 9.00-16.00.

 

Modul 4: Angst, sorg og kriser.

Modulet sætter fokus på de forskellige teorier om angst, sorg og kriser.

Målet er her, at du udover en viden om disse områder både bliver i stand

til at forholde dig kritisk til disse teorier, og samtidig får øget dine handlemuligheder og kompetencer.

 

Herunder:

- Selvværd og selvtillid. 

- Spørge- & lytteteknikker.

- Kognitiv adfærdsterapi - teori og praksis.
- Panik- & helbredsangst og fobier.
- OCD, depression, mv.

 

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 24.01.18 kl. 9.00-16.00.

 

Modul 5: Arbejdspsykologi, stress, coping

Herunder:
- Den humanistiske organisationspsykologi.
- OU tankegangen, individ og organisation.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.
- Intervention og forandringsprocesser.
- Ledelsesbegrebet, lederrollen & udvikling.
- Læringsteorierne og den lærende organisation.

- Organisations- og socialpsykologi
- Systemisk teori og metode
- Social konstruktionisme
- Analytisk psykologi
- Kompleksitetsteori
- Organisations- og managementteori
- Mv.

 

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 20.03.18 kl. 9.00-16.00.

 

Modul 6: Kommunikation, motivation & samarbejde

Herunder:

- Kommunikationsteorier og metoder
- Forskellige strategier og metoder til at arbejde med

  kommunikation og social kompetence

- Sprogets betydning for kommunikation

- Narrativer

 

- Sociale relationer, interaktion og kommunikation.
- Kropssprog – nonverbal kommunikation
- Appriciative Inquiry.

- Storytelling

- Proceskonsultation

- Konflikthåndtering.

- Mediation.

 

- Sprogbrug, effektivitets- og høflighedsstrategier.
- Krop, stemme og gennemslagskraft.
- Opmærksomhed på egen sprogbrug.
- Følelser og behov i kommunikationen.
- Kommunikationsstil, selvværd og selvtillid.
- Angst og usikkerhed som forhindring og som drivkraft.
- Ligeværdighed i dialogen.
- Mv.

 

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 

og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 29.05.18 kl. 9.00-16.00.

 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved 

hvert modul. Eksamen finder sted d. 18. juni 2018.

 

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række undervisere, psykologer, ledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.
 

Hvem bør deltage

Uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne personale-ansvarlige, ledere & HR-konsulenter, fx.

 

- Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.

- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer,

  produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer,

  kundechefer, kontorchefer, etc.

- Afdelingsledere

- Mellemledere

- Nøglemedarbejdere i koncernstabe

- Ledere af projekter

- Ledelses- & management konsulenter
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.


 


                  

Tilmelding

 

Jeg ønsker hermed at tilmelde mig

 

MasterClass i Psykologi

      

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

Kommentarer


 

 

 

 

Betal uddannelsen med kreditkort via vores webshop, og få straks
adgang til e-lærings platformen. Alle større kreditkort accepteres.

  Betal med Dankort her.

  Betal med Mastercard, Maestro eller Visa her.

   

Hvem underviser?
Se her

 

 

PROBANA Business School Kursuskatalog

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 45 76 58 58.

   

 
 

 Tip en ven

Tip en ven

  Printervenlig version

Printervenlig version

  Download PDF

Download pdf-fil 

 

 

  

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com