Virksomhedsordning

Kursuskatalog 2017 / 2018                                                                                       Bookmark and Share

 

 Der gives adgang til e-læringsplatformene online straks efter registrering

 

Oversigt & beskrivelse

Alfabetisk oversigt

Ledelse

Human Resource

Psykologi & kommunikation

Endags-konferencer

 

Psykologi og kommunikation

 

Når store forandringer ruller igennem organisationerne, øges kravene til kommunikation, forståelse og ledelse. Forandringer såsom fusioner, nedskæringer, omfattende strukturændringer, omorganisering af arbejdet, stiller nye krav både til opgaveløsning og kvalitet osv.
 
I dette spændingsfelt kan I trække på PROBANA Business School. I samarbejde med landets førende, anerkendte psykologer, herunder undervisere fra Københavns Universitet, gennemføres følgende åbne kurser og uddannelsesforløb inden for:

 

Mini MBA   Masterclass i psykologi   Masterclass i kommunikation

Mini MBA

Landets lederuddannelse # 1. Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb, der styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab, strategi og forandringsledelse.

Læs mere

 

MasterClass i Psykologi

"Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet lige nu.

Læs mere

 

Masterclass i kommunikation

Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er mindst lige så afgørende som faglig kompetence.

Læs mere

         
Erhvervspykologi   Coach-uddannelsen   Stressmanagement

Erhvervspsykologi

Uddannelsen giver viden, indsigt og overblik over alle de erhvervspsykologiske værktøjer og de psykologiske faktorer i organisationen. Skab engagement, arbejdsglæde og bedre resultater.

Læs mere  

 

Coach

Coaching i strategisk perspektiv, motivation kommunikation, psykologi mv. Uddannelsen gennemføres på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis.

Læs mere

 

Stress Management

Uddannelsen bygger på de centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori og giver en solid og praktisk indføring i anerkendte redskaber til at genkende og afhjælpe stress.

Læs mere

         
Effektiv kommunikation   Proceskonsulent   HR Konsulent

Effektiv Kommunikation

God kommunikation handler om at sige det du gerne vil sige på en ren og ubesmittet måde der fastholder opmærksomheden. Uddannelsen giver et solidt overblik over de psykologiske faktorer for kommunikation, ledelse og samspillet mellem mennesker.

Læs mere

 

Proceskonsulent

En metodisk, teoretisk og praktisk uddannelse for ledere på alle niveauer. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systematisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt procesarbejde.

Læs mere

 

HR Konsulent

Viden, værktøjer og inspiration inden for moderne personale-ledelse.
Nu også med kommunikation, erhvervspsykologi, coaching, stresshåndtering og ledelse.
Kvalificerer til lederstillinger i både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

         
         
 

Inspiration før tilmelding:

 

Ethvert menneske har sin personlighed, der afgrænser det i forhold til andre - de personlige træk og egenskaber danner individet. Begrebet personlighed siger noget om det karakteristiske hos en person, og det er neutralt i den forstand, at det er uafhængigt af, hvad der betragtes som normalt, unormalt eller mere eller mindre værdifuldt.
 
Begrebet karakter indeholder derimod en vurdering af den pågældende person - man kan have en stærk eller svag karakter, gode eller dårlige karakteregenskaber. 
 
Målestokken kan være personlig, religiøs, moralsk eller politisk. Ved en "stærk personlighed" forstås en person, der tiltrækker sig opmærksomhed ved sin væremåde og udstråling, medens en "svag personlighed" er en der er tilbøjelig til at blive overset og overhørt. Vigtigt er, at begreberne stærk og svag personlighed er uafhængige af fysisk styrke og kan være kombineret med gode eller dårlige karakteregenskaber. Uden for psykologien bruges udtrykkene personlighed og karakter ofte i flæng.

Læs mere

 

For yderligere information kontakt
PROBANA Business Schools CallCenter
E-mail: 
probana@probana.com 
Telefon: +45 45 76 58 58

 

 

          

 

 

    Samarbejdspartnere

 

 

    -------------------------------------

 


    Se alle nyheder her

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com