Coach-uddannelsen for sekretærer

 

Coaching er ikke bare en effektiv hjælp til at komme videre med din karriere. Det er også en stærkt generativ proces, hvor du kan tilegne dig effektive metoder til at strukturere både små og store projekter. Disse strategier kan sædvanligvis generaliseres ud på en lang række andre situationer, og på den måde være en læring for livet, både på arbejde samt i privaten.

 

Som chefsekretær er du nøgleperson - chefens højre hånd - og det forventes, at du "har styr på alt". For at fungere optimalt med en moderne virksomheds kompleksitet er det essentielt med både faglig og personlig udvikling. Dette kursus har fokus på din personlige udvikling.
 
Coach-uddannelsen for sekretærer er baseret på e-learning, men kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder og færdigheder inden for coaching, motivation, kommunikation, spørgeteknikker, aktiv lytning og feedback. Undervisningen foregår på et lettilgængeligt, men kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte psykologisk teori til praksis.
 
Uddannelsens tre moduler indeholder følgende:
 

Modul 1: Coaching i teori og praksis

Dette modul giver en teoretisk og praktisk indføring og

træning i den grundlæggende, effektive systemiske

tænkning og metode inden for coaching.

 

Herunder:
- Coaching som metode og redskab.
- Læringsteorierne og faserne i coaching.
- Muligheder og grænser inden for coaching.
- Forskellen mellem coaching, supervision og mentoring.
- De reflekterende processer, handling og kompetence.
- Psykologi og menneskesyn.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 25.10.11,  kl. 09.00-15.30 på Helnan Marselis i Århus.
 

Modul 2: Kommunikation og coaching

Den systemisk arbejdende coach skal kunne føre en professionel, empatisk og meningsfuld dialog og derved skabe forståelse. På dette modul sættes fokus på den systemiske kommunikationsteori, dilemmaforståelse og den narrative (historiefortællende) arbejdsmetode.

Herunder:
- Verbal og non-verbal kommunikationstræning.
- Samarbejdsrelationer, dynamik og motivation.
- Mediationer og konfliktløsningsmetoder.
- De nye medarbejderudviklingssamtaler.
- Appreciative inquiry, vanskelige samtaler og dialog.
- Storytelling - narrative (historiefortællende) arbejdsmetoder.
- Positiv psykologi.
- Dilemmalæring og -forståelse.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 23.11.11, kl. 09.00-15.30 på Helnan Marselis i Århus.
  

Modul 3: Sekretæren som coach

Dette modul fokuserer på den viden, de kompetencer og de holdninger, som er væsentlige for at kunne fungere optimalt som coach.

Herunder:
- Coach'ens rolle, ansvar og opgaver.
- Den "hår"fine balance og disciplin.
- Individuel coaching, self coaching og coaching af grupper,

  teambuilding, osv.
- Chefsekretærens styrke, kreativitet og empati.
- Learning by doing. 
- Chefsekretærens forståelse, egen udvikling og fremtræden.
- Engagerede og selvkørende medarbejdere.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 23.01.12, kl. 09.00-15.30 på Helnan Marselis i Århus.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 31. januar 2012.


Uddannelsens formål er at give deltagerne ny viden om - og forståelse for - de psykologiske processer, der udvikler
direktionssekretærer, chefsekretærer og personlige assistenter som coach, organisationen og medarbejderne.
 
Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.
 

Hvem bør deltage

Direktionssekretærer, chefsekretærer og personlige assistenter.

- Du interesserer dig for personlig udvikling og samspil.
- Du har mange - og forskellige - relationsflader i hverdagen:

  chef, kolleger, medarbejdere, direktion, bestyrelse, familie,

  kunder, leverandører, presse mv.
- Din funktion består af mangeartede opgaver.
- Du ønsker øget indflydelse og fortsat udvikling i dit job.
- Du ønsker teknikker til at reducere dit stressniveau.
- Du ønsker at hjælpe andre & dig selv med at komme videre.

 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver. Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen skal De have adgang til en PC med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt Aktiv Kurser
For personlig rådgivning kontakt venligst Aktiv Kurser på

telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Coach-uddannelsen for sekretærer

   

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

Kommentarer

 


   

Hvem underviser?
Se her

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password: