Proceskonsulent, PUK

 

Bookmark and Share

 

Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systemisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt proceskonsulentarbejde med organisatoriske problemstillinger, herunder konsultation, supervision, coaching, personale- og organisationsudvikling.
 
Proceskonsulentuddannelsen (PUK) er baseret på e-learning, men kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul og en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de centrale områder inden for kommunikationsteori, moderne filosofi og ledelse og belyser over tre moduler konsulentens rolle, ansvar og opgaver.

Uddannelsens tre moduler er på Handelshøjskole niveau og indeholder flg.:
 

Modul 1: Proceskonsulentens rolle, ansvar og opgaver

Dette modul fokuserer på den viden, de kompetencer og de holdninger, som er væsentlige for at kunne fungere optimalt som intern eller ekstern proceskonsulent.
 
Herunder:
- Systemisk organisationsforståelse.
- Organisationsstrukturer.
- Strategi.
- Systemisk ledelse.
- Forandringsforståelse og modstand mod forandring.
- Konflikter – et potentiale for udvikling.
- ANT.
- Procesfacilitering.
- Situeret læring.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 22.03.13, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.
 

Modul 2: Proceskonsultation og intervention

Den systemisk arbejdende proceskonsulent skal kunne føre en professionel, empatisk og meningsfuld dialog med kunder, samarbejdspartnere, ledere og medarbejdere og derved skabe forståelse. På dette modul sættes fokus på den systemiske kommunikationsteori, dilemmaforståelse og den narrative (historiefortællende) arbejdsmetode. 
 
Herunder:
- Kvalifikationer og kompetencer.
- Kognitionspsykologi.
- Personlighedspsykologi.
- Social kompetence.
- Non-verbal kommunikation.
- Verbal og ekstra-verbal kommunikation.
- Narrativer.
- Appreciative Inquiry.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 25.04.13, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.
  

Modul 3: Procesledelse og facilitering

Herunder metoder til at bestemme forandringsbehov, ledelse af organisatoriske forandringer, beslutninger og handlinger samt virksomhedskulturens betydning for forandringsprocesser. Modulet sætter fokus på gennemførelse af strategiske forandringer, der medfører vækst og vedvarende værdiskabelse. 
 
Herunder:
- Den strategiske forandringsproces.
- Business Process Reengineering.
- Fusioner.
- Dilemmalæring.
- Gruppepsykologi.
- Gruppedynamik.
- Proceskonsultation i grupper.
- Individuel proceskonsultation.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 27.05.13, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved

hvert modul. Eksamen finder sted d. 4. junil 2013.


Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.
 
Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.
 
Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en professionel erhvervspsykolog. Læs mere om vores undervisere og samarbejdspartnere her.
 

Hvem bør deltage

Personaleansvarlige, konsulenter og ledere med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling samt mellemledere og medarbejdere tilknyttet forandringsprojekter i virksomheden.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der efter registreret betaling giver adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, som er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren ligeledes mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.

Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og niveau for kommunikation, ledelse og HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens
resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på proceskonsulentuddannelsen skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Proceskonsulent (PUK)

   

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

Kommentarer

 

-->


   

Hvem underviser?
Se her

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

  

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com