Proceskonsulent, PUK

 

Bookmark and Share

 

Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systemisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt proceskonsulentarbejde med organisatoriske problemstillinger, herunder konsultation, supervision, coaching, personale- og organisationsudvikling.
 
Proceskonsulentuddannelsen (PUK) er baseret på e-learning, men kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul og en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de centrale områder inden for kommunikationsteori, moderne filosofi og ledelse og belyser over tre moduler konsulentens rolle, ansvar og opgaver.

Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her


Uddannelsens tre moduler er på Handelshøjskole niveau og indeholder flg.:
 

Modul 1: Proceskonsulentens rolle, ansvar og opgaver

Dette modul fokuserer på den viden, de kompetencer og de holdninger, som er væsentlige for at kunne fungere optimalt som intern eller ekstern proceskonsulent.
 
Herunder:
- Systemisk organisationsforståelse.
- Organisationsstrukturer.
- Strategi.
- Systemisk ledelse.
- Forandringsforståelse og modstand mod forandring.
- Konflikter – et potentiale for udvikling.
- ANT.
- Procesfacilitering.
- Situeret læring.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 29.08.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 2: Proceskonsultation og intervention

Den systemisk arbejdende proceskonsulent skal kunne føre en professionel, empatisk og meningsfuld dialog med kunder, samarbejdspartnere, ledere og medarbejdere og derved skabe forståelse. På dette modul sættes fokus på den systemiske kommunikationsteori, dilemmaforståelse og den narrative (historiefortællende) arbejdsmetode. 
 
Herunder:
- Kvalifikationer og kompetencer.
- Kognitionspsykologi.
- Personlighedspsykologi.
- Social kompetence.
- Non-verbal kommunikation.
- Verbal og ekstra-verbal kommunikation.
- Narrativer.
- Appreciative Inquiry.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 27.09.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 3: Procesledelse og facilitering

Herunder metoder til at bestemme forandringsbehov, ledelse af organisatoriske forandringer, beslutninger og handlinger samt virksomhedskulturens betydning for forandringsprocesser. Modulet sætter fokus på gennemførelse af strategiske forandringer, der medfører vækst og vedvarende værdiskabelse. 
 
Herunder:
- Den strategiske forandringsproces.
- Business Process Reengineering.
- Fusioner.
- Dilemmalæring.
- Gruppepsykologi.
- Gruppedynamik.
- Proceskonsultation i grupper.
- Individuel proceskonsultation.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 23.10.17, kl. 9.00-16.00.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved

hvert modul. Eksamen finder sted d. 20. november 2017.


Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.
 
Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.
 
Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en professionel erhvervspsykolog. Læs mere om vores undervisere og samarbejdspartnere her.
 

Hvem bør deltage

Personaleansvarlige, konsulenter og ledere med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling samt mellemledere og medarbejdere tilknyttet forandringsprojekter i virksomheden.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der efter registreret betaling giver adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, som er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren ligeledes mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.

Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og niveau for kommunikation, ledelse og HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens
resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på proceskonsulentuddannelsen skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Proceskonsulent (PUK)

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

 Betal uddannelsen med kreditkort via vores webshop, og få straks
adgang til e-lærings platformen. Alle større kreditkort accepteres.

Gå til online betaling.


   

Hvem underviser?
Se her

 

 

Kontakt Leaders Club

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 45 76 58 52.

   

 
 

 

Tip en ven

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

  

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com

 

 

 

 Probana præsenterer:

Når virksomhedens ledere løfter sig – løfter hele virksomheden sig

Dette eneste konstante i nutidens erhvervsliv er, at det hele tiden forandrer sig. I kølvandet af den internationale økonomiske krise er konkurrencen kun blevet hårdere og den er blevet endnu mere international. Dette stiller store krav til især virksomhedens direktører og  ledere om, at de hele tiden udvikler sig og løfter sig for at leve op til de nye vilkår, der møder både dem og virksomheden. Det betyder også, at videreuddannelse og løft af kompetencerne hos selv de erfarne leder bliver altafgørende for både den enkelte og virksomhedens succes. Det er fundamentet for uddannelsesvirksomheden Probana Business School..

Probana er landets største private udbyder af lederuddannelse til erfarne ledere. Med topundervisere både fra det private erhvervsliv og førende uddannelsesinstitutioner, der har overflod af både praktisk og teoretisk viden om ledelse, har Probana Business School siden 1992 uddannet mere end 15.000 ledere fra de fleste af Danmarks største og mest anerkendte virksomheder. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Probana leverer fokuserede uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så den travle og erfarne leder kan få sin videreuddannelse og kompetenceløft til at gå op med en hverdag, hvor der samtidig skal være plads til både karrieren og familien. Med en kombination af e-learning på Probanas dertil udviklede platform, samarbejde med spændende kursusdeltager på hold og traditionel undervisning, har vi skabt en ramme om lederuddannelse og – udvikling, som virksomheder og kursister har stor glæde og værdi af. Se http://www.probana.com/acitat.asp

Probana ved, at det er krævende økonomiske tider, og derfor har Probana vi stor fokus på den konkrete værdi, vi skaber. Vi har sparet de dyre udlandsture væk fra mange af vores forløb, fordi de nok er en god oplevelse, men sjældent giver tilstrækkelig med reel værdi. Til gengæld kombinerer Probana vores sædvanlige undervisning med spændende foredrag fra interessante mennesker, der har noget på hjertet og deres egne erfaringer og særlige perspektiver på at lede og udvikle mennesker...  Se http://www.probana.com

Denne måde at organisere vores uddannelse på betyder, at PROBANA kan tilbyde høj kvalitet til vores kursister, samtidig med at vi kan holde prisen på et fornuftigt leje. Dette er sammen med den fokuserede og fleksible ramme, som vores e-learningplatform er med til at give, forskellen på Probana og en række af de andre uddannelsesudbydere, der er i Danmark – herunder de offentlige. Og det har været nøglen til den succes, der har betydet, at vi i dag omsætter for mere en 1,5 millioner kroner om ugen og i dag er Danmarks største udbyder af private lederuddannelser og kurser. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Grundstenen i Probanas lederuddannelse er vores Mini-MBA. En mini-MBA hos os varer 10 måneder og kræver cirka 20 timers arbejde om måneden. De 20 timer bliver primært brugt på e-learning, men også på kursusdage. Vores undervisning er bygget op om metoden ’blended learning’, hvor digitale undervisningsmetoder kombineres med undervisningsdage, hvor kursisterne undervises direkte af nogle af landets mest anerkendte professorer, direktører og erhvervsledere...

PROBANA HAR BRUGT MANGE ÅR PÅ UDVIKLING...

Probana har brugt 15 år på at udvikle de perfekte undervisningsmoduler. Men Probana har ikke gjort det alene. Probanas mere end 200 undervisere og vores skarpe kursister fra hele landet hjælper kontinuerligt med at vise, hvilken viden og hvilke værktøjer de egentlig har brug for. Siden 2001 har mere end 15.000 danske ledere efterprøvet vores digitale undervisningsform. Det gør den til den bedst testede af sin slags i Danmark. Hos Probana mener vi, at teknologien skal tilpasse sig undervisningen – og ikke omvendt. Det sikrer vi ved at lade teknologien basere sig på de ønsker om viden, vores kursister har. Se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Som kursist hos Probana har man adgang til et pensum på mere end 20.000 sider. Alle forfattet af landets dygtigste undervisere fra både universiteter og erhvervsliv. Da pensum ligger online, kan det konstant måles, hvilke emner og sider kursisterne læser mest og dermed finder mest relevante.

Probana ønsker at tilbyde en uddannelse, der ikke er formet efter klassiske akademiske dannelsesidealer. Men som derimod tager afsæt i de konkrete problemstillinger, som danske ledere møder. Ved at have et fleksibelt pensum, der tilpasser sig til morgendagens ledelsesudfordringer, sikrer vi den ambition. http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

Probana spænder bredt, læs mere om vores uddannelsesprogram

Ud over Mini-MBAen tilbyder Probana en lang række forskellige kurser eksempelvis inden for HR, kommunikation, sundhed og management. Alle deltageres forløb evalueres grundigt, efter de er gennemført – og tilbagemeldingerne er meget klare: Med en uddannelse hos Probana får både den enkelte leder et mærkbart løft, og det samme gør virksomheden, som lederen kommer fra.