Stress Management Konsulent, SMK

 

Bookmark and Share

 

Stress er vor tids allerstørste arbejdsmæssige problem. En sygdom, der er væsentligste årsag til sygefravær, dårlig trivsel, konflikter og medarbejderafgang i både den private og offentlige sektor.

Hvor skadeligt stress er, afhænger dels af hvor lang
tid det står på, og dels hvordan virksomhederne mestrer ubalancen mellem krav og ressourcer. Og det er kostbar viden for virksomheden, selv at ligge inde med. At hyre uerfarne eksterne konsulenter til at håndtere stressramte medarbejdere eller afdelinger kan have katastrofale følger.

Deltagerne på SMK-uddannelsen bliver for første gang nogensinde konfronteret med konkrete værktøjer, metoder og processer, der omgående kan reducere stress i virksomhederne.
 
Stress management konsulent uddannelsen bygger på de centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori og vil give dig en solid teoretisk indføring i stress som samfundsmæssigt fænomen samt en række praktiske redskaber til at genkende, håndtere og afhjælpe stress i eget såvel som andres arbejdsliv.
 

Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her


Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskoleniveau og indeholder flg.:
 

Modul 1: Stress – en folkesygdom

I dette modul stilles skarpt på baggrunden for stress. Hvad er stress, og hvilke forhold i det moderne samfund er medvirkende til den eksplosion i antallet af stresstilfælde, vi er vidner til i dag?
 
Herunder psykisk og fysisk arbejdsmiljø, samfunds- og organisations-udvikling, den moderne identitet, fleksibilitet og forandring, personale-goder, motivation mv.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 31.08.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 2: Stress i arbejdslivet

Dette modul fokuserer på stress, som det konkret giver sig udtryk på arbejdspladsen. De får redskaber til at genkende symptomer på stress og en dybdegående indsigt i de individuelle ressourcer, der kan modvirke stress.
 
Herunder læring om reaktioner på stress, årsager til stress, advarsels-tegn, stress i arbejdslivet, coping, modstandsdygtighed, ressourcer, helbred og biologi mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 27.09.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 3: Stress management

Dette modul indeholder en lang række klassiske såvel som ny-skabende redskaber, der sætter stress management konsulenten i stand til at håndtere og afhjælpe stress i den organisatoriske hverdag – både hvad angår den enkelte medarbejder og organisationen i sin helhed.
 
Undervisningen sætter fokus på tankeprocesser, coaching,
time management, fysiologiske værktøjer, Appriciative inquiry,
mental træning mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 30.10.17, kl. 9.00-16.00.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted den 20. november 2017.


Både i e-leaning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomheder, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.
 
Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.
 
Til de to første moduler er knyttet forelæsninger af fire timers varighed, mens der i forbindelse med det tredje modul vil blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der giver mulighed for at afprøve og anvende redskaberne fra SMK i praksis. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en professionel erhvervspsykolog. Læs mere om vores undervisere og samarbejdspartnere her.
 

Hvem bør deltage

Personaleansvarlige, ledere og mellemledere med ansvar og interesse for forbedring af arbejdsvilkår i virksomheden og håndtering af stress på såvel personligt som organisatorisk plan.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver. Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på SMK-uddannelsen skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på

telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Stress Management Konsulent (SMK)

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

   

Hvem underviser?
Se her

 


 

Kontakt PUK Healthcare

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 33 14 58 58.

   

 
 

 

Tip en ven

 

Printervenlig version

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

  

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com