Arbejdsmiljøkonsulent, LAU

- Evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut

- Godkendt af Arbejdstilsynet

 

PROBANA Business School er en af de få kursusudbydere i Danmark, som er evalueret og godkendt af både Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut til at udbyde den netbaserede lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

PROBANA Business School's Arbejdsmiljøkonsulentuddannelse sætter nye standarder indenfor læring og uddannelse for både HR folk og sikkerhedsrepræsentanter. Uddannelsesforløbet omfatter alle vigtige aspekter omkring arbejdsmiljø, men også undervisning i HR, kommunikation, psykologi og stresshåndtering.
   
Fokus på psykisk arbejdsmiljø
Dårligt psykisk arbejdsmiljø volder stigende problemer indenfor alle brancher og medarbejdergrupper. Undersøgelser viser f.eks. at 3 ud af 4 ledere føler sig stressede, halvdelen af alle HK'ere har svært ved at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen og 12 % af alle DJØF medlemmer forlader deres job på grund af mobning. Det er derfor afgørende at virksomhederne både af hensyn til medarbejdernes ve og vel, men også i forhold til den økonomiske bundlinje, beslutter at gøre noget ekstra ud af det psykiske arbejdsmiljø.

På baggrund af ovenstående tilbyder PROBANA Business School din virksomhed en skræddersyet arbejdsmiljøuddannelse, hvor fokus er på den lovpligtige 22 timers arbejdsmiljøuddannelse og de stress relaterede problemstillinger.

Uddannelsens indhold
Med Arbejdsmiljøkonsulentuddannelsen tilbydes virksomhederne en tidssvarende arbejdsmiljøuddannelse, der i særklasse prioriterer stress og psykisk arbejdsmiljø. Uddannelsen består af 2 moduler, som hver indeholder op til 10 afsnit.
 

Modul 1: Arbejdsmiljøorganisationen

I dette modul præsenteres alle de juridiske og lovpligtige rammer for arbejdsmiljøarbejdet i en virksomhed.

 

- Hvad er lovkravene på området?

- Hvem er aktørerne på arbejdsmiljøområdet?

- Hvad er aktørernes ansvarsområder?

 

Professionelle vejledninger og handlingsplaner giver dig et solidt fundament at løse arbejdsmiljøopgaverne ud fra.

 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Obligatorisk kursus-dag
d. 24.10.16, kl. 09.00-15.30 på Sankt Annæ Plads 13.
 

Modul 2: Arbejdsmiljø i hverdagen

Modulet fokuserer på det konkrete og daglige arbejdsmiljø med særligt fokus på stress.

 

Hvad er stress, og hvilke forhold i det moderne samfund er medvirkende til den eksplosion i antallet af stresstilfælde, vi er vidner til i dag? Der ses også nærmere på individuelle forhold, der virker henholdsvis fremmende og hæmmende på stress.
 

Modulet indeholder praktiske kommunikationsværktøjer, du som medlem af arbejdsmiljøorganisationen kan anvende til at
forebygge og håndtere stress. Samtidig kan værktøjerne anvendes til at forbedre samarbejdet og arbejdsprocessen i arbejdsgruppen generelt.

 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Obligatorisk kursus-dag
d. 23.11.16, kl. 09.00-15.30 på Sankt Annæ Plads 13.

 

Forløbet

Til hvert modul er tilknyttet en kursusdag af mellem fem og otte timers varighed. Bege kursusdage er obligatoriske.

På den første kursusdag klarlægges, hvordan holdet vil arbejde med arbejdsmiljø, og den enkelte deltager udvælger problemstillinger, som de ønsker at beskæftige sig med under hele forløbet.
 
Desuden vil deltageren og underviseren i fællesskab fastlægge deltagerens arbejdsopgaver i hele forløbet. Der vil være kontinuerlig sparring fra underviserens side, og mulighed for at kommunikere på uddannelsesplatformen.
 
Efter endt uddannelse vil deltagerne modtage et arbejdsmiljøuddannelsesbevis udstedt af Arbejdstilsynet.
 
Læringsform
Uddannelsen adskiller sig ved sin læringsform, der bygger på en kombination af kursusdage og e-læring.
Klik her for at læse mere om de mange fordele herved.
 
Uddannelsens muligheder
Medarbejdere som er psykisk nedbrudte opdages ofte først, når det er for sent. Derfor er Aktiv Arbejdsmiljøuddannelsen relevant, da den supplerer med redskaber til, hvordan et dårligt arbejdsmiljø kan forhindres, samt arbejder dybdegående med de psykologiske faktorer og inddrager redskaber til at håndtere psykiske arbejdsmiljø problemer, når de opdages.
 
Aktiv arbejdsmiljøuddannelsen indeholder vigtig viden og relevante værktøjer indenfor kommunikation, ledelse og psykologi, som vil bidrage til at styrke samarbejdet i sikkerhedsorganisationen, som dermed har større mulighed for aktivt at skabe et godt arbejdsmiljø i virksomheden.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på Aktiv Arbejdsmiljøuddannelsen skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse. Til begge kursusdage skal kursisten medbringe en laptop med trådløst netværkskort.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på

telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Arbejdsmiljøkonsulent, LAU

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

   

 


 

PROBANA Business School Kursuskatalog

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 45 76 58 58.

   

 
 

 

Tip en ven

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:

 

  

 
  Se det store udvalg af guides fra PUK Guides - Du får adgang straks efter betaling:      
                 

 

Guide - Effektiv Kommunikation

 

Guide - Strategisk forandring

 

Guide - HR Management

 

Guide - CSR

 

         
                 

 

Guide - Lean

 

Guide - Employer Branding

 

Guide - Medarbejderudvikling

 

Guide - Benchmarking

 

         
 

Find flere guides hos PUK Guides Aps

 

Copyright © 2015, PROBANA Business School | Sankt Annæ Plads 13 | 1250 Copenhagen K | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com