Lovgivning og regler
Kursusdeltagere
Læringsform
Anbefalinger
Forside
 Lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser

 

§9-uddannelserne skiftede den 1. juli 1999 officielt navn til "Sikkerhedsgruppens Arbejdsmiljøuddannelse". Sikkerhedsgruppens Arbejdsmiljøuddannelse er den lovpligtige uddannelse, som medlemmer af en sikkerhedsgruppe, dvs. ledere og sikkerhedsrepræsentanter, skal gennemgå for at kunne virke i sikkerhedsorganisationen.

 

Lovgivning og regler

Reglerne for, hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal organiseres i virksomhederne, findes i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde nr. 575 af 21. juni 2001- med senere ændringer. Bekendtgørelsens tekst er endvidere omsat i mere brugervenlig form i Arbejdstilsynets anvisning nr. 6.1.0.4. af april 1999. Læs mere på arbejdstilsynets website www.arbejdstilsynet.dk

 

Reglerne vedrørende de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser fremgår af arbejdsmiljølovens § 9, stk. 3.

De nærmere bestemmelser om de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser fremgår af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, nr. 457 af 14. juni 1999- med senere ændringer. Vejledning F.2.1, af marts 2000, giver information om selve uddannelsen. Læs mere på www.arbejdstilsynet.dk

 

Sikkerhedsorganisationen

Alle private og offentlige virksomheder skal, uanset branche, organisere sikkerhedsarbejdet, når der i virksomheden beskæftiges 10 eller flere ansatte.   

 

Virksomheder med under 10 ansatte skal dog fortsat organisere sikkerhedsarbejdet når virksomheden har 5 eller flere beskæftiget på samme udearbejdssted og arbejdet foregår i en periode af en vis varighed

 

Alle ansatte, herunder deltidsansatte, bortset fra virksomhedsledere og arbejdsledere, skal medregnes, når virksomheden skal gøre op, om der skal etableres en sikkerhedsorganisation og i givet fald hvor stor denne skal være.

 

Tidsfrister

Sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere skal senest 4 uger efter, at pågældende er indtrådt i en sikkerhedsgruppe, tilmeldes et arbejdsmiljøkursus blandt de første kurser, der holdes i området.

For sikkerhedsgrupper, der dannes på midlertidige arbejdspladser, er tilmeldingsfristen dog 2 uger.

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være afsluttet senest 8 måneder efter, at deltageren er blevet valgt eller udpeget til sikkerhedsgruppen.

 

 

 

 

 

Brugernavn:

 

 

 

Password: