Information

 

Information


Anmälan
Anmälningar kan ske fram till själva kursstarten. Vi rekommenderar dock att Ni
anmäler Er i god tid, då det är ett begränsat antal platser på kurserna.

Avbokning
Er anmälan och betalning för kursdeltagande eller andra arrangemang är bindande.
Dock återbetalas 50 % av avgiften på en- och tvådagars kurserna vid avbokning minst
10 veckor innan kursstart. Om Ni anmäler er senare än 10 veckor innan kursstart
återbetalas 25 % av avgiften vid avbokning. Sker avbokning senare än sex veckor före
kursstart refunderas inte avgiften.


Vid förhinder
Om Ni inte har möjlighet att deltaga i en kurs eller ett arrangemang finns det
möjlighet att ge platsen till en kollega. Det ska dock vara en kollega från samma
arbetsplats som Ni representerar, vilken Ni angav vid anmälningstillfället. Denna
överföring kostar 2500 DKK exkl. moms på utbildningarna MLU, EPU®, HRS, HRD, COU,
PUK, PLU, NLU, EKL, SMK och HRK® men är gratis på dagskurser.


Mängdrabatt
Vid anmälan av fem eller flera deltagare från samma företag vid samma tillfälle kan
det utnyttjas en rabatt på 20 % av den totala avgiften. Rabatten kan endast
utnyttjas vid en gemensam anmälan.


Interna E-learningutbildningar
Våra E-learningutbildningar kan, med fördel, kombineras med verksamhetens interna
kompetensutveckling. I denna process kan vi bistå företaget genom att utveckla
och anpassa utbildningens innehåll så att det uppfyller verksamhetens önskemål för
sina internutbildningar.


Skräddarsydd E-learning
Vi sätter dessutom ihop och utvecklar helt nya E-learning plattformer eller
långsiktiga kompetensutvecklingsförlopp. Beroende på verksamhetens
kompetensutvecklingsbehov, utarbetar vi en plattform via E-learning som
skapar optimala förhållanden för inlärning och utveckling.


Priser
En skräddarsydd eller intern E-learningutbildning behöver inte vara en dyr
investering. Ofta är det väsentligt bättre och billigare än de kostsamma
undervisning- och utbildningsinvesteringarna. Tveka inte över att slå oss en signal
om det skulle kunna vara intressant att få ett erbjudande eller förslag om en
passande kurs till Er verksamhet. Kontakta probana@probana.se.


Betalning
Betalningsvillkor: Netto kontant (inom 8 dagar). Beloppet får dock gärna betalas
via bankgiro/postgiro eller överföras till vårt konto. Tillgång till plattformen
ges strax efter inbetalningen skett.


Ändringar
Vi utvecklar våra kurser och utbildningar löpande och därför kan det förekomma
förändringar jämfört med beskrivningarna i katalogen. Vi förbehåller oss rätten
att ändra tid, plats, pris, lärare, innehåll samt rätten att ställa in en
kurs/utbildning på grund av lågt deltagarantal. Vid force major, tekniska krascher
och extraordinära situationer (t.ex. sjukdom hos en lärare) som PROBANA Business School

inte kan ansvara för, står inte PROBANA Business School för kursdeltagarens

eventuella resekostnader eller andra förluster.

Vi tar inget ansvar för skoldagen, konferens eller utbildning dag och kan flyttas om lärarna hindras från närvaro eller andra viktiga omständigheter, kan den dagen inte genomföras.


Önskar Ni ytterligare upplysningar om PROBANA Business School så klicka här eller

ring oss på telefonnummer +46 (0) 8 50 52 66 76.
 

 

 

 

  

 
UPP

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com